ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ชุด นิทานคำควบกล้ำ (16 เล่ม)
Home > Shop Online

ชุด นิทานคำควบกล้ำ (16 เล่ม)

รหัสสินค้า : 90117

เรื่อง : ดร.ขัตติยดา ไชยโย
ภาพ : ชลิตา สุทธิยุทธ์
ประเภท : หนังสือนิทานเสริมทักษะภาษาไทย
ช่วงวัย : 4 ปีขึ้นไป
ขนาด : 9x9 นิ้ว น้ำหนัก 1.28 กิโลกรัม
จำนวน (หน้า) : 16
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : คิดบวก
ราคา : 880.-   748.-

จำนวน  

รายละเอียด

ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ
 
ชุด นิทานคำควบกล้ำ (คำศัพท์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 1 ชุด มี 16 เล่ม
(1) นิทานคำควบกล้ำ กร       (2) นิทานคำควบกล้ำ กล      (3) นิทานคำควบกล้ำ กว 
(4) นิทานคำควบกล้ำ ขร       (5) นิทานคำควบกล้ำ ขล      (6) นิทานคำควบกล้ำ ขว 
(7) นิทานคำควบกล้ำ คร       (8) นิทานคำควบกล้ำ คว      (9) นิทานคำควบกล้ำ คล
(10) นิทานคำควบกล้ำ ตร     (11) นิทานคำควบกล้ำ ปร    (12) นิทานคำควบกล้ำ ปล
(13) นิทานคำควบกล้ำ พร     (14) นิทานคำควบกล้ำ พล   (15) นิทานคำควบกล้ำ ผล 
(16) นิทานคำควบกล้ำ ไม่แท้
 

 
1. ใครๆ ก็ชอบข้าวเกรียบ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ กร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง มารยาทในการเคี้ยวอาหาร
 
"จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเด็กๆ เคี้ยวอาหารเสียงดัง" นิทานที่ปลูกฝังเรื่องมารยาทในการเคี้ยวอาหาร
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ กร เช่น
- กระจง กระรอก กระแต นกกระจอก นกกระจาบ นกกระจิบ ข้าวเกรียบ กรุบกรอบ กระเจิดกระเจิง กระเซอะกระเซิง กระจัดกระจาย กระจาด กระติก กระบอก กระด้ง
 
• อ่านประโยค เช่น
- กระจงชอบกินข้าวเกรียบ - กระรอกชอบกินข้าวเกรียบ - กระแตชอบกินข้างเกรียบ - นกกระจอกชอบกินข้าวเกรียบ - นกกระจาบชอบกินข้างเกรียบ - นกกระจิบชอบกินข้าวเกรียบ - กระจงชอบกินข้างเกรียบในกระจาด - กระรอกชอบกินข้าวเกรียบในกระติก - กระแตชอบกินข้าวเกรียบในกระบอก - นกกระจอก นกกระจาบ นกกระจิบ - กินข้าวเกรียบในกระด้ง
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- รางวัลชมเชย " ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี พ.ศ. 2558 "  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
2. เจ้าขรัวขรึม
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ขร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง อารมณ์ดี
 
"จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าขรัว ที่ชอบทำหน้าขรึมตลอดเวลา" นิทานที่ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ว่า เมื่ออารมณ์ดีก็จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ขร เช่น
- ขรัว ขรึม ขรุขระ ขริบ เขรอะ
 
• อ่านประโยค เช่น
- เจ้าขรัวขรึม - เจ้าขรัวขรึมหน้าขรุขระ - เจ้าขรัวขรึมไม่ได้ขริบกิ่งไม้ - เจ้าขรัวขรึมปล่อยบ้านจนฝุ่นเขรอะ - เจ้าขรัวไม่ขรึมหน้าไม่ขรุขระ
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
3. เจ้าขลาขี้ขลาด
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ขล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง มิตรภาพของเพื่อน
 
"จะเป็นอย่างไร ถ้าเด็กๆ มีเสือเป็นเพื่อน" นิทานที่นำเสนอมิตรภาพระหว่างเพื่อน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ขล เช่น
- ขลา ขลุ่ย ขลาย ขลู่ ขลุก เขลอะเขละ เขลา ขลาด ขลัง ขลับ โขลง
 
• อ่านประโยค เช่น
- เจ้าขลาชอบเป่าขลุ่ย - เจ้าชอบกินขลู่ กินขลาย - เจ้าขลาชอบเล่นขลุกอยู่กับเพื่อน ๆ - เจาขลาชอบเล่นเขลอะเขละ - เจ้าขลาโง่เขลาและขี้ขลาด - หมาในจัดการขย้ำโขลงช้าง - ข้าอยากฉลาดไม่อยากโง่เขลา - เจ้าขลาเหมือนโดนมนต์ขลัง ตามีพลังดำขลับน่ากลัว
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
4. สร้อยคอของสิงโต
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ไม่แท้ ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง สุขนิสัยการตัดผม
 
"จะเกิดอะไรขึ้นกับสิงโตเจ้าป่า ที่มีภารกิจวุ่นวายจนลืมดูแลตัวเอง" นิทานที่ปลูกฝังสุขนิสัยให้เด็กๆ รู้จักดูแลตัวเอง เรื่องการตัดผม
 
• ฝึกอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกัน 
- พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว จ ซ ท ศ ส
- พยัญชนะตัวควบเป็นตัว ประสมสระเดียวกัน ได้แก่ จร ซร ศร สร และ ทร เวลาอ่านออกเสียงคำควบไม่แท้ ที่มีตัว จร ซร ศร และ สร (ยกเว้น ทร) จะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ต้องออกเสียงตัว ร เช่น (จริง อ่านว่า จิง / ไซร้ อ่านว่า ไซ้ / เศร้า อ่านว่า เส้า / สร้อย อ่านว่า ส้อย)
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ไม่แท้ เช่น
- สร้อย ส่งเสริม ซักไซร้ จริง เศร้าสร้อย โศกเศร้า
 
• อ่านประโยค เช่น
- สิงโตสวมสร้อยคอ - สิงโตส่งเสริมสัตว์ป่าให้อยู่ดีกินดี - สิงโตซักไซร้สัตว์ป่า - สัตว์ป่าไม่เห็นสร้อยคอเลยจริง ๆ - สิงโตนั่งก้มหน้าเศร้าสร้อย โศกเศร้าเสียใจ
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
5. ใครเร็วกว่า
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ กว ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง น้ำใจนักกีฬา
 
"ผลจะออกมาเป็นอย่างไร เมื่อกว่างกับกวางแข่งขันว่าใครจะไปถึงที่หมายก่อนกัน" ปลูกฝังเรื่องการมีน้ำใจนักกีฬา ที่มีค่ามากกว่าชัยชนะจากการแข่งขัน
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ กว เช่น
- กวาง กว่าง กว้าง กวัก เกวียน กว่า กวาด กว๊าน กวัดแกว่ง แกว่งไกว ทองกวาว แตงกวา
 
• อ่านประโยค เช่น
- กวางขับเกวียน - กวางขับเกวียนไปเที่ยวกว๊าน - กว่างขี่ไม้กวาด - กว่างขี่ไม้กวาดไปเที่ยวกว๊าน - กวางขับเกวียนกวัดแกว่ง - กวางขับเกวียนกวัดแกว่งไปเที่ยวกว๊าน - กว่างขี่ไม้กวาดแกว่งไกว - กว่างขี่ไม้กวาดแกว่งไกวไปเที่ยวกว๊าน - กวางชอบกินแตงกวา - กว่างชอบกินแตงกวา - กวางและกว่างกินแตงกวาบนเกวียน - กวางและกว่างนั่งชมกว๊านใต้ต้นทองกวาว
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
6. กลับคำแสนสนุก
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ กล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การคิดย้อนกลับ
 
"เด็กชายแกละกับหลากหลายสถานการณ์ ที่ชวนให้สนุกกับคำศัพท์ต่างๆ" ฝึกทักษะการคิดย้อนกลับ ผ่านการเล่นกลับคำของภาษาไทย
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ กล เช่น
- แกละ กล้วย กล้าย กลอง กล่อง กล้อง เกลื่อนกลาด กลาดกลื่อน กลับกลาย กลายกลับ หาญกล้า กล้าหาญ ใกล้ไกล ไกลใกล้ กลอกกลับ กลับกลอก เกลียวกลม กลมเกลียว เกลี่ยไกล่ ไกล่เกลี่ย
 
• อ่านประโยค เช่น
- กล้วยและกล้ายหกกลาดเกลื่อน - นักมายากลเสกกล่องกลับกลายเป็นกล้อง - เด็ก ๆ กล้าหาญที่จะปราบมังกร - แกละชอบพูดจากลอกลับเปลี่ยนไปเรื่อย - แกละพันเชือกเป็นเกลียวกลม
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
7. ขวานทองอยู่ไหน
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ขว ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การมีสติ
 
"ตาขวัญมีขวานทองแสนรัก แต่จู่ๆ วันหนึ่งขวานทองก็หายไป" ฝึกเรื่องการมีสติ รู้จักไตร่ตรอง พิจารณาให้ถี่ถ้วนเมื่อเจอปัญหา
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ขว เช่น
- ขวาน แขวง ขวัญ ขวนขวาย แขวน ขวา ขวักไขว่ ไขว้เขว ขวากหนาม ขวาง แขวะ
 
• อ่านประโยค เช่น
- ตาขวัญมีขวานทอง - ตาขวัญเดินขวักไขว่ไปหาขวานทองที่กองขวากหนาม - ตาขวัญเดินไขว้เขวโซเซไปข้างขวา มองหาขวานทองที่กองพงแขม - ตาขวัญเดินข้ามสิ่งกีดขวางไปหาขวานทองข้างกองทราย
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
8. เอ๊ะ เสียงอะไรครับ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ คร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การคิดเชื่อมโยง
 
"ลองเงี่ยหูฟัง เสียงดังจากไหน เอ๊ะ มีใครทำอะไรอยู่บ้างนะ" ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง เรื่องเสียงกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ คร เช่น
- คราด คริสต์ ครับ แคร่ เครื่อง เครือ ครอก ครูด ครก ครืดคราด โครกคราก ครื้นเครง ครึกโครม ตะไคร้ ครวญคร่ำ คราคร่ำ คร่ำเคร่ง เคร่งครัด โครมคราม ครึกครื้น ครองแครง ครอบครัว
 
• อ่านประโยค เช่น
- ครืดคราด ครืดคราด เสียงจากอะไร - โครกคราก โครกคราก เสียงจากอะไร - ครื้นเครง ครึกโครม เสียงโหมโรงจากที่ไหน - ครวญคร่ำ ใครครวญ เสียงร้องโหยหวนจากใคร - ผู้คนคราคร่ำ ต่างคร่ำเคร่ง เคร่งครัด เสียงสวดจากวัดใด - โครมคราม โครมคราม เสียงดังจากที่ใด - ครึกครื้น ครื้นเครง เสียงดังชื่นมื่นจากไหน
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
9. ขี่ควายข้ามแคว้น
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ คว ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 
"จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อควาญควายกับควายไม่อยากร่วมเดินทางไปด้วยกัน" ให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องการถนอมมิตรภาพ ด้วยการนึกถึงใจเขาใจเรา
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ คว เช่น
- ควาญ ควาย แคว้น ควั่ก ควาน คว้า ควัก คว่ำ ควัน เคว้งคว้าง
 
• อ่านประโยค เช่น
- ควาญควายขี่ควายข้ามแคว้น - ควาญควายคึกคักขี่ควายให้ควั่กไปถึงทะเล - ควาญควายคึกคักขี่ควายให้ควั่กไปถึงภูเขา - ควาญควายคึกคักขี่ควายให้ควั่กไปถึงแม่น้ำ - ควาญควายควานหาคว้าของติดตัว - ควาญควายเดินเคว้งคว้างคนเดียว - ควาญควายหกล้มหน้าคว่ำ - ควาญควายก่อไฟมีแต่ควันไม่เห็นมีไฟ
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
10. คลอรีนแมวกตัญญู
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ คล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง ความกตัญญู
 
