ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้
ร่วมงานกับเรา
 
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา
 
รายละเอียดงาน
• วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
• สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
• ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
• เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
• ติดต่อหน่วยงานราชการ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
• มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
• สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ 1 อัตรา
ลักษณะงาน   
ดูแล/เขียนต้นฉบับ  ประสานงาน

คุณสมบัติ 
• เพศหญิง อายุ  22 – 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี  สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
• มีทักษะทางภาษา    มีความคิดสร้างสรรค์  และมีความรับผิดชอบ      

เจ้าหน้าที่แผนกขายเคลื่อนที่ (ออกบูธ)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และทำงานนอกเวลาได้
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
• หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กทั้งในและนอกประเทศมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

PR  PRODUCTION    1 อัตรา
ลักษณะงาน   
ถ่ายทำ ตัดต่อ ทำกราฟิกเพื่อรายการ และงาน PR

คุณสมบัติ
• อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ  สามารถใช้โปรแกรม Final Cut , Photoshop, After Effects , Premiere Pro ได้
• มีความชำนาญด้าน Social Media

สมุห์บัญชี    1 อัตรา
ลักษณะงาน
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ในสมุดรายวัน,  ปิดต้นทุนหนังสือ, ต้นทุนบริการ, Asset, ทำBudget, ปิดงบการเงินและเซ็นต์รับรองงบการเงินได้

คุณสมบัติ  
• เพศหญิง อายุ 27 – 40 ปี
• มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• สามารถใช้ Excel ได้ดี

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน  1 อัตรา
ลักษณะงาน 
• บันทึกค่าใช้จ่าย, เคลียร์ Adu, ตั้งหนี้และทำจ่าย Supplier, รับวางบิล  ยื่นแบบภาษี  ภงด.3 ,53,54 ภพ.36,30  เก็บเงินงานสัปดาห์หนังสือ, งานมหกรรมหนังสือ

คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 23 -30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1 ปี
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• สามารถใช้ Excel ได้ดี

เจ้าหน้าที่ขายสินค้า    2 อัตรา
ลัษณะงาน
• ขายสินค้าบนออนไลน์ เว็บไซต์  เพจ Line
• ขายสินค้านอกเวลาทำงาน
• ออก Order ลูกค้า

คุณสมบัติ
• อายุ 25 -35 ปี
• วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี 
• ชอบขายสินค้าทางออนไลน์ หรือการขายสินค้า การออกบูธ  ชอบงานบริการลูกค้า 
• มีทักษะโชเชียลมีเดีย หรืออีคอมเมิร์ซ ยินดีรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
• สามารถ Microsoft office Word และ excel

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่บุคคล
โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208
e-mail : hr@planforkids.com