ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ชุด อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี (กระเป๋า)
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้
Home > Shop Online

ชุด อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี (กระเป๋า)

รหัสสินค้า : 1118901
ชุด อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี
เรื่อง : เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ และคณะ
ประเภท : นิทานภาพคำกลอน พร้อมคู่มือ
ช่วงวัย : 4 ปีขึ้นไป
สำนักพิมพ์ : เฮลโลคิดส์
ราคา : 935.-   795.-

จำนวน  

รายละเอียด

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี โดยใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นสื่อ ชุด 2

พบกับความมหัศจรรย์ของหนังสือภาพในการสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยทั้ง 7 ด้าน
1.การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย
2.พัฒนาการด้านสังคม
3.พัฒนการด้านอารมณ์
4.พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา
5.พัฒนาการด้านภาษา
6.พัฒนาการด้านจริยธรรม
7.พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์
 
ชุดนิทาน "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี" บรรจุในกระเป๋าพลาสติกอย่างดี สะดวกต่อการพกพา มีหนังสือนิทานจำนวน 7 เรื่อง พร้อมกับแผนการจัดประสบการณ์ ทั้ง 7 เรื่องสำหรับคุณครู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ขยายผลและต่อยอดการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับเด็ก
 


1 ชุด 7 เรื่อง : ไปไล้ส้มลิ้มกันนะ, แตะเตาะ เหาะเหอะ, ลูกปลาจอมขยัน, เอ้า...ฮุยเลฮุย, ช่วยได้ ให้ได้, มดแดงตุ๊งแฉ่ง, ดาวลูกไก่ 
 
 

 สินค้าแนะนำ

ชุด ปัญญาจากชาดก

ลิงกับจระเข้

35.-  
ชุด ชีวิตสัตว์น้อย

ระวังตัวนะ เจ้าลูกเจี้ยบ

39.-  
ชุุด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตี๋ดอยตุง

89.-