ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ปันสุข เสริมปัญญากับนิทานเพื่อนรัก

วันที่ : 23/08/2021
remove_red_eye อ่านแล้ว : 1,039 คน
share แชร์

ปันสุข เสริมปัญญากับนิทานเพื่อนรัก 

สมัครสมาชิก 1 คน แปลน ฟอร์ คิดส์ สมทบให้เด็กด้อยโอกาสอีก 1 คน

หนังสือนิทานเพื่อนรัก นิทานรายเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการปันสุข เสริมปัญญากับนิทานเพื่อนรัก เพื่อเด็กด้อยโอกาส ทุก 1 การสมัคร นอกจากสมาชิกจะได้หนังสือนิทานแสนสนุกที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก ส่งตรงถึงบ้านทุกเดือนแล้ว ยังได้สร้างโอกาสทางการอ่าน ให้กับเด็กด้อยโอกาสได้มีหนังสือนิทานเพื่อนรักอ่านเพิ่มอีก 1 คน ตลอดปีการศึกษา

“วันนี้มีข่าวดีมาบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เราผลิตนิทานเพื่อนรักมา 20 ปีแล้ว ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจยังไม่รู้จัก เพราะนิทานเพื่อนรักเป็นโครงการที่โรงเรียนสมัครสมาชิกให้กับเด็ก ๆ ไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด เราทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กจริง ๆ โดยตั้งราคาไว้ถูกมาก เริ่มต้นโครงการจากฉบับละ 30 บาท พอมาในปี 2564 ปรับมาเป็นฉบับละ 50 บาท รวม 8 เดือนตลอดปีการศึกษา รวม 400 บาท ที่เด็ก ๆ ไปโรงเรียนก็จะได้นิทานไว้อ่านจำนวน 8 เรื่อง

วันนี้ที่มาบอกข่าวดีคือ เราจะเผยแพร่นิทานเพื่อนรักไปยังกลุ่มคุณพ่อคุณแม่โดยตรงแล้วค่ะ บางท่านที่เคยบอกว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นสมาชิก เลยไม่มีโอกาส วันนี้โอกาสมาถึงแล้ว สามารถสมัครสมาชิกได้เลยในราคาปีละ 400 บาท โดยคุณพ่อคุณแม่รับผิดชอบเรื่องค่าส่งเอง

ความสมบูรณ์แบบของนิทานเพื่อนรัก ไม่ใช่แค่ได้นิทาน 1 เล่มเดี่ยว ๆ แต่ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นสมุดอีก 1 เล่ม โดยเราเอาเนื้อหาในนิทานเรื่องนั้น ๆ มาสรรสร้างเป็นกิจกรรม แล้วแต่ว่าเนื้อหาเป็นเรื่องอะไร กิจกรรมจะออกมาในรูปแบบไหน ตรงนี้ให้เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินและต่อยอดจากการอ่าน และที่มากกว่านั้นคือ หนังสือทุกเล่มจะมี QR Code ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูได้ว่าหลังจากอ่านนิทานแล้ว จะทำกิจกรรมอะไรกับลูกดี ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะมีกิจกรรมที่แนะนำไว้ 3-4 กิจกรรมขึ้นอยู่กับเนื้อหา เช่น วันนี้จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แล้วแต่เรื่อง ตรงนี้ที่ทำให้นิทานเพื่อนรัก ได้มากกว่านิทานทั่วไป

ดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ ขอชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาเข้าโครงการ “ปันสุข เสริมปัญญากับนิทานเพื่อนรัก เพื่อเด็กด้อยโอกาส” ด้วยกัน 1 สมาชิกที่คุณแม่สมัครเข้ามา บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จะบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาส 1 คน ซึ่งตอนนี้เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยมีจำนวนมาก ถ้าเราอยากให้เด็ก ๆ ทุกคนมีนิทานอยู่ในมือเหมือนกับลูกของท่าน สมัครเข้ามานะคะ ทางแปลน ฟอร์ คิดส์ จะร่วมสมทบให้อีก

เราเชื่อว่าในระยะเวลา 2 เดือนนี้ เราจะได้คุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมโครงการปันสุข เสริมปัญญากับนิทานเพื่อนรัก กับเรา เพราะนอกจากลูก ๆ ของท่านจะได้รับหนังสือนิทานแล้ว ท่านก็ยังส่งมอบโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสอีกด้วย ในช่วงเวลานี้ ยามที่ลูกไปโรงเรียนไมได้ ยามที่โควิดซึ่งไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไร แต่การเรียนรู้ของลูกยังต้องดำเนินต่อ มันหยุดไม่ได้ และคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมาก จะหมดปัญหาที่บอกว่าไม่รู้จะเล่นอะไรกับลูกแล้ว พาไปไหนก็ไม่ได้ ตรงนี้ แปลน ฟอร์ คิดส์ จะคลี่คลายปัญหาเรื่องอยู่กับลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและมีความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เองค่ะ”  คุณริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการฯ กล่าว

 

ทั้งนี้ผลการวิจัยการศึกษานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาโครงการนิทานเพื่อนรัก โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า หนังสือนิทานเพื่อนรัก ช่วยส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก เป็นสื่อกลางในการพัฒนาสติปัญญา และทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งความฉลาดทางอารมณ์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด ทำให้เด็กมีพัฒนาการความสามารถด้านเชาว์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม (MQ) ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา (AQ) และความฉลาดที่เกิดจากการเล่น (PQ) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวมอย่างมาก

