ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้
การเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์
การสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ คือการส่งเสริมให้เด็กสนใจ อยากรู้ อยากเห็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กได้รับจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก ถ้าเด็กรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เข้าใจสิ่งที่เขาสงสัย เข้าใจโลกที่เขาอยู่ และสามารถพัฒนาการคิด การรู้จักหาคำตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้
แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
นักการศึกษาพบว่า การพัฒนาความคิดรวบยอดให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดที่เหมาะสมจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์ และช่วยให้เด็กพบว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
5 เทคนิค กิน นอน กอด เล่น เล่า เสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูกน้อย
กรมอนามัยแนะ สร้างเด็กให้ฉลาด สุขภาพดี ต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2 ปีแรก หรือ 1,000 วันแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญ ในการสร้างสมอง เน้น กิน นอน กอด เล่น เล่า ช่วยเด็กไทยพัฒนาการดี พร้อมเติบโตสมวัย แข็งแรง
 
มาค้นหาความฉลาดของลูกด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 9 ด้าน
โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ เจ้าของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) บอกว่ามนุษย์เรามีความฉลาดทุกด้าน เพียงแต่ด้านไหนมากด้านไหนน้อยแตกต่างกัน ซึ่งความฉลาดเหล่านั้นจะหลอมรวมเป็นบุคลิกของตัวเรา มาค้นหาความฉลาดของลูกด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 9 ด้านกันค่ะ
6 Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไร
ช่วงปฐมวัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ถ้าเราปูพื้นฐานที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก ลูกก็จะมีพื้นฐานชีวิตที่ดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ซึ่งความฉลาด หรือ Quotient ที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก มีด้วยกัน 6Q ดังนี้
มารู้จักหนังสือแต่ละแบบกันเถอะ
เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยหนังสือ หนังสือมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันค่ะ
 
เกิดอะไรในสมอง เมื่อหนูได้ฟังนิทาน
งานวิจัยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีทั้งด้านพฤติกรรม ผลการเรียน และปฏิกิริยาของสมอง เมื่อพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง มาดูกันว่าเกิดอะไรในสมอง เมื่อเด็กๆ ได้ฟังนิทาน
เด็กที่มี EF กลุ่มทักษะปฏิบัติ เป็นแบบไหน (ตอนที่ 5)
EF กลุ่มทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.Initiating (การคิดริเริ่มและลงมือทำ) 2. Planning&Organizing (การวางแผนและการจัดการ) และ 3. Goal-directed Persistence (การมุ่งมั่นเป้าหมาย) เด็กที่มี EF กลุ่มทักษะปฏิบัติที่ดี เป็นแบบไหน มาดูกัน
เด็กที่มี EF ทักษะกำกับตนเองดีเป็นแบบไหน (ตอนที่ 4)
EF กลุ่มทักษะกำกับตนเอง ประกอบด้วย 1. Emotional Control 2. Focus / Attention และ 3. Self Monitoring มีหน้าที่ ช่วยควบคุมอารมณ์ ช่วยให้จดจ่อใส่ใจ ช่วยติดตามประเมินตนเอง เด็กที่มี EF ทักษะกำกับตนเองดีเป็นแบบไหน มาดูกัน
 
5 ประสาทสัมผัส ช่วยพัฒนาลูกน้อย
ประสาทสัมผัสเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง การที่เด็กรู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้จะยิ่งทำให้สมองของเด็กเกิดการพัฒนา สร้างเส้นใยประสาทที่แข็งแรงขึ้น และพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายขึ้นค่ะ
สัมภาษณ์พี่ฝน - มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นักเขียนนิทานขวัญใจเด็ก ๆ
สัมภาษณ์พี่ฝน - มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นักเขียนนิทานขวัญใจเด็ก ๆ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ตัวละครไดโนเสาร์แต่ละสายพันธ์ุ จนออกมาโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งนิทานให้เด็ก ๆ ได้อ่านกันค่ะ
รู้จัก EF กลุ่มทักษะพื้นฐาน (ตอนที่ 3)
มาดูกันว่า EF กลุ่มทักษะพื้นฐาน ที่ประกอบด้วย Working Memory / Inhibitory Control และ Shift /Cognitive Flexibility นั้นคืออะไร และลูกของเรามีทักษะด้านนี้หรือยัง
 
  • «
  • 1
  • 2 (กำลังเปิด)
  • 3
  • 4
  • 5
  • »