ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 11 : ต้องสอนให้ลูกเข้าใจว่า คนเรานั้นแม้แตกต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้


วันที่ : 18/09/2018   อ่าน : 3513

สมรรถนะที่ 11 : ต้องสอนให้ลูกเข้าใจว่า คนเรานั้นแม้แตกต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้

 
 
บทนำของการพัฒนาการด้านสังคม สมรรถนะที่ 11
สมรรถนะที่ 11 เห็นคุณค่าของความแตกต่าง เด็กตระหนักรู้ เห็นคุณค่า และยอมรับนับถือในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
ลูกต้องเข้าใจว่า คนเรานั้นแม้แตกต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้
 
เรื่องนี้ไม่ใช่ลูกเท่านั้นนะที่ต้อง Can Do แต่พ่อแม่นั่นแหละตัวดี ต้องทำให้ได้ซะก่อน ลูกจะได้เห็นตัวอย่าง อ้ะ...งั้นขอเริ่มสมรรถนะนี้ด้วยการถามพ่อแม่ก่อนว่า
 
1. เคยวิพากย์วิจารณ์ใครแบบเสีย ๆ หาย ๆ ให้ลูกฟังรึไม่ เช่น บ่นปู่ย่าตายายว่าแก่หงำเหงอะ เบอะเซอะเชื่องช้า ดูแคลนคนขอทาน คนที่ฐานะด้อยกว่าหรือคนกวาดขยะ คนพิการ ผู้ทุพพลภาพ หรือตาบอด อะไรทำนองนี้
2. เคยวิพากษ์วิจารณ์คนต่างด้าว อย่างเช่น มะขิ่น หรือพูดถึงคนชาติอื่นอย่างดูแคลน ตลกขบขัน หรือแสดงความรังเกียจ หรือแสดงกิริยาที่ไม่สมควรให้ลูกเห็น
3. ดูแคลนคนบางคน หรือบางวิชาชีพให้ลูกรับรู้

ถ้าไม่เคย...ก็ถือว่าเฮง เพราะลูกจะมีภาพลบกับคนที่แตกต่างจากตัวเอง ถ้าเคย...ก็ซวย เพราะต้องแก้กันอย่างหนักที่จะให้ลูกเห็นคุณค่าของความแตกต่าง และยอมรับนับถือในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

พ่อแม่ต้องทำให้ลูกเห็น เข้าใจและตระหนักรู้ว่าความแตกต่าง คือ ความงดงาม ดังนั้นการให้คุณค่าของความแตกต่างจึงมีความสำคัญมาก ทั้งความแตกต่างทางสัญชาติ วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ประสบการณ์ชีวิต ศาสนา สถานะทางครอบครัวและสังคม

ต้องเข้าใจนะว่าการเคารพความแตกต่าง ไม่ใช่การเห็นด้วยกับทุกคนในทุกเรื่อง แต่เป็นการรับรู้ความเหมือนและแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อื่น วัฒนธรรม กลุ่ม เชื้อชาติ ศาสนา เคารพในสิ่งที่ดีในวัฒนธรรมของตนและคนอื่น เช่น สิ่งที่นับถือ เครื่องแต่งกาย อาหาร ประเพณี และภาษาที่แต่ละเชื้อชาติภูมิใจ

ง่าย ๆ เลย ต่อไปนี้ให้พ่อแม่ชวนลูกพูดคุยให้เห็นคุณค่าของผู้คนที่อยู่ต่างวัฒนธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในความเคารพศักดิ์ศรี และความเป็นบุคคลของผู้อื่น สอนลูกว่าชีวิตที่เย็น เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงลูกใช้ชีวิตอย่างคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ยอมรับในข้อจำกัดของแต่ละคน ไม่เปรียบเทียบตัวเองว่าดีกว่าใคร หรือไม่ดูแคลนว่าตัวนั้นด้อยกว่าใคร และไม่ตีเสมอว่าตัวเองนั้นเสมอใคร

เมื่อทำได้ลูกจะใช้ชีวิตได้อย่างโปร่ง โล่งใจ ไม่ร้อนรนจนขุ่นมัว แล้วก้าวต่อไป ด้วยความพึงใจในตัวของลูกเอง รักในสิ่งที่ลูกเป็น เคารพในสิ่งที่ลูกมี และเชื่อมั่นในสิ่งที่ลูกทำได้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็รักในสิ่งที่คนอื่นเป็น เคารพในสิ่งที่คนอื่นมี และเชื่อมั่นในสิ่งที่คนอื่นทำได้อย่างดี

เหมือนจะยาก แต่หากว่าทำบ่อย ๆ ทำอยู่เนืองนิจ ทำจนเป็นนิสัย เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ยากจ้ะ
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

4 เมนูน่ารัก รับ Halloween

สมรรถนะที่ 21 : ถ้าลูกทำได้อย่างนี้ มีทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ดีแน่นอน

ชวนลูกรักมาชอบคณิต คิดสนุก