ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สำหรับเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี


วันที่ : 15/03/2019   อ่าน : 725

แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สำหรับเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปีแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สำหรับเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี
 
วัย 3-6 ปี เป็นช่วงสำคัญในการปลูกฝังสร้างพฤติกรรมที่ดีงามให้คุ้นเคยโดยไปอยู่ในชีวิตประจำวัน ทั้งการดูแลตนเอง กินอาการเอง เคารพกติกา รักษามารยาท สื่อสารอย่างมีสัมมาคารวะผู้อาวุโส ฝึกให้มีน้ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือคนรอบข้าง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เช่น รู้ว่าแม่กำลังเศ้ราและอยากจะเข้าไปไปปลอบ ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมคุ้นเคยที่ดีงามนี้จะเป็นการพัฒนาจิตใจไปพร้อมกัน คือ ยิ่งช่วยผู้อื่น ยิ่งมีน้ำใจ เสียสละและมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น วัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม

การสร้างพฤติกรรมคุ้นเคยที่ดีงามมิได้มากการสั่ง แต่เป็นการทำตามอย่างต้นแบบ คือ พ่อแม่ แต่อย่างไรก็ตาม วัยนี้อาจยังตนเองเป็นศูนย์กลางและต้องการทำความต้องการของตนเองอยู่บ้าง การที่พ่อแม่ชวนคุยเพื่อให้เด็กคิดต่อว่า ถ้าเราทำเช่นนั้น เรารู้สึกอย่างไร คนอื่นรู้สึกอย่างไร และผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้างถ้าเราทำเช่นนั้นสม่ำเสมอจะเกิดอะไร ฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ สิ่งที่พึงระวัง คือ อย่าใช้วิธีบอกหรืออธิบายมากเกินไป เพราะจะทำให้เด็กเบื่อและต่อต้านไม่ยอมทำ

เด็กจะมีแรงจูงใจในการทำความดีผ่านการเรียนรู้จากผลการกระทำของตนเอง เช่น การได้รับคำชมเชยเมื่อเขาทำดี หรือการถูกลงโทษเมื่อเขาทำไม่ดี เพราะเขายังต้องการความรัก การยอมรับ และการชมเชยอย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม เมื่อเติบโตขึ้น เด็กจะเรียนรู้คุณธรรมที่ลึกซึ้ง เช่น การมีน้ำใจ ความมีเมตตา ความซื่อสัตย์ เป็นต้น ได้มากที่สุด ผ่านการสังเกตแบบอย่างจากผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาและสื่อที่เขาเห็น

การเรียนรู้เรื่องคุณธรรมของเด็กวัย 3-6 ปี จึงเป็นการเรียนรู้จากพ่อแม่และครูโดยตรง ได้ทั้งจากการจงใจและไม่จงใจสอน เพราะเด็กจะเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ยอดเยี่ยม และเลียนแบบผู้ใหญ่โดยไม่รู้ตัว สิ่งที่พ่อแม่และครูปฏิบัติทุก ๆ วัน จึงมีผลยิ่งกว่าคำพูดสั่งสอน ดังนั้น พ่อแม่และครูจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้กิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม การเคารพสิทธิของกันและกัน การไม่หยิบของผู้อื่น การพูดความจริง การไม่รังแกสัตว์และผู้อื่น การใส่ใจหรือหเกียรติผู้อื่น ความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งกำกับดูแลการเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมในการปลูกฝังจริยธรรมสำหรับเด็ก

กฎสำคัญในการสอนให้เด็กเข้าอกเข้าใจผู้อื่น คือ “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา”

เรียบเรียงจาก คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Writter : Little Bee

Books Recommend
ชุด ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (MQ) (ไทย-อังกฤษชุด 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ


ชุด ชาดกคำกลอน
ชุด นิทานศีลห้าคำกลอน

  


ชุด ค่านิยม 12 ประการ
ชุด นิทานปัญจตันตระ
  


ชุด ของเล่นของพ่อ
ชุด การผจญภัยของพระพุทธเจ้า
  


Box Set ชุด คำพ่อสอน (12 เล่ม)ชุด หนูน้อยนิสัยดี (ไทย-อังกฤษ)
 

สมรรถนะที่ 17 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ก็เป็นเด็กที่รู้เหตุรู้ผล

หนังสือภาพสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก

สมรรถนะที่ 20 : ถ้าลูกทำได้ สมาธิดี ก็มีความจดจ่อตั้งใจ