ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้


เที่ยวพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เรื่องของพ่อ
นอกจากสถานที่ที่เด็ก ๆ คุ้นชินกับการไปเที่ยวในวันหยุดแล้ว ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจที่เด็ก ๆ จะได้สัมผัสและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งที่จะแนะนำต่อไปนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไว้อย่างมากมาย


สมรรถนะที่ 22 : เล่นให้รู้จักและรักสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของลูกรักในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ตามสมรรถนะของเด็ก 3-5 ปี ลูกต้องแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้องและลงมือทำ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตต่าง ๆ ได้


สมรรถนะที่ 22 : สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต สร้างการคิดและสติปัญญา
พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ลูกต้องเข้าใจปรากฏการณ์ และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งลูกจำเป็นต้องรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปรู้จักสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
 


ตามรอยพระบาท
พระจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในหลายด้าน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ไปใช้สอนลูกได้


สมรรถนะที่ 21 : ถ้าลูกทำได้อย่างนี้ มีทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ดีแน่นอน
เรามาดูกันว่าลูกรักวัย 3-5 ปี ของเรา มีความสามารถในการคิดด้านคณิตศาสตร์ ตามสมรรถนะที่ 21 ที่ลูกต้องสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรู้จำนวนได้ มากน้อยเพียงใด


ชวนอ่านหนังสือ ในหลวงของเรา
ขอแนะนำหนังสือ ในหลวงของเรา การ์ตูนกึ่งสารคดี นำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยภาพประกอบสวยงาม อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมต้น
 


สมรรถนะที่ 21 : ทักษะคณิตศาสตร์ดี สมองดี
เพื่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของลูกรัก ในสมรรถนะที่ 21 เรื่อง การคิดด้านคณิตศาสตร์ ที่ลูกต้องสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรู้จำนวนได้ วันนี้เรามีกิจกรรมชวนคิด สร้างทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์มาแนะนำ


ความรักของในหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดูแลปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้


สมรรถนะที่ 21 : คณิต ในชีวิตประจำวันลูก
ในแต่ละวัน พ่อแม่สามารถใช้ร่างกาย และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เป็นสื่อในการสอน และสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้ลูกได้อย่างเนียน ๆ เป็นธรรมชาติ ลูกจำเป็นต้องเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีให้ได้