ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
Home > Shop Online
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

เสริมไอคิว

110.-
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

สมองไว

110.-

ชุด แบบฝึกหัด IQ ฉลาดล้ำ ทำได้ 5-6 ขวบ (4 เล่ม)

340.-
 

ชุด แบบฝึกหัด IQ ฉลาดล้ำ ทำได้ 3-4 ขวบ (4 เล่ม)

340.-

ชุด คณิตคิดได้ 5-6 ขวบ (4 เล่ม)

340.-

ชุด คณิตคิดได้ 3-4 ขวบ (4 เล่ม)

340.-
 

ชุด แบบฝึกหัดคัดแสนสนุก (4 เล่ม)

150.-
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

ฉลาดคิด

110.-

ชุด ภาษาพาเพลิน 4 เล่ม (ปกอ่อน)

140.-
 
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

ฝึกไหวพริบ

110.-
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

เชาวน์ไว

110.-

เกมคนเก่ง รอบรู้ รอบโลก

128.-
 


Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us