ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ฉันรักในหลวง สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ฉบับ Big Book
Home > Shop Online

ฉันรักในหลวง สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ฉบับ Big Book

รหัสสินค้า : 1089602
ชุด นิทาน Big Book
เรื่อง : น้านกฮูก
ภาพ : นพดล กำจรไพศาล, นุชรี พิเดช
ประเภท : หนังสือภาพขนาดใหญ่
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 16x16 นิ้ว
จำนวน (หน้า) : 32
ประเภทปก : ปกแข็ง
สำนักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส์
ราคา : 590.-   502.-

จำนวน  

รายละเอียด

หนังสือ ฉันรักในหลวง เรื่องราวพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่แสดงถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ภาพประกอบสีสวยหวาน ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้เด็ก ๆ ได้รู้จักในหลวงของเรา สำหรับฉบับนี้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนของ...

• "ตามรอยพระราชกรณียกิจ" ตลอด 70 ปี แห่งรัชสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ทั้งสิ้น 4,447 โครงการ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จึงถวายพระราชสมัญญาว่าทรงเป็น "มหากษัตริย์นักพัฒนา"
• ในของพระราชประวัติของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระอัจฉริยภาพรอบด้านต่าง ๆ ของพระองค์
ตัวอย่างในเล่ม
ตัวอย่างเมื่อเปิดแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างเในเล่ม
ตัวอย่างเมื่อเปิดแอพพลิเคชั่น

ฉันรักในหลวง : ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ด้านมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
 
หนังสือ ฉันรักในหลวง สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น โดยค้นคำว่า ฉันรักในหลวง ได้ที่ Apple store และ Google Store
2. เปิดแอปพลิเคชั่น ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วขึ้นมา
3. นำอุปกรณ์ไปส่องหนังสือแต่ละหน้า จากนั้นรับชมผ่านหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้

คู่มือการใช้ หนังสือนิทานและแอพพลิเคชั่น AR ฉันรักในหลวง
 หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- รางวัล "หนังสือดี สร้างคนดี ประจำปี พ.ศ. 2554" หมวดหนังสือพระราชประวัติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม และโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย
- หนังสือดีสำหรับเด็ก 3 - 5 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2555 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
- หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นหนังสือนิทาน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ "ค่านิยม 12 ประการ"
- หนังสือสำหรับเด็กอายุ 4 -6 ปี โครงการ 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมสินค้าแนะนำ

ชุด คำพ่อสอน (12 เล่ม) ปกแข็ง

2100.-  

ฉันรักพระราชินี AR 3 มิติ (ปกแข็ง)

175.-  

ฉันรักพระราชินี AR 3 มิติ (ปกอ่อน)

95.-