ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
เรียนรู้สร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ
Home > Shop Online

เรียนรู้สร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ

รหัสสินค้า : 1517201
ชุด เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
เรื่อง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เฮลโล คิดส์
ภาพ : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เฮลโล คิดส์
ประเภท : แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับเด็กเล็ก และเด็กพิเศษ
ช่วงวัย : 4-6 ปี
ขนาด : 8.27 x 11.69 นิ้ว
จำนวน (หน้า) : 96
ประเภทปก : ปกอ่อน
สำนักพิมพ์ : เฮลโลคิดส์
ราคา : 85.-   72.-

จำนวน  

รายละเอียด

ชุด เตรียมความพร้อมเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นชุดแบบฝึกทักษะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ที่กิจกรรมออกแบบให้สอดรับกับสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยเรียบเรียงจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัวเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
 
ชุดนี้ประกอบด้วย :
1. เรียนรู้สร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ
2. เรียนรู้สร้างสรรค์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. เรียนรู้สร้างสรรคื เติมเต็มจินตนาการ
 
เรื่อง "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ลีลามือและวาดภาพ" เป็นแบบฝึกทักษะที่ออกแบบกิจกรรมให้สอดรับกับพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย ช่วยส่งเสริมการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต และเรียนรู้คำศัพท์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใกล้ตัวเด็ก แบบฝึกทักษะยังประกอบด้วยภาพลายเส้นที่ชัดเจน สะดุดตา ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กในการฝึกหัดคัด ขีดเขียน และระบายสี เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กด้านทักษะการเขียน ก่อนเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนระดับอนุบาล

หนังสือเล่มนี้เป็น workbook ฉีกออกได้ ง่ายต่อการจัดเก็บเข้าแฟ้มผลงานเด็ก
- สนุกกับการลากเส้นที่ซ่อนอยู่ในภาพแสนสวย ทำให้เด็กๆ ลากได้โดยไม่เบื่อ
- ทักษะการสังเกต จากการหารอยประที่ซ่อนอยู่ในภาพ
- พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาจากการลากเส้น
- รู้จักเส้นหลากหลายรูปแบบที่ทำให้เกิดภาพแสนสวย
- จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กับการระบายสีอย่างอิสระ
 
 
 สินค้าแนะนำ

ชุด เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เรียนรู้สร้างสรรค์ เติมเต็มจินตนาการ

85.-  
ชุด เตรียมความพร้อม เสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เรียนรู้สร้างสรรค์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน

85.-