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครอง พบว่าหนังสือนิทานเพื่อนรักช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการรักหนังสือให้กับเด็ก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพราะผู้ปกครองได้มีโอกาสอ่านหนังสือนิทานกับลูกทุกวัน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาทั้งการพูดและการอ่านดีขึ้น มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือ พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมดีขึ้น รวมทั้งมีพฤติกรรมดีปรากฎอย่างเห็นได้ชัดจากการฟังนิทานและเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีจากตัวละครด้วย

จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ได้อ่านหนังสือนิทานเพื่อนรัก จึงทำให้ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงคิดทำโครงการนี้ และส่งต่อโอกาสไปยังกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ให้ได้มีหนังสือนิทานอ่านเป็นประจำทุกเดือน ดังที่ทราบว่า เมื่อปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านการอ่านของผู้เรียน นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปรายบุคคลต่อไป ผลการประเมินพบว่า คะแนนการอ่านของเด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเมืองมีผลคะแนนโดยรวมในสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีฐานะยากจนและขาดทุนทรัพย์ที่ผู้ปกครองจะสนับสนุนด้านการศึกษาได้ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จึงขาดโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ในหลายด้าน ทั้งที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ทัดเทียมกัน

 

โครงการปันสุข เสริมปัญญากับนิทานเพื่อนรัก เพื่อเด็กด้อยโอกาส จึงเป็นสื่อกลางในการส่งต่อโอกาส และสนับสนุนการอ่านให้กับเด็กทุกคนทั้งประเทศ โดยแบ่งปันกันอ่านให้เด็กที่ยากไร้ ทุก 1 การสมัครสมาชิกนิทานเพื่อนรัก จะสร้างโอกาสทางการอ่านให้เด็กด้อยโอกาสเพิ่มอีก 1 คน

นิทานเพื่อนรัก หนังสือนิทานรายเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ใช้หลักการเรียนรู้แบบภาษาธรรมชาติ เน้นบูรณาการทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน นิทานแต่ละเล่มมีแนวเนื้อหาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เหมาะกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของเด็กวัย 3-6 ปี  ผู้สมัครจะได้หนังสือนิทาน พร้อมหนังสือกิจกรรม สนุกกับนิทานเพื่อนรัก จำนวน 8 เรื่องทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และสมุดบันทึกการอ่าน 1 เล่ม โดยสามารถเลือกหนังสือนิทานได้ 1 ระดับ คือ ระดับ 1 เหมาะสำหรับอนุบาล 1 - อนุบาล 2 ครอบคลุม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเสรี หรือระดับ 2 เหมาะสำหรับอนุบาล 3 - ประถม 1 สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเปิดดูคำแนะนำและกิจกรรมต่าง ๆ จากวิดีโอที่อยู่ใน QR Code เพื่อต่อยอดจากการอ่านนิทานเล่มนั้น ๆ

ทุกระดับ ค่าสมัครสมาชิก 400 บาท ไม่รวมค่าส่งไปรษณีย์ โดยผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ดังนี้

  1. พัสดุธรรมดา ราคา 160 บาท สมาชิกท่านถัดไปบวกเพิ่มท่านละ 40 บาท (ส่งที่อยู่เดียวกัน)
  2. พัสดุลงทะเบียน ราคา 208 บาท สมาชิกท่านถัดไปบวกเพิ่มท่านละ 64 บาท (ส่งที่อยู่เดียวกัน)
  3. ส่ง EMS ราคา 336 บาท สมาชิกท่านถัดไปบวกเพิ่มท่านละ 96 บาท (ส่งที่อยู่เดียวกัน)
  4. สมัครแล้ว แต่ประสงค์จะมอบหนังสือทั้งหมดให้เด็กด้อยโอกาส (ไม่มีค่าไปรษณีย์)

 

สมัครสมาชิก คลิก
 

16 ข้อดีของนิทานเพื่อนรัก

1. ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก
2. เด็กจะมีหนังสือนิทานไว้อ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. นิทานสนุก เนื้อเรื่องสั้น เหมาะกับความสามารถในการอ่านของเด็กแต่ละวัย
4. ภาพประกอบสีสันสวยงาม หลากหลายเทคนิค
5. มีขนาดและรูปแบบตัวหนังสือที่อ่านง่าย
6. ช่วยกระตุ้นจินตนาการและเปิดทัศนะให้เด็กรู้จักกับโลกกว้าง 
7. พัฒนาทักษะเรื่องภาษาและการฟัง 
8. เด็กจะเข้าใจรูปศัพท์ต่าง ๆ ได้ดี ส่งผลให้เรียนรู้ในการอ่านหนังสือได้เร็ว
9. เด็กจะได้รับการกระตุ้นทางสายตาและการมองเห็นด้วยรูปภาพ ทำให้พัฒนาการด้านภาษาที่ดีในระยะยาว
10. เด็กจะมีสมาธิจากการอ่านหนังสือนิทาน
11. มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับเนื้อหา ช่วยให้เด็กได้ลงมือทำและฝึกคิดด้วยตนเอง
12. มี QR Code คำแนะนำการใช้นิทานเพื่อนรักในรูปแบบวิดีโอจากนักวิชาการ พร้อมกิจกรรมต่อยอดจากนิทานเรื่องนั้น ๆ
13. เป็นสื่อในการพัฒนาสติปัญญาและทักษะทุกด้านให้กับเด็ก
14. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามแนว Whole Language
15. ส่งเสริมบรรยากาศรักการอ่านได้ที่บ้าน
16. เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 

 

 

Subscribe to Our Newsletter