ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com สมรรถนะที่ 13 : ถ้าพ่อแม่ทำได้ก็เจ๋ง ลูกทำได้ก็แจ๋ว


วันที่ : 18/09/2018   อ่าน : 1727

สมรรถนะที่ 13 : ถ้าพ่อแม่ทำได้ก็เจ๋ง ลูกทำได้ก็แจ๋ว

 
 
บทนำของการพัฒนาการด้านอารมณ์ สมรรถนะที่ 13
สมรรถนะที่ 13 การควบคุมอารมณ์ตนเอง เด็กปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและกิจวัตร และควบคุมอารมณ์ได้ตามสมควร
 
ถ้าพ่อแม่ทำได้ก็เจ๋ง...ลูกทำได้ก็แจ๋ว

เรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง นี้สำคัญมาก ถ้าใครทำได้ถือว่ายอดเยี่ยม ยิ่งถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยแล้ว ต้องทำให้ได้
 
มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีสมองส่วนกลางเติบโตขึ้นคู่ไปกับสมองส่วนบนและเปลือกสมอง จึงทำให้มนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึกมากมายกว่าสัตว์ชนิดอื่น สามารถรับรู้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และของผู้อื่น เมื่อรับรู้แล้วสามารถนำมาใช้ตัดสินใจในการตอบสนองต่อภาวะที่เกิดขึ้นในเวลานั้น
 
ลูกจึงต้องได้รับการพัฒนากระบวนการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกมาตั้งแต่เล็ก พร้อมได้รับโอกาสในการฝึกฝนการสังเกตแล้วแสดงออกอารมณ์ และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมจากพ่อแม่และคนใกล้เคียง แล้วเลียนแบบ
 
เหตุนี้พ่อแม่จึงต้องเอาใจใส่ และค่อย ๆ สอนลูกอย่างมีสติ ต้องระมัดระวังตนเอง ไม่ให้แสดงอารมณ์โกรธโดยการใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย วาจาและอื่น ๆ เพื่อมิให้ลูกเลียนแบบพฤติกรรมแล้วนำไปใช้เมื่อโตขึ้น

ความรักของพ่อแม่สำคัญมากต่อเรื่องอารมณ์ของลูก เมื่อพ่อแม่ให้ความรัก แล้วลูกรู้ว่าตนนั้นเป็นที่รักของพ่อแม่ จะทำให้ลูกมีอารมณ์ดี มีความมั่นคงและเชื่อมั่นในตนเอง เพราะเชื่อมั่นว่าตนนั้นมีคุณค่า นี่แหละ คือ พื้นฐานที่สำคัญของบุคลิกภาพที่ดีของลูกเมื่อเติบใหญ่ไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไป
 
ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำ คือ เป็นต้นแบบที่ดี ถ้าพ่อแม่เป็นคนดีมีเหตุผลอารมณ์เย็นลูกก็จะเป็นคนอารมณ์ดีเบิกบานถ้าพ่อแม่เป็นคนใจร้อน หงุดหงิดง่าย ลูกก็จะเป็นคนอารมณ์ร้าย ถ้าพ่อแม่เป็นคนหย่อนวินัย ไร้เหตุผล ลูกก็จะเป็นคนไม่มีวินับ เอาแต่ใจตนเองถ้าพ่อแม่เป็นคนเนือยเฉื่อยชา ลูกก็จะเป็นคนเฉื่อยแฉะตามไปด้วย
 
ในช่วงตั้งท้องถ้าแม่อารมณ์ดี มีความสุขสบายกายสบายใจลูกน้อยก็จะเลี้ยงง่าย เป็นเด็กอารมณ์ดีร่าเริง แต่ถ้าในช่วงตั้งท้องถ้าแม่ทุกข์กายทุกข์ใจ หงุดหงิด มีความเครียด ลูกน้อยก็จะเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก อารมณ์ไม่ดี ขี้โมโห
 
สิ่งที่พ่อแม่ห้าทำเด็ดขาด คือ อย่าต่อว่าลูกน้อยต่อหน้าคนอื่น อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ อย่าปกป้องหรือตามใจลูกมากเกินไปลูกน้อยมากเกินไป เพราะจะทำให้เด็กขาดทักษะ แก้ปัญหาไม่เป็น
 
ต้องหาวิธีการที่แยบยลที่จะทำให้ลูกมีความฉลาดทางอารมณ์ ไหวตัวรู้เท่าทันความคิด อารมณ์และความรู้สึกตนเองและผู้อื่นได้ จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ไม่หุนหันพลันแล่น เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักให้แบ่งปันคนอื่นแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีระบบ
 
ถ้าทำได้ชีวิตก็จะสงบ เย็นและเป็นสุข เรื่องอย่างนี้อย่างเพิ่งเพ่งไปที่ลูกเลย พ่อแม่ทำได้มั้ย...ต้องให้ได้ซะก่อนนะ จึงจะสอนลูกได้ อ้ะ...
ไม่ใช่สอบตกยกครัวนะเนี่ยะ
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook “toobpongtoobpong”
ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

พัฒนาภาษาด้วยเทคนิคน่าสนุก

สมรรถนะที่ 8 : เมื่อลูกต้องเรียนรู้เรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่

สอนลูกเรื่องสุขลักษณะที่ดี