"คลอรีนแมวน้อยจะทำอย่างไร เมื่อเห็นเจ้านายกำลังตกน้ำ" ปลูกฝังให้เด็ก ๆ แสดงความรัก และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ คล เช่น
- คลอรีน คลอด คลอก โคลน คลาน คลุก คลั่ก คลั่ง คล้อย คล้อง คล้าย คลี่ คลื่น คลุม โคลงเคลง คละคลุ้ง คล้ายคลึง คลางแคลง คล่องแคล่ว เคลือบแคลง คลอเคลีย เคลิบเคลิ้ม คลาดเคลื่อน คลินิก
 
• อ่านประโยค เช่น
- ลูกแมวชื่อคลอรีน - คลอรีนชอบเล่นโคลน - คลอรีนมีหน้าตาคล้ายคลึงกับลูกเสือ - คลอรีนชอบคลอเคลียจนเจ้าของเคลิบเคลิ้ม - เรือของตาคลี่โคลงเคลงจนยายคล้ายตกน้ำ - คลอรีนช่วยยายคล้าย - ยายคล้ายว่ายตามสายคล้องคอของคลอรีน - ยายคล้ายไปคลินิก คลอรีนก็ไปคลินิก
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
11. ตราของราชา
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ตร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การย้อนมองตนเอง
 
"ราชาจะทำอย่างไร เมื่อตราประจำตัวหายไปอย่างไร้ร่องรอย" สอดแทรกแนวคิด ให้ย้อนมองข้อผิดพลาดของตนเอง
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ตร เช่น
- ตรา แตร ตรี ตรอก ตรวน ตรู่ ตรุษ ตรอมตรม ตรวจตรา ตรากตรำ เตร็ดเตร่ ตระหนี่ ตระหนก ตระเตรียม ตระเวน ตระการ ตรึกตรอง
 
• อ่านประโยค เช่น
- ราชามีตราประจำตัว - ราชาตระหนี่ กดขี่ชาวเมือง - ราชาคอยตรวจตรา ให้ตรากตรำ หาตราประจำตัว - ราชาจับคนเกเรตีตรวนล่ามโซ่ขังไว้ - ชาวเมืองต่างตระเตรียมตระเวนหาตราของราชา - ราชาตรอมตรม นั่งนิ่งด้วยความตรมตรอม - ชาวบ้านดีใจ จัดงานฉลองกันตระการตา
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
12. มะปริง มะปราง
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ปร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การใช้เวลาว่าง
 
"มะปรางจะช่วยเหลือมะปริงไม่ให้ติดโทรทัศน์ได้อย่างไร" ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้เด็กๆ ดูโทรทัศน์แต่พอดี
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ปร เช่น
- ปรอย ปรุง เปรี้ยว มะปริง มะปราง เปรี้ยง เปรียง แปร๋น แปร๋น โปรยปราย ปรับปรุง แปรปรวน ปรองดอง ปรบ เปรี้ยวปรี๊ด เปรี้ยวแป๊ด ไปรษณีย์
 
• อ่านประโยค เช่น
- มะปริงกับมะปรางเป็นพี่น้องกัน - มะปรางชอบฟ้าร้องเปรี้ยง เปรี้ยง - มะปริงชอบช้างร้องแปร๋น แปร๋น - มะปรางชองปรุงอาหาร - มะปริงชอบดูทีวี - มะปริงอารมณ์แปรปรวน - มะปริงทำน้ำส้มเปรี้ยวปรี๊ด
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
13. นักมวยปล้ำ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ปล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การค้นพบตนเอง
 
