ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 12 : พ่อแม่ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของลูก


วันที่ : 18/09/2018   อ่าน : 2634

สมรรถนะที่ 12 : พ่อแม่ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของลูก

 
บทนำของการพัฒนาการด้านอารมณ์ สมรรถนะที่ 12
สมรรถนะที่ 12 ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เด็กสามารถรับรู้เกี่ยวกับตนเองและตระหนักรู้ว่าตนชอบหรือไม่ชอบอะไร
 
พ่อแม่ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของลูก

วันนี้ขอเริ่มเรื่องสมรรถนะหลักด้านใหม่ คือ พัฒนาการด้านอารมณ์ เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะมีปัญหาให้เห็นมากมายในแทบทุกบ้าน พ่อแม่ ปู่ย่าตายายและครูจำนวนไม่น้อยที่มาเล่าขานให้ฟังด้วยความกังวล วันนี้จึงจะขอเริ่มพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูกด้วยการรวมของอารมณ์ของลูกก่อนละกันนะ พ่อแม่จะได้รู้ ระมัดระวัง และตั้งอกตั้งใจสร้างภาวะอารมณ์ที่ดีให้กับลูก
 
พ่อแม่ต้องรู้นะว่าจิตใจของลูกก็เหมือนกับฟองน้ำยุ่น ๆ ที่พร้อมจะดูดซับทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสถานการณ์และทุกภาวะอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา และเก็บสะสมไว้เป็นข้อมูล ดั้งนั้น ถ้าลูกได้รับการเลี้ยงดูแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะทำให้ลูกมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี ลูกจะยอมรับนับถือตนเอง ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ก็จะทำให้ลูกมีความสุข มีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการทำงานตามที่มุ่งหวัง

ลูกในช่วงวัย 0-5 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่ลูกเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากที่สุดในชีวิต จึงถือเป็นช่วงหล่อหลอม บุคลิกภาพ ถ้าพ่อแม่สร้างพื้นฐานไว้ดี ทุกอย่างที่ดี ๆ นี้ก็จะอยู่กับลูกไปตลอดชีวิต และเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเมื่อเติบโตขึ้น การพัฒนาทางด้านอารมณ์ของลูกจึงเริ่มต้นขึ้นที่บ้าน พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง สอนให้กินเป็น ดูเป็น ฟังเป็น มีจิตใจที่ดีงาม มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม

การที่พ่อแม่ทำให้เห็น เป็นให้ดู คือ การสอนที่ดีที่สุด ที่ลูกจะเฝ้ามองพฤติกรรมของพ่อแม่ แล้วสะสมข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากเด็กได้รับการเลี้ยงดู แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจดี นับถือตนเอง ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และเด็กก็จะมีความสุข พ่อแม่จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์ รวมทั้งวิธีการแสดงอารมณ์ไม่ดีที่เป็นที่ยอมรับได้

สอนลูกเสมอ ๆ ว่า เมื่อลูกโกรธควรทำหรือแสดงออกอย่างไร เมื่อเห็นแม่กำลังโกรธ พ่ออารมณ์ไม่ดี ลูกควรทำ และในขณะที่แม่กำลังโกรธ พ่ออารมณ์ไม่ดี ไม่ควรทำอย่างไร

ฝึกเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเป็นปฐมแล้วเรื่องอื่น ๆ ค่อย ๆ ฝึกกันไป ที่ว่าฝึก...ฝึก...ฝึก น่ะ ต้องฝึกพ่อฝึกแม่ก่อนนะ พ่อแม่ต้องเอาตัวให้รอดจากการหลงอารมณ์ก่อน แล้วค่อยสอนลูก ไม่งั้นจะพากันตายหมู่ เพราะหลงอยู่ในอารมณ์กันทั้งครัวเรือน รู้ว่ายาก...หากไม่ฝึกแล้วจะควบคุมอารมณ์ได้อย่างไร ฉะนั้น พ่อแม่ต้องฝึกให้เป็นคนนิ่งให้เป็น เย็นให้ได้ ลูกจะได้ดีตาม
 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 
 

สมรรถนะที่ 9 : ถ้าลูกทำได้อย่างนี้ ก็มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ดีแน่นอน

สมรรถนะที่ 17 : สอนลูกให้รู้เหตุรู้ผล พ่อแม่หลายคนคงแปล๊บ ๆ

สมรรถนะที่ 4 : ถ้าอาหารถูกปาก ลูกก็กินได้มากใช่ไหม