ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 22 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ก็หมายถึงรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต


วันที่ : 27/09/2018   อ่าน : 1109

สมรรถนะที่ 22 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ก็หมายถึงรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต

 
บทสรุปของการพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา สมรรถนะที่ 22
สมรรถนะที่ 22 ความเข้าใจปรากฏการณ์ และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้อง และลงมือทำ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตต่าง ๆ
ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ก็หมายถึงรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต

วันนี้ขอสรุปสมรรถนะที่ 22 เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ที่ลูกแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้องและลงมือทำ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตต่าง ๆ
ลองนั่งนิ่ง ๆ...

ปล่อยใจให้ว่าง พร้อมวางอคติ ที่สำคัญ คือ ต้องสังเกตแบบไม่ช่วยลูก สังเกตแบบตรงไปตรงมา แล้วนึกถึงพฤติกรรมของลูก หรืออาจจะทดสอบลูกบ้างก็ได้ว่าสามารถทำอะไรตามวัยได้บ้าง ถ้าลูกทำได้ ก็หมายถึงรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต

ลูกวัย 3 ปี
1. บอกชื่อสัตว์ต่างๆ ได้อย่างน้อย 3 ชื่อ เช่น แมว ไก่ นก
2. บอกชื่อต้นไม้ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชื่อ
3. บอกชื่อผักต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชื่อ
4. บอกชื่อผลไม้ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชื่อ
5. บอกชื่อและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้โดยสังเขป ได้อย่างน้อย 3 อย่าง เช่น ตาไว้ดู หูไว้ฟัง
6. ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต เช่น ดูแลและให้อาหารสัตว์ รดน้ำต้นไม้

ลูกวัย 4 ปี
1. พูดถึงหรือถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายบางส่วนได้ เช่น ผมยาว เล็บยาว ทำไมเป็นแผลแล้วหายได้
2. อธิบายลักษณะเฉพาะด้านรูปร่าง ท่าทาง พฤติกรรม และที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิต ได้ อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น นกมีปีกอยู่บนต้นไม้ ปลามีหางอยู่ในน้ำ

ลูกวัย 5 ปี
1. บอกเล่าลำดับขั้นของพัฒนาการตามธรรมชาติโดยสังเขป ของคน สัตว์ พืช
2. การเติบโตของพืช ของคน เช่น
เด็ก-ผู้ใหญ่-คนแก่
ไข่ เป็นไก่-นก- เป็ด
เมล็ดพืชเป็นต้นไม้
วงจรชีวิตกบ
วงจรชีวิตผีเสื้อ
3. บอกปัจจัยที่ทำให้คน สัตว์ พืช เจริญเติบโต เช่น ต้นไม้ต้องการน้ำ หรือ ปุ๋ย, คนต้องการอาหาร อากาศ และน้ำ เป็นต้น
4. บอกชื่อและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้โดยสังเขป อย่างน้อย 6 อย่าง
5. บอกได้ว่าสิ่งใดมีชีวิต และอธิบายลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตนั้น ๆ ได้ เช่น หายใจ ต้องกินอาหาร
6. บอกความแตกต่างระหว่างคน พืช สัตว์
7. บอกความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่น ๆ เช่น คนทิ้งขยะลงน้ำ น้ำเน่า ปลาตาย ปลูกต้นไม้ทำให้ร่มรื่น

เป็นไงมั่ง...ลูก Can Do ตามวัยรึเปล่า อ้อ...อย่าลืมนะ ที่ว่า Can Do นี่น่ะ...ลูกวัย 3 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยของ 3 ปีได้ ลูกวัย 4 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยของ 3 และ 4 ปีได้และลูกวัย 5 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยได้ทั้งหมดรวมของ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปีได้นะ
 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 

อักษรแสนสนุก ทุกตัวมีเสียง

Doodles ชวนลูกวาดเล่นให้เป็นเรื่อง

คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”