ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ชุด Match and Learn Puzzle Pairs (3 กล่อง)
Home > Shop Online

ชุด Match and Learn Puzzle Pairs (3 กล่อง)

รหัสสินค้า : 90464
ประเภท : จิ๊กซอว์
ช่วงวัย : 2 ปีขึ้นไป
ขนาด : ขนาดจิ๊กซอว์ 2.4x5.9 นิ้ว น้ำหนัก 2.33 กิโลกรัม
จำนวน (หน้า) : 72
ประเภทปก : บรรจุกล่อง
สำนักพิมพ์ : DICKENS PUBLISHING LTD.
ราคา : 1,350.-   1,148.-

- สินค้าหมด -
รายละเอียด

จิ๊กซอว์ จับคู่และเรียนรู้คู่ปริศนา
 
ภายในแต่ละกล่องประกอบด้วยภาพต่อ 36 ชุด จำนวนรวม 72 ชิ้น/กล่อง
ขนาดกล่อง 6.3 x 15 x 1.5 นิ้ว
ขนาดจิ๊กซอว์ 2.4 x 5.9 นิ้ว

จุดเด่น :
• ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะและจำนวน / เรื่องสี รูปทรง และคำตรงข้าม / เรื่องสัตว์
• พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
• พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้สังเกตและคิดวิเคราะห์
• พัฒนาทักษะด้านความเพียรและการแก้ปัญหา
 
ชุด Match and Learn Puzzle Pairs 1 ชุด มี 3 แบบ
1. Animals (กล่อง) 72 ชิ้น ราคาปกติ 450 บาท
2. Colours - Shapes - Opposites (กล่อง) 72 ชิ้น ราคาปกติ 450 บาท
3. Alphabet - Numbers (กล่อง) 72 ชิ้น ราคาปกติ 450 บาท
 

 
• Animals (สัตว์น่ารัก) ต่อภาพแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เพื่อเรียนรู้เรื่องสัตว์นานาชนิด
 
รายละเอียด :
1. วางภาพชิ้นส่วนต่าง ๆ คว่ำลงด้านล่าง แล้วหงายภาพทีละชิ้น เด็ก ๆ ทายได้ไหมว่ารูปสัตว์ชิ้นนี้คือตัวอะไร
- ให้เด็ก ๆ เข้าใจเรื่องส่วนประกอบ
- กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

2. เมื่อต่อภาพ 2 ชิ้นเป็นรูปสัตว์ที่สมบูรณ์แล้ว ชวนเด็ก ๆ พูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น
- กระตุ้นความจำ
- พัฒนาความสามารถด้านภาษา

3. ประกอบชิ้นส่วนภาพสัตว์ให้สมบุรณ์ บอกชื่อสัตว์แต่ละชนิด
- ฝึกความอดทนและการมีสมาธิจดจ่อ
 
 
 
 • Colours - Shapes - Opposites (สี รูปทรง คำตรงข้าม) ต่อภาพแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เพื่อเรียนรู้สีสัน ภาพสิ่งต่าง ๆ และคำตรงข้าม
 
รายละเอียด :
1. ด้านหลังของภาพต่อแต่ละชิ้น จับคู่ตามกลุ่มสี รูปทรง และคำตรงข้าม
- พัฒนาทักษะการจำแนกประเภท

2. เลือกภาพต่อจากชุด “สี” มา 11 ชิ้น หงายภาพที่มีสีตรงกัน แล้วบอกชื่อสีที่ปรากฎ
- กระตุ้นการจดจำสี

3. หยิบภาพต่อที่มีรูปภาพมาวาง บอกชื่อรูปนั้น แล้วจับคู่ภาพอีกชิ้นหนึ่งที่มีสีเดียวกัน
- ช่วยให้เด็ก ๆ เชื่อมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน
- พัฒนาความสามารถด้านภาษา

4. ต่อภาพให้สมบูรณ์ และบอกสีเหล่านั้นทั้งหมด
- เพิ่มความอดทนและการจดจ่อมีสมาธิ

วิธีการเล่น :
• วิธีเล่นภาพต่อชุด “รูปทรง” : จับคู่ภาพที่มีสีเดียวกัน
• วิธีเล่นภาพต่อชุด “คำตรงข้าม” : หยิบภาพต่อมาหนึ่งชิ้น และพูดคำศัพท์นั้น หาภาพอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นคำตรงข้ามกันให้ถูกต้อง และต่อภาพทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วเด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้คำตรงข้าม
 
 
 
 
 
• Alphabet - Numbers (พยัญชนะและจำนวน) ต่อภาพแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เพื่อเรียนรู้จำนวน 1-10 และตัวอักษร Aa-Zz
 
รายละเอียด :
1. ด้านหลังของภาพต่อแต่ละชิ้น จับคู่ตามกลุ่มตัวอักษรและตัวเลข
- พัฒนาทักษะการจำแนกประเภท

2. เลือกภาพต่อจากชุด “จำนวน” มา 10 ชิ้น หงายด้านที่มีตัวเลขขึ้น
- ให้เด็ก ๆ นับจำนวน 1-10 และช่วยเรียงตามลำดับให้ถูกต้อง

3. หยิบภาพที่มีรูปวงกลม บอกจำนวนที่ปรากฎ แล้วจับคู่ภาพตัวเลขที่สัมพันธ์กับจำนวนวงกลมให้ตรงกัน
- ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหวางตัวเลขและจำนวน

วิธีการเล่น :
• นำภาพต่อที่มีรูปวงกลมมาวางเรียงแถวจากจำนวนน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อย) จากนั้นให้วางภาพที่มีตัวเลขไว้ในแถวถัดมาให้สัมพันธ์กัน
• เรียนรู้ตัวอักษรและพยัญชนะ จดจำและบอกตัวอักษรบนภาพ หงายชิ้นที่มีรูปขึ้น บอกชื่อภาพนั้น แล้วให้จับคู่ชิ้นที่มีตัวอักษรให้สัมพันธ์กับศัพท์คำนั้น
 
 
 
 สินค้าแนะนำ

ชุด Match and Learn Puzzle Pairs

Alphabet - Numbers (กล่อง)

450.-  
สินค้าหมด

จิ๊กซอว์ไดโนป่วน แบบที่ 1

35.-  

My First Jigsaw Puzzles (กล่อง)

600.-   480.-
Save 20%