ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
10 ข้อน่ารู้เมื่อลูกได้ฟังนิทานทุกวัน
การอ่านนิทานเป็นวิธีพัฒนาชีวิตที่ประหยัดที่สุด และให้ผลคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย เด็กที่ได้ฟังนิทานตั้งแต่เล็กเป็นประจำทุกวันจึงมีโอกาสเรียนรู้สูงมากในช่วงรากฐานของชีวิต
แต่ละขวบปี พัฒนาการการเรียนรู้ของลูกเป็นแบบไหน
6 ปีแรกของชีวิต โลกของเด็กยังเป็นโลกแห่งจินตนาการ โลกแห่งอารมณ์ความรู้สึก ที่สมองน้อย ๆ กำลังเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในแต่ละขวบปีนั้นมีลักษณะเฉพาะแบบไหนที่พ่อแม่ควรรู้ เพื่อเลี้ยงดูลูกให้ดีได้ทั้งร่างกายและจิตใจ
ห้องเรียน Montessori
โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งมีแนวทางจัดการศึกษาแตกต่างกัน มาทำความเข้าใจเบื้องต้นกับหลักคิดทฤษฎีมอนเตสซอรี่ว่าเป็นอย่างไร และเหมาะสมกับการเรียนรู้ของลูกมากน้อยแค่ไหน
 
การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
ทฤษฏีการเรียนรู้ของเด็กมีแนวคิดหลากหลายแบบ “ไฮสโคป” คืออะไร ทำไมรัฐจึงจัดให้มีห้องเรียนนำร่องทั่วประเทศในโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัดในปีการศึกษานี้ (ปี 2562)
พ่อแม่จ๋า อย่าเพิ่งเร่ง สมองของหนูเรียนรู้ได้ดีตามวัย
การเร่งให้เด็กเริ่มอ่าน-เขียน-สะกดคำเป็นตั้งแต่เล็ก ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะ ๆ ท่องจำมาก ๆ หรืออัดความรู้ด้านวิชาการที่ยากเกินกว่าวัยของเด็กจะเข้าใจได้ แล้วหวังว่าเด็กจะเรียนหนังสือได้ดีนั้นกลับให้ผลตรงกันข้าม เพราะยิ่งรีบก็ยิ่งส่งผลร้ายกับเด็กเร็วเท่านั้น
5 เทคนิคเลือกหนังสือลอยน้ำให้ลูกเล็ก
มาดู 5 ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจเลือกหนังสือลอยน้ำให้ลูก
 
12 เทคนิคปลูกฝัง Self-Esteem ให้ลูก
ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต และนำไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะต้องค่อย ๆ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้ลูกตั้งแต่ขวบปีแรก เพื่อให้เด็กนับถือและเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ครอบครัวที่แม่มีสุข...ลูกรักยิ่งสุขและฉลาดด้วย
แม่มีบทบาทเป็นผู้เลี้ยงดูหลักมาตั้งแต่อุ้มท้องกระทั่งหลังคลอด อารมณ์ความรู้สึกของแม่จึงถ่ายทอดส่งต่อถึงลูกโดยตรง แม่ที่มีพื้นฐานอารมณ์ดี ใจเย็น อ่อนโยน และมีเวลาให้เต็มที่ จึงสามารถเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเข้าใจ ยิ่งแม่ลูกมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นเท่าไร สมองลูกจะพัฒนาได้ดีขึ้นเท่านั้น
คุณค่าของนิทาน
นิทานช่วยพัฒนาการขั้นพื้นฐานของเด็ก นิทานช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น หู ตา รวมทั้งสมอง นิทานช่วยสร้างสมาธิ ความจำดี และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ถือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเพลิดเพลิน
 
อ่านด้วยกัน สนุกด้วยกัน
นิทานเล่มเดียว อ่านหลายรอบ อาจจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันนะคะ ลองพาลูกนั่งตัก ดูภาพในหนังสือและชี้ชวนจะเกิดการคิด โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรก ลองอ่านย้ำ ซ้ำ ทวน หลายๆ ครั้ง
นิทาน: อาหารชั้นเลิศของสมอง
นิทาน เป็นอาหารชั้นเลิศของสมอง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาและจิตใจของเด็ก
ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อแม่ต้องเล่านิทาน-อ่านหนังสือให้ลูกฟัง
เพราะการอ่านเป็นรากฐานของการเรียนรู้ การอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกวัยขวบปีแรกฟัง จะช่วยการกระตุ้นพัฒนาการถึง 3 ด้านของลูก