"ปลาทองจะทำอย่างไร เมื่อไม่มีใครอยากเล่นมวยปล้ำกับตนเองเลย" รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนำศักยภาพที่มีไปใช้ในทางที่เหมาะสม
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ปล เช่น
- ปลา ปลวก ปลิว ปลิง ปลีก ปล่อง ปลัก ปลุกปล้ำ เปล่งปลั่ง ปลาบปลื้ม ปลอมแปลง ปล่อยปละ หัวปลี กะหล่ำปลี กะปลกกะเปลี้ย
 
• อ่านประโยค เช่น
- ปลาทองชอบปลีกตัวมาอยู่ตามปล่อง - ปลาทองปลุกปล้ำปลวก - ปลวกบินฉิวปลิวหนีไปกับลม - ปลาทองปลุกปล้ำปลิง - ปลาทองเป็นนักมวยปล้ำ - ปลาทองกินกะหล่ำปลี - ปลาทองกินหัวปลี - ปลาทองยิ้มเปล่งปลั่งด้วยความปลาบปลื้ม
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
14. พรุ่งนี้วันอะไร
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ พร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง รู้จักรอคอย
 
"ในแต่ละวันของเด็กๆ มีกิจกรรมอะไรให้ทะบ้างนะ" ให้เด็กๆ ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุข เพื่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสมการรอคอย
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ พร เช่น
- พระ เพราะ พรม พริก พรวน พราน ลูกพรุน พร้อมเพรียง พรั่งพรู พรวดพราด พร่างพราย แพรวพราว
 
• อ่านประโยค เช่น
- พรุ่งนี้วันอะไร - พรุ่งนี้วันพระ - นายพรานไปวัด - ฉันกินลูกพรุน
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
15. เพลี้ยสีเพลิง
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ พล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง ความไม่ประมาท
 
"จะเกิดอะไรขึ้นกับเพลี้ยสีเพลิงที่อวดเบ่งกินใบไม้ไปทั่ว ไม่เกรงกลัวใคร" แฝงข้อคิดว่าหากประมาท ทะนงตนว่าเก่ง อาจนำภัยมาสู่ตัวได้
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ พล เช่น
- เพลี้ย เพลิง พลอย พลัด หลุ้ย โพลน พลบ พลั่ว พล่าน พลอง พลู เพลง เพลีย พลั่ก โพละ พลาดพลั้ง โพล้เพล้ พลิกแพลง เพลี่ยงพล้ำ เพลิดเพลิน พลอมแพลม พลับพลึง พลุ่งโพล่ง พลาสติก
 
• อ่านประโยค เช่น
- เพลี้ยสีเพลิง - เพลี้ยสีเพลิงชอบร้องเพลง - เพลี้ยสีเพลิงกินใบพลับพลึง - เพลี้ยสีเพลิงกินพลู
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
16. ใครเอ่ย ผลุบๆโผล่ๆ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ผล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การคิดหาคำตอบ
 
"ชวนเล่นทาย ใครเอ่ย อะไรเอ่ย จากคำใบ้เรื่องใกล้ตัว" กระตุ้นความคิด ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกสมมติขึ้น
 
ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ผล เช่น
- ผล เผลอ ผลุน ผลัก ผลัด ผลิต ผลึก ผลีผลาม เผาผลาญ ผลุบๆ โผล่ๆ
 
• อ่านประโยค เช่น
- ใครเอ่ยชอบนั่งเผลอๆ กรนดังหน้าทีวี - ใครเอ่ยรีบร้อนผลีผลาม - ใครเอ่ยผลุบๆ โผล่ๆ - ใครเอ่ยรีบร้อนผลุนๆ
- ใครเอ่ยผลิตผลึก - อะไรเอ่ยถูกผลัก - อะไรเอ่ย ทำแล้วจะเผาผลาญอาหาร
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)
 
 
 
 
 
 สินค้าแนะนำ

ชุด นิทาน Flip Flap สองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

เอ๊ะเอ๋ เอิงเอย Hmm, I Wonder

129.-  
ชุด มองโลกสองด้าน

ฝันตลก ฝันร้าย

65.-  
ชุด หนูน้อยนิสัยดี สองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ของขวัญของคุณปู่ My Grandfather

89.-