ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com EF ทักษะสมองเรื่องต้องรู้


วันที่ : 29/05/2017   อ่าน : 5323

EF ทักษะสมองเรื่องต้องรู้

EF ทักษะสมองเรื่องต้องรู้
โดย กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์

Executive Functions (EF) กำลังเป็นจุดสนใจในวงการการศึกษา คุณพ่อคุณแม่เองก็ช่วยพัฒนา EF ให้ลูกได้ ด้วยการเป็นแบบอย่างและการจัดกิจกรรมในครอบครัวดังนี้

ทักษะพื้นฐาน :
 • ความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory) หรือความจำระยะสั้น จำได้ว่ากำลังจะพูดอะไร หรือได้ฟังได้อ่านอะไรไป ทั้งเรื่องที่ทำลงไปแล้วและที่กำลังจะทำ
 • ยืดหยุ่นทางความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) ปรับเปลี่ยนความต้องการ การจัดลำดับความสำคัญ การไม่ยึดติดกับความคิดและความล้มเหลว มีพลังเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
 • ยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control) ทนต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาขัดจังหวะ ไม่วอกแวกจากเป้าหมายที่วางไว้ เช่น นั่งเรียนนิ่ง ๆ แม้อยากจะเล่น
ส่งเสริม "ทักษะพื้นฐาน" ให้ลูก :
 • ชวนเล่นหาของ ร้องเพลง ทำท่าตามหรือลองให้ลูกพูดทวนเพื่อฝึกความจำ และสนับสนุนให้ลูกถามถ้าจำไม่ได้
 • ช่วยสรุปให้ลูกว่า สิ่งที่จะให้ทำมีกี่อย่าง เพื่อให้จำง่ายขึ้น เช่น “พ่ออยากให้หนูช่วยสามเรื่อง หนึ่ง-เก็บของ สอง-กวาดบ้าน สาม-เอาขยะไปทิ้ง” เทคนิคนี้ใช้กับสถานการณ์อื่นได้ด้วย เช่น เวลาไปซื้อของ
 • สนับสนุนให้ลูกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละวัน หรือเล่านิทานจากความจำให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
 • ชวนลูกทำงานอดิเรก เช่น ทำสวน ประดิษฐ์ของ เล่นดนตรี เพื่อฝึกสมาธิและความจำ
 
ทักษะปฏิบัติ :
 • ริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) ลงมือทำหรือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง มั่นใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบ
 • วางแผนและจัดระบบดำเนินการ (Planning & Organizing) รู้จักวางแผนให้รอบคอบก่อนลงมือทำ จัดลำดับความสำคัญ จัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้ดี และวางแผนอย่างเป็นระบบได้
 • พากเพียร มุ่งสู่เป้าหมาย (Goal-directed Persistence)ไม่ล้มเลิกเมื่อเจออุปสรรค แต่จะพยายามเรียนรู้และปรับปรุงวิธีทำงานให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้

ส่งเสริม "ทักษะปฏิบัติ" ให้ลูก :
 • ให้ลูกตัดสินใจและรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ตามวัยที่เหมาะสม เช่น เลือกเสื้อผ้า ช่วยทำงานบ้าน จะทำให้เกิดความภูมิใจและมั่นใจในว่าตัวเองทำได้
 • ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของลูกมากกว่าผลงาน
 • รับฟังลูกอย่างตั้งใจ ยอมรับความเห็นต่างของลูก และสอนลูกให้รับฟังความคิดเห็นคนอื่นเช่นกัน
 • ชวนลูกทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่น ปั้น วาด และทำงานศิลปะ เพื่อให้ลูกคุ้นชินกับการคิดนอกกรอบ และทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างอิสระ

ทักษะกำกับตนเอง :
 • ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) ไม่วอกแวกแม้มีสิ่งกระตุ้น แบ่งเวลาทำสิ่งต่าง ๆ ได้จนจบ
 • การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ไม่ใช่การเก็บกดอารมณ์ แต่เป็นการยับยั้งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทักษะนี้จะทำให้ลูกคุมอารมณ์ตัวเองได้ ไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น
 • การตรวจสอบตนเอง รู้จักตนเอง (Self-Monitoring) ยอมรับความผิดพลาด พยายามตรวจสอบแก้ไข ยินดีรับคำวิจารณ์เพื่อพัฒนาตน รู้จักสังเกตความชอบ ความต้องการและความสามารถของตัวเอง
ส่งเสริม "ทักษะกำกับตนเอง" ให้ลูก :
 • ฝึกให้ลูกมีสมาธิในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยไม่มีสิ่งรบกวน
 • ให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันเอง เป็นการฝึกวินัย สร้างความภูมิใจ และทำให้ลูกรู้สึกมั่นใจ
 • เมื่อลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ลองเปลี่ยนจากการห้ามเป็นการสอนลูกให้เข้าใจอารมณ์ตัวเองและรู้วิธีอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ใช้เกมและสื่อที่ช่วยฝึกสมาธิ เช่น ชวนลูกมาอ่านหนังสือด้วยกัน ฝึกใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องราวจนจบ
 
การฝึกทักษะ EF ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย แต่ไม่ว่าจะทำกิจกรรมแบบไหน ความผูกพันและความเชื่อมั่นในตัวลูกคือหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้เขามีพัฒนาการตามวัยและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ไม่หยุดยั้ง

โครงการคัดสรรหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions - EF  คลิก


รู้จักคำว่า Kindergarten - สวนแห่งเด็กน้อย

สมรรถนะที่ 19 : ถ้าลูกทำได้ ก็แก้ปัญหาดี

สนุกกับนิทานเสริมทักษะ