ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
นอนอย่างไร... สำหรับลูกวัย 0 - 4 เดือน
นอนน้อยไปก็ไม่ดี นอนมากไปก็ไม่ได้ แล้วควรให้ลูกวัยแรกเกิด - 4 เดือน นอนอย่างไรจึงจะเหมาะสมและมีสุขภาวะการนอนที่ดี เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ
10 เช็คลิสต์ ของที่คุณแม่มือใหม่ต้องมี
ก่อนวันสำคัญที่เจ้าตัวเล็กจะลืมตาดูโลก คุณแม่มือใหม่ควรช้อปของเด็กอ่อนอะไรติดบ้านล่วงหน้าไว้บ้างนะ เพื่อให้มีพร้อมใช้ได้ทันที ไม่ฉุกละหุกวุ่นวาย และจะได้โฟกัสไปที่การดูแลทารกน้อยผู้น่ารักอย่างใกล้ชิดเป็นหลัก
สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดได้ ทำได้...ตามแบบ “สะเต็มศึกษา”
คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 
เรียนรู้ถูกวิธี สร้างสุขภาวะดีให้ลูกได้ง่าย
สุขภาวะเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ตั้งแต่เล็ก เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน กินอาหาร พักผ่อนนอนหลับ เข้าห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้ติดตัวเป็นนิสัยไปจนโต
พัฒนาอารมณ์และสมองด้วยของเล่น วัยแรกเกิด - 3 ปี
เชื่อหรือไม่ว่า... ของเล่น ให้คุณค่ามากกว่าความสนุก และยังช่วยพัฒนา EQ และ IQ ด้วย มาพัฒนาอารมณ์และสมอง ด้วยของเล่น เพื่อลูกวัยแรกเกิด - 3 ปี กันค่ะ
6 ตัวอย่างคำถามที่ช่วยฝึกให้หนูนึกถึงใจคนอื่น
พฤติกรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายกับเด็กเล็ก ด้วยลักษณะตามพัฒนาการที่ยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการแบ่งปันให้กับเด็ก ๆ ของเราได้ ซึ่งมีหลากหลายวิธีด้วยกัน
 
การเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์
การสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือการส่งเสริมให้เด็กสนใจ อยากรู้ อยากเห็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กได้รับจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก ถ้าเด็กรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เข้าใจสิ่งที่เขาสงสัย เข้าใจโลกที่เขาอยู่ และสามารถพัฒนาการคิด การรู้จักหาคำตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้
แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
นักการศึกษาพบว่า การพัฒนาความคิดรวบยอดให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดที่เหมาะสมจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์ และช่วยให้เด็กพบว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
5 เทคนิค กิน นอน กอด เล่น เล่า เสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูกน้อย
กรมอนามัยแนะ สร้างเด็กให้ฉลาด สุขภาพดี ต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญ ในการสร้างสมอง เน้น กิน นอน กอด เล่น เล่า ช่วยเด็กไทยพัฒนาการดี พร้อมเติบโตสมวัย แข็งแรง
 
มาค้นหาความฉลาดของลูกด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 9 ด้าน
โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ เจ้าของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) บอกว่ามนุษย์เรามีความฉลาดทุกด้าน เพียงแต่ด้านไหนมากด้านไหนน้อยแตกต่างกัน ซึ่งความฉลาดเหล่านั้นจะหลอมรวมเป็นบุคลิกของตัวเรา มาค้นหาความฉลาดของลูกด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 9 ด้านกันค่ะ
6 Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไร
ช่วงปฐมวัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ถ้าเราปูพื้นฐานที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก ลูกก็จะมีพื้นฐานชีวิตที่ดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ซึ่งความฉลาด หรือ Quotient ที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก มีด้วยกัน 6Q ดังนี้
มารู้จักหนังสือแต่ละแบบกันเถอะ
เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยหนังสือ หนังสือมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันค่ะ
 
  • «
  • 1
  • 2 (กำลังเปิด)
  • 3
  • 4
  • 5
  • »