ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้
รู้จัก...แปลน ฟอร์ คิดส์

ด้วยความเชื่อมั่นว่า "หนังสือ" คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสุขและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กปฐมวัย แปลน ฟอร์ คิดส์ จึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเด็กมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2540 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กและครอบครัว มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การให้บริการด้านกิจกรรม สิ่งพิมพ์พิเศษ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เครื่องเล่นสนาม ละครเวที รวมถึงแอพพลิเคชั่น และสินค้าเครื่องเขียน เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อันหลากหลายของเด็กทุกวัย และสามารถรองรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กได้อย่างครบครัน

สารพัน...งานสร้างสรรค์
 

  
รางวัลแห่งความภูมิใจ

• หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
• การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2544 - 2560
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
• 255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 
• หนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
• การคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3
จัดโดย สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 
• หนังสือคัดสรรตามโครงการ 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จัดโดย แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
• รางวัลนายกรัฐมนตรี ผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ PM'S CREATIVE AWARD
จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
• การคัดสรรหนังสือดี สร้างคนดี ประจำปี พ.ศ.2554
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย
 
• หนังสือผ่านการคัดสรรหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Functions)

 

 กิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการสร้างเด็กให้เติบโตเป็นคนดี มีความสุข แปลน ฟอร์ คิดส์ ยังให้ความสำคัญกับการเกื้อกูล ช่วยเหลือ และรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะเราเชื่อว่า หากสังคมดี เด็กก็จะเติบโตโดยมีต้นแบบที่ดี เราจึงทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการรูปแบบต่างๆ เช่น การเกื้อกูลเด็กด้อยโอกาส การบริจาคหนังสือให้โรงเรียน ซึ่งหลายโครงการมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใจดีเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น