ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com รู้จักคำว่า Kindergarten - สวนแห่งเด็กน้อย


วันที่ : 10/07/2019   อ่าน : 344

รู้จักคำว่า Kindergarten - สวนแห่งเด็กน้อยในภาษาเยอรมัน “Kinder” แปลว่า เด็ก ๆ “Garten” แปลว่า สวน รวมกันเป็นคำว่า “Kindergarten” หรือสวนแห่งเด็กน้อย ที่ใช้สื่อความหมายถึงโรงเรียนอนุบาลนั่นเอง

ชื่อ Kindergarten มีที่มาจาก เฟรดริค เฟรอเบล นักการศึกษาชาวเยอรมันผู้ได้ชื่อว่าบิดาแห่งการศึกษาปฐมวัย เขาเปรียบเทียบว่าเด็ก ๆ เป็นเหมือนเมล็ดพืชที่รอวันเจริญงอกงาม โดยมีคุณครูเป็นผู้หว่านเมล็ด รดน้ำ พรวนดิน และเฝ้าดูแลเมล็ดน้อย ๆ ให้ผลิดอกออกใบและเติบโตสมบูรณ์ไม่ต่างกับชาวสวน จึงได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกขึ้น โดยใช้ชื่อนี้ที่มีความหมายว่าสวนแห่งเด็กน้อย และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด เหมือนกับเด็ก ๆ ได้วิ่งเล่นอยู่ในสวน

เฟรอเบลเชื่อว่า พัฒนาการเด็กเกิดขึ้นในช่วงแรกผ่านกิจกรรมและการเล่น บทบาทที่สำคัญของคุณครูจึงเป็นการสังเกตธรรมชาติของเด็ก ช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่เขาพร้อม เพราะเด็กมีความสามารถอยู่ภายใน และจะแสดงออกถ้าได้รับการสนับสนุน

การปล่อยให้เด็กเล่น ทำกิจกรรม ฟังนิทาน ได้เข้าสังคมกับเด็กอื่น ๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก โรงเรียนอนุบาลจึงเป็นสถานที่เรียนรู้ของเด็กเล็กในโลกกว้าง :D

คุณพ่อคุณแม่อาจชวนลูก ๆ เตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนได้ด้วยการจัดเสื้อผ้า กระเป๋า และเลือกอ่านนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนให้ฟัง เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับภาพบรรยากาศที่จะได้เล่นกับเพื่อน ๆ มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ทำ ลูกจะได้เตรียมตัวเตรียมใจและเฝ้ารอวันเปิดเทอมใหม่อย่างกระตือรือร้น

Writer : Timmy

6 เทคนิค เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้หนู ๆ

สมรรถนะที่ 15 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ สมองดี ความจำดีแน่นอน

สมรรถนะที่ 12 : พ่อแม่ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของลูก