ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com Doodles ชวนลูกวาดเล่นให้เป็นเรื่อง


วันที่ : 06/09/2016   อ่าน : 2488

Doodles ชวนลูกวาดเล่นให้เป็นเรื่อง


Doodles ชวนลูกวาดเล่นให้เป็นเรื่อง
โดย กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์
 
Doodles คือการวาดอย่างอิสระ เด็กวัยเตาะแตะจะเริ่มจากการลากเส้นดินสอหรือละเลงสีแบบเปะปะบนพื้นผิวต่าง ๆ เมื่อถึงวัย 3 ขวบ จะเริ่มสนใจการวาดรูประบายสีมากขึ้น ลองใช้โอกาสนี้พัฒนาทักษะทางภาษาและวิทยาศาสตร์ให้ลูกรัก โดยชวนให้ลูกใช้สีและวัสดุที่หลากหลาย เช่น ถ่าน สีน้ำ สีชอล์ก น้ำมะนาว ฯลฯ เพื่อเพิ่มคลังคำและความรู้ใหม่ ๆ ให้เจ้าตัวน้อย หรืออาจต่อยอดไปสู่เทคนิคศิลปะแสนสนุกแบบต่าง ๆ เช่น ใช้ฟองน้ำชุบสีวาดภาพ ใช้กระบอกฉีดพ่นสีผสมอาหารลงบนกระดาษ หรือหั่นผักเป็นแว่นมาทำตัวปั๊ม เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านสัมผัสทั้งห้าไปพร้อมกัน
 
การวาดอย่างอิสระ สะท้อนถึงทักษะการมอง การสังเกต การสื่อสาร และสมาธิจดจ่อ รวมถึงความเข้าใจของลูกต่อโลกรอบตัว การสังเกตลูกจากภาพวาด จะช่วยให้เราทราบว่า ลูกได้เห็นหรือรู้จักอะไรมาบ้าง สนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ รู้สึกต่อสิ่งที่วาดอย่างไร
 
การวาดอย่างอิสระ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูสู่พัฒนาการหลายด้าน เพียงได้จับดินสอวาดหรือขีดเขียน ลากเส้นบ่อย ๆ กล้ามเนื้อเล็กก็จะค่อย ๆ แข็งแรง คล่องแคล่ว พัฒนาไปสู่การเขียนที่ประณีตบรรจงต่อไป ผลงานของลูกไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่ควรเน้นให้ลูกได้แสดงออกทางความคิดและอารมณ์อย่างเต็มที่ โดยมีผู้ใหญ่ช่วยชี้ชวน ไม่ใช่ชี้นำ สนับสนุนและให้ความสนใจภาพวาดที่ไม่เหมือนใครของเขา ก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของลูก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างสมวัยต่อไป


หนังสือแนะนำ
 
 
 

6 เทคนิค เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้หนู ๆ

สมรรถนะที่ 19 : ฝึกให้ลูกคิดนอกกรอบ ทำให้ลูกแก้ปัญหาเก่ง

พัฒนาภาษาด้วยเทคนิคน่าสนุก