ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ป๋องแป๋ง ชุด ครอบครัว (8 เล่ม)
Home > Shop Online

ป๋องแป๋ง ชุด ครอบครัว (8 เล่ม)

รหัสสินค้า : 90255

เรื่อง : สองขา
ภาพ : มงคล หวานฉ่ำ
ประเภท : นิทานภาพคำกลอน
ช่วงวัย : 1 ปีขึ้นไป
ขนาด : 8 x 8 นิ้ว น้ำหนัก 1.19 กิโลกรัม
จำนวน (หน้า) : 24
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : Pass Education
ราคา : 680.-   612.-

จำนวน  

รายละเอียด

“เสริมสร้างความรักความอบอุ่น ผ่านสายใยแน่นแฟ้นในครอบครัว” นิทาภาพคำกลอนสำหรับเด็ก ผ่านเรื่องราวน่ารักของ "ป๋องแป๋ง" ตัวละครสุดฮิตที่เด็กๆ ชื่นชอบ พร้อมภาพประกอบน่ารัก สร้างความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ปลูกฝังความอ่อนโยน การมีสัมมาคารวะ ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น พัฒนาอารมณ์และจิตใจ เด็กๆ เมื่อได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ในบ้าน ย่อมเกิดความสุข ความมั่นคงทางจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะชีวิตที่สำคัญ
 
ป๋องแป๋ง ชุด ครอบครัว 1 ชุด มี 8 เล่ม :
1. ป๋องแป๋งรักพ่อจังเลย
2. ป๋องแป๋งรักแม่ครับ
3. ป๋องแป๋งรักปู่
4. ป๋องแป๋งรักย่า
5. ป๋องแป๋งรักตา
6. ป๋องแป๋งรักยาย
7. ป๋องแป๋งรักลุง
8. ป๋องแป๋งรักป้า
 

 
ป๋องแป๋งรักพ่อจังเลย
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ถ้าลูกชายได้เรียนรู้ว่าหน้าที่ของพ่อคืออะไร เมื่อเขาเติบใหญ่จนได้เป็นคุณพ่อ เขาก็จะทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดี เช่นเดียวกับลูกสาว ถ้าเขาเติบโตขึ้นไปเขาจะรู้ว่าพ่อของลูกที่ดีนั้นเป็นอย่างไร
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับพ่อ ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ หรือ attachment ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกให้ลูกในอนาคต ช่วยให้ลูกเข้าใจและเห็นต้นแบบความเป็นสุภาพบุรุษ พร้อมแนวทางเลี้ยงลูกที่เหมาะสม พัฒนาอารมณ์และจิตใจ สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของพ่อ
 
 
ป๋องแป๋งรักแม่ครับ
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) จากการเรียนรู้หน้าที่ของแม่ว่าเป็นอย่างไร ลูกสาวจะรู้จักบทบาทความเป็นแม่ที่ดีและทำสิ่งนั้นเมื่อเขาเติบโต ส่วนลูกชายจะเรียนรู้การเลือกแม่ที่ดีให้กับลูกของเขาได้ในอนาคต
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับแม่ ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ หรือ attachment ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกให้ลูกในอนาคต ช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันใจและรู้จักควบคุมตัวเอง พร้อมแนวทางเลี้ยงลูกที่เหมาะสม พัฒนาอารมณ์และจิตใจ สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของแม่

หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันหนังสือเด็กแห่งชาติ 2 เมษายน)
 
 
ป๋องแป๋งรักปู่
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) เด็กจะได้เรียนรู้จดจำเหตุการณ์ที่น่าประทับใจระหว่างคุณปู่และหลานชาย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริง
• ด้านริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) เมื่อหลานเห็นคุณปู่ทำว่าวก็อยากทำบ้าง จึงขอลงมือทำว่าวด้วยตนเอง
• ด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence) หลานตั้งใจทำว่าวจนสำเร็จ แม้ว่าจะพลาดทำกระดาษว่าวขาด แต่เมื่อได้วิธีแก้ไขและกำลังใจจากปู่ก็สามารถทำได้สำเร็จ
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับปู่ ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของปู่

 
ป๋องแป๋งรักย่า
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งกับคุณย่าได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่น่าประทับใจ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่เด็กควรจดจำแล้วนำไปใช้ต่อ
• ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) ป๋องแป๋งตั้งใจและมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับคุณย่าอย่างมีความสุข
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับย่า ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของย่า
 
 
ป๋องแป๋งรักตา
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งกับคุณตาได้ร่วมกันทำกิจกรรมสนุกที่นำไปใช้ได้จริง
• ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibitity) ป๋องแป๋งกับคุณตานำสิ่งต่างๆ มาปนะยุกต์ในการเล่น เช่น ใช้เปลือกส้มโอแทนหมวก
• ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) ป๋องแป๋งตั้งใจจดจ่อกับทุกกิจกรรมที่ทำร่วมกับคุณตา
• ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) แม้จะผิดหวังที่ไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ แต่ป๋องแป๋งก็ไม่เสียใจมากเกินไป
• ด้านริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) ป๋องแป๋งชวนคุณตาลงมือทำบ้านบนต้นไม้ด้วยตนเอง
• ด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence) ป๋องแป๋งมุ่งมั่นสร้างบ้านบนต้นไม้จนสำเร็จ
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับตา ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข  สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของตา
 
 
ป๋องแป๋งรักยาย
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันและปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่ ความนอบน้อม มีน้ำใจ การวางตัวในสังคมอย่างไรให้ผู้ใหญ่เอ็นดู
• ด้านริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) หลากหลายกิจกรรมที่คุณยายกับหลานร่วมกันทำ ช่วยส่งเสริมให้หลานมีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับยาย ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของยาย
 
 
ป๋องแป๋งรักลุง
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งช่วยลุงทำสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ในอนาคต
• ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibitity) ป๋องแป๋งนำใบมะพร้าวมาสานเล่นเป็นนาฬิกาข้อมือ
• ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) ป๋องแป๋งตั้งใจทำทุกอย่างที่ลุงสอน
• ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ป๋องแป๋งสานเสื่อผิดหลายครั้งแต่ไม่ท้อใจ
• ด้านริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) ป๋องแป๋งสานเสื่อด้วยตัวเองตามที่ลุงสอน
• ด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence) ป๋องแป๋งสานเสื่อจนสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับลุง ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของลุง
 
 
ป๋องแป๋งรักป้า
นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF
• ด้านจดจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งกับคุณป้าทำกิจกรรมแสนสนุกและมีประโยชน์ที่จะนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต
• ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) ป๋องแป๋งมุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคุณป้าอย่างเต็มที่ เช่น อ่านหนังสือ ทำอาหาร ทำความสะอาด ฯลฯ
 
นิทานภาพคำกลอนเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างป๋องแป๋งกับป้า ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคน 2 วัยในครอบครัว ผ่านกิจกรรมสนุก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังลูกให้รู้จักอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข สอนให้ลูกได้รู้จักความรักของป้า
 
 
 


 

 
 สินค้าแนะนำ

ชุด หนูชื่ออองตอง

ผมเปียของอองตอง

150.-  
ชุด รักษ์สุขภาพ

ป๋องแป๋งเป็นเหา

85.-  
ชุด คนเก่ง

ป๋องแป๋งหลงทาง

85.-