ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 12 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ลูกจะรู้ตัวเองดีว่าชอบอะไร


วันที่ : 18/09/2018   อ่าน : 3940

สมรรถนะที่ 12 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ลูกจะรู้ตัวเองดีว่าชอบอะไร

 
 
บทสรุปของการพัฒนาการด้านอารมณ์ สมรรถนะที่ 12
สมรรถนะที่ 12 ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เด็กสามารถรับรู้เกี่ยวกับตนเองและตระหนักรู้ว่าตนชอบหรือไม่ชอบอะไร

ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ลูกจะรู้ตัวเองดีว่าชอบอะไร

ขอให้แนวแนะนิดนึงก่อนนะ ว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำนั้นมีอะไรบ้าง

1. พ่อแม่สอนและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์ รวมทั้งวิธีการแสดงอารมณ์ไม่ดีที่เป็นที่ยอมรับได้ เช่น เมื่อลูกโกรธควรทำหรือแสดงออกอย่างไร เมื่อเห็นแม่กำลังโกรธ พ่ออารมณ์ไม่ดี ลูกควรทำและไม่ควรทำอย่างไร
2. พ่อแม่พูดคุยกับลูกถึงความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์โดยตรง เช่น ในกิจวัตรประจำวัน หรือสิ่งที่สัมผัสโดยตรง เช่น ความรู้สึกต่ออาหารบางอย่าง เครื่องแต่งตัว นิทานบางเรื่อง กิจกรรมบางอย่าง ฯลฯ
3. ให้ลูกได้แสดงออกความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามโอกาส และความเหมาะสม โดยพ่อแม่คอยให้คำแนะนำ เช่น เมื่อลูกทำจานตกแตก การมีน้องใหม่ การสูญเสียญาติผู้ใหญ่ การไปโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาลูกระยะแรก ฯลฯ
4. เล่านิทาน อ่านหนังสือ เล่าเรื่อง พูดคุยกับลูก แล้วให้ลูกแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อสิ่งที่ได้ฟัง เช่น ชอบ ไม่ชอบ สนุก น่ากลัว ตื่นเต้น ฯลฯ
5. ชื่นชมเมื่อลูกทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จ เช่น ชมว่าเก่ง ดีมาก หรือให้กำลังใจเพื่อให้ลูกเกิดความพยายามต่อไป หรือเมื่อเผชิญปัญหา เช่น ไม่เป็นไร ลองใหม่อีกทีนะ ใจเย็น ๆ นะ ค่อย ๆ ทำก็ได้ ฯลฯ เพื่อให้ลูกได้พัฒนาความคิดที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
6. พ่อแม่แสดงความรักด้วยการกอดและบอกรักลูกอย่างสม่ำเสมอ
7. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูก โดยเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกชอบหรือถนัด
8. พ่อแม่ตั้งคำถามให้ลูกแสดงความคิดเห็นแล้วสอนให้ลูกคิดเชิงบวก

อ้ะ...งั้นมาไล่ดูไปทีละวัย ทีละข้อกันเลยว่าลูกนั้นจะผ่านสมรรถนะที่ 12 นี้รึเปล่า
 
ลูกวัย 3 ปี
1. แสดงท่าทางหรือวาจา บอกความรู้สึกรักและผูกพันกับพ่อแม่ และคนใกล้ชิด
2. บอกความรู้สึกของตนเองทั้งทางบวกและทางลบต่อสิ่งของ บุคคล หรือ สภาพต่าง ๆ ได้
3. บอกความรู้สึก หรือแสดงท่าทางผูกพันกับสิ่งของที่ตนรัก

ลูกวัย 4 ปี
1. บอกได้ว่าตนเองชอบ หรือไม่ชอบ สิ่งของและ/หรือกิจกรรมใด
2. บอกความรู้สึกของตนเองทั้งทางบวกและทางลบต่อสิ่งของ บุคคล หรือ สภาพต่าง ๆ ได้
3. บอกความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
4. บอกความรู้สึกหรือแสดงท่าทางผูกพันกับสิ่งของที่ตนรัก
5. บอกคุณลักษณะทางกายของตนเอง

ลูกวัย 5 ปี
1. บอกลักษณะทางกายของตนเอง
2. บอกความรู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมไม่สบายใจ กังวลใจในบางเหตุการณ์
3. บอกความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

เป็นไงมั่ง...ลูก Can Do ตามวัยรึเปล่า อ้อ...อย่าลืมนะ ที่ว่า Can Do นี่น่ะ ลูกวัย 3 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยของ 3 ปีได้ ลูกวัย 4 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยของ 3 และ 4 ปีได้และลูกวัย 5 ปี ต้อง Can Do สมรรถนะตามวัยได้ทั้งหมดรวมของ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปีได้นะ
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 

สมรรถนะที่ 13 : ต้องฝึกลูกรัก ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง

สมรรถนะที่ 8 : เมื่อลูกต้องเรียนรู้เรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่

สมรรถนะที่ 14 : ถ้าลูกทำได้ ลูกก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเอง