ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
Planforkids.com คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”


วันที่ : 11/01/2017   อ่าน : 648

คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

 
วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็น "วันเด็กแห่งชาติ" ของไทย ซึ่งปีนี้นั้นตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคำขวัญวันเด็กนั่นเอง ส่วนคำขวัญวันเด็กปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มอบคำขวัญไว้ว่า "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทของตนและเตรียมพร้อมเป็นกำลังของชาติในอนาคต ที่จะนำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป
 
 
 

ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ก็ปรับตัวทางสังคมได้ดีแน่นอน

ทำอย่างไรให้ลูกคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วินัย 6 ประการสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ
 

Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us