ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu

ร่วมงานกับเรา
 
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน
 
1. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
 • วางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดวิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
 • หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย สำหรับผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานบรรลุได้ตามเป้าหมายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด็ก (อายุ 0-3 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
2.  WEB DEVELOPER   1   POSITION
 
Requirement
 • A recognized degree/diploma in Software Engineering, Computer Science or related field
 • Knowledge of PHP, HTML5, XML, Android, MySql, Facebook SDK, Wordpress, Magento
 • Experience in writing apps for ios/ Android/ Windows Phone Platforms
 • Ample experience with ios DSK / Google Android SDK.
 • Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure, excellent communications and interpersonal skill
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-โปรดักชั่น แผนกประชาสัมพันธ์  1 อัตรา
 • รวมรวมข้อมูลข่าวสารงานในองค์กร เพื่อจับประเด็นทำข่าว
 • เขียนข่าว โฆษณา ประชาสัมพันธ์และสกู๊ปข่าวเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก
 • การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดูแลงานด้านโปรดักชั่นในการผลิตสื่อในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน มีไหวพริบดี
 • มีความรู้เรื่องการถ่ายทำงานโปรดักชั่น
 • มีความสามารถตัดต่อวีดิโอได้
 • มีความสามารถในการเขียนข่าว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานคล่อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
4. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 1 อัตรา
 • บันทึกบัญชีด้านการรับ, การจ่าย และรายการปรับปรุง รวมถึงทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • ปิดต้นทุนสินค้าแนบเอกสารรับวางบิล Supplier
 • Bank Reconzine , จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • เก็บเงินขายสินค้าสัปดาห์หนังสือ, มหกรรมหนังสือ และ planforkidsbookfair
 • เช็คสต๊อกร้านค้าต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว)
 • เก็บเอกสารงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

5. เจ้าหน้าที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์  1  อัตรา

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft (Word/Excel) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถปฎิบัติภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาในวันปกติ , วันหยุดและออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
ลักษณะงาน :
 • ออก order และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานขาย
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร และสนับสนุนงานทีมฝ่ายขายตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เจ้าหน้าที่ขายเคลื่อนที่  3  อัตรา

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป  
 • สามารถออกต่างจังหวัดและทำงานนอกเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : ออกบูธจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา

7. เจ้าหน้าที่หน่วยจัดส่ง  1  อัตรา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป  
 • มีใบขับขี่ , รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และมีใจให้บริการ มีจิตสำนักด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์การทำงานขับรถส่งสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208
โทรสาร : 0-2575-2659
E-mail : hr@planforkids.com
 

Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us