ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com กิจวัตรประจำวัน เรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่


วันที่ : 19/07/2019   อ่าน : 2393

กิจวัตรประจำวัน เรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่

 
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตที่ทุกคนต้องทำทุกวัน ไม่ว่าจะล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว เก็บของเล่น ล้างมือ ฯลฯ พ่อแม่ควรปลูกฝังให้ลูกทำได้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นจากจับมือทำด้วยกัน ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง และฝึกให้ลูกทำด้วยตัวเอง

ทำให้ดู...ทำด้วยกัน...ทำทุกวัน...ทั้งสนุกสนานและได้ประโยชน์

1. ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง สามารถไปโรงเรียน และใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
2. ช่วยสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการมีสุขภาพดี
3. ทำกิจวัตรประจำวันตามเวลาสม่ำเสมอช่วยสร้างนาฬิกาชีวิตที่ดี
4. การดูแลตนเองเป็นพื้นฐานเริ่มต้นของการรู้จักรับผิดชอบ เริ่มต้นจากรับผิดชอบเรื่องของตัวเอง เพิ่มเป็นดูแลคนรอบข้าง (ช่วยดูแลคนในครอบครัว) และนำไปสู่สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่กว้างขึ้น (มีจิตสาธารณะ ดูแลสาธารณสมบัติ)

ข้อมูล : โครงการ “สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก” โดย สสส. กระทรวงสาธารณสุข
 

Recommendชุด ส่งเสริมสุขนิสัย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
กิจวัตรประจำวันติ๊กต่อก


หนูไม่เคยลืมป๋องแป๋ง ชุด วัยเยาว์
โจรสลัดกับลูกสมุนเป็ดยาง 2 ภาษา
   

นาฬิกาติ๊กต่อก
It isTime to Get Up Kitten! (ภาษาอังกฤษทั้งเล่ม)ชุด ลูกลิงเรียนรู้ ชุด 2 (4 เล่ม) 

ดิสเล็กเซีย อ่านไม่ได้ ไม่ใช่ว่าโง่

ยิ่งหลงใหลสิ่งไหน ยิ่งฉายแววฉลาดเจ้าตัวเล็ก

สมรรถนะที่ 10 : เมื่อลูกต้องปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะควร