ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 23 : สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต สร้างการคิดและสติปัญญา
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้


วันที่ : 27/09/2018   อ่าน : 890

สมรรถนะที่ 23 : สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต สร้างการคิดและสติปัญญา

 
บทนำของการพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา สมรรถนะที่ 23
สมรรถนะที่ 23 ความเข้าใจปรากฏการณ์ และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในธรรมชาติเด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้อง และลงมือทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต สร้างการคิดและสติปัญญา

วันนี้เริ่มสมรรถนะใหม่ เป็นสมรรถนะที่ 23 เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในธรรมชาติ ที่ลูกต้องสามารถแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้อง และลงมือทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตต่าง ๆ ได้ ซึ่งสมรรถนะนี้ยังอยู่ในพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา

เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกัน เมื่อสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตแล้ว ก็เป็นการถูกต้องที่พ่อแม่ต้องสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตด้วย
เริ่มต้นง่าย ๆ อย่างไม่ซับซ้อน ลองชวนชวนลูกพูดคุยซิ ในประเด็นที่ว่าในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แล้วชี้ชวนให้ลูกตอบ พร้อมกับมอบความรู้ใหม่ ๆ ให้ลูกว่า...
สิ่งที่มีชีวิตมีอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร
มีประโยชน์อย่างไร
หากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีผลอย่างไร
สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนสิ่งนั้นได้หรือไม่
และ
สิ่งที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร
มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่บนดิน
มีประโยชน์อย่างไร
หากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีผลอย่างไร
สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนสิ่งนั้นได้หรือไม่

มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ใต้ดิน
มีประโยชน์อย่างไร
หากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีผลอย่างไร
สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนสิ่งนั้นได้หรือไม่

มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่บนท้องฟ้า
มีประโยชน์อย่างไร
หากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีผลอย่างไร
สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนสิ่งนั้นได้หรือไม่

ไม่ยากนะ...เพราะไม่ต้องวิ่งหาอุปกรณ์มาสอนลูกเพราะสื่อในการสอนอยู่ในบ้าน อยู่ในรายรอบตัวอยู่แล้ว ลองนะ...ลองทำดู ลูกจะได้รู้ และ Can Do ได้ตามวัย
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 

สมรรถนะที่ 23 : ดู ๆ เล่น ๆ ก็เป็นการสร้างสติปัญญา

สมรรถนะที่ 4 : ถ้าลูกทำได้ ก็หมายความว่าลูกมีสมรรถนะด้านโภชนาการที่ดี

เคล็ดลับเลี้ยงลูกรักให้ฉลาด