ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 1 และ 2 (2 เล่ม)

รหัสสินค้า : 2101502

ราคา 200.- 170.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
2101502
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
-
เรื่อง
วิไลพร อินทเคหะ, ปิยนุช พูลทรัพย์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพ
ตู้อบ
แปล
-
ประเภท
-
ช่วงวัย
0-3 ปี
ขนาด
7.5 x 10.125 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
40
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เมก้าเคลเวอร์
ISBN
9786164671188
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี พร้อมบูรณาการทักษะด้านศิลปะและภาษา กิจกรรมสอดคล้องทั้งสาระที่ควรเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0-3 ปี โดยออกแบบเป็นใบงานกิจกรรม สามารถฉีกเก็บเข้าแฟ้มได้ง่ายดาย สแกนคิวอาร์โค้ดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ทั้งครูและผู้ปกครอง
 
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง  STEM EDUCATION
• กิจกรรมตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
• สอดคล้องกับสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0-3 ปี
 
1. ใช้ง่ายตรงตามหลักสูตร :
หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 2 เล่ม มีทั้งหมด 74 กิจกรรม ใน 37 หน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ทั้งหมด 4 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 
2. ทำได้ตามสมรรถนะ :
หนังสือเสริมประสบการณ์เล่มแรกที่ออกแบบกิจกรรมตามสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ปี พร้อมแบบประเมินผลการเรียนรู้ส่วนหลักที่ 1 ถึง ส่วนหลักที่ 4

 
3. เล่นอย่างมีความรู้แบบสะเต็ม :
ใช้แนวการเรียนรู้  STEM EDUCATION วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์

 
4. สร้างสรรค์ด้วยศิลปะและการอ่าน - เขียน :
สร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการผ่านการทำกิจกรรมศิลปะ เตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการเขียนและการอ่านคำคล้องจองในกิจกรรม
 
ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี  เล่ม 1 และ 2 1 ชุด มี 2 เล่ม
1. การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 1 ราคาปกติ 120 บาท (40 แผ่น)
2. การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 2 ราคาปกติ 120 บาท (40 แผ่น)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : steam, stem, สะเต็ม