ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
แจ้งปรับปรุงพื้นที่ร้านหนังสือ Kids' paradise (อาคารภูมิสรวล)
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ขอแจ้งปรับปรุงพื้นที่ร้านหนังสือ Kids' paradise (อาคารภูมิสรวล) วันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2562
แจ้งปิดเช็คสต็อคสินค้าประจำปี 2562
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด แจ้งปิดทำการเช็คสต็อคสินค้าประจำปี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562
โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2562
พบกับหนังสือพร้อม CD เพลง หลากหลายบทเพลงสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และคุณธรรมให้กับเด็ก และหนังสือนิทานสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนการประสมคำ เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา ลดสูงสุด 20% ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2562
 
ลูกลิงเรียนรู้ ปั้นเอ๋ย..ปั้นดิน นิทานเล่มนี้ที่ต้องมีติดบ้าน
ลูกลิงเรียนรู้ และปั้นเอ๋ย...ปั้นดิน หนังสือเล่มนี้ที่ต้องมีติดบ้าน พบกับลูกลิงเรียนรู้ ชุดที่ 2 ลูกลิงอึไม่ออก ลูกลิงฉี่ตรงไหนดีนะ ลูกลิงไม่ยอมนอน และลูกลิงไม่แปรงฟัน นิทานภาพคำกลอนเรื่องเยี่ยมจากตุ๊บปอง
มาตรการส่งเสริมการอ่าน “ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” 1.5 หมื่นบาท
ครม. มีติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการอ่าน “ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” 1.5 หมื่นบาท ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562
ครม. ประกาศ 6 มาตรการลดหย่อนภาษี ที่เราต้องรู้
ครม. เคาะมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่ 2 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ซึ่งมี 6 มาตรการ
 
โปรโมชั่นเดือนพฤษภาคม 2562
ต้อนรับเดือนเปิดเทอมกับหนังสือบอร์ดบุ๊ค พิมพ์ด้วยกระดาษอัดแข็งคุณภาพดี นิทานกึ่งสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาตินิทานภาพคำกลอน 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) และหนังสือคัดสรรเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ลดสูงสุด 20% ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
Flash sale สินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 20-50%
พบกับหนังสือขายดี หนังสือคัดสรรสำหรับน้อง ๆ วัยอนุบาลถึงประถม อาทิ หนังสือบอร์ดบุ๊ค นิทานกึ่งสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ หนังสือภาษาอังกฤษ Pop-Up เสริมความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์ และตุ๊กตากุ๋งกิ๋ง ขวัญใจเด็ก ๆ เหมาะจะมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2562
หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
รายชื่อหนังสือของแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดสรร "หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562" โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก