ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2561 โดย สพฐ.
วันที่ : 19/03/2018   อ่าน : 9799

หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2561 โดย สพฐ.หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
จากการคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561
รับรองโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตัวอย่างรายชื่อ "หนังสือเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน* ซึ่งมีหนังสือของแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ผ่านการคัดเลือก 22 รายการ ดังนี้
 
   1. นกป่ากับปู่ต้นไม้   2 .ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง   3. จุ๊ จุ๊ เงียบหน่อยนะจ๊ะ  4. ช้อนน้อย   5. รถไฟ   6. ฉันชอบออกกำลังกาย   7. หมีน้อยไปไหน   8. ไม่เห็นจะตลกเลยนะ กระต่ายน้อย   9. แม่ไก่แฮตตี้ พาลูกรักคืนรัง  10. แตะดวงดาวพราวฟ้า   11. แตะต้นไม้วิเศษ   12. ฉันหิวจัง   13. เดี๋ยวนี้    14. เด็ก+หุ่นยนต์    15. ช้างจ้อย   16.  โรงแรมจำศีล    17. หมวกของใครนะ   18. ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด   19. ของเล่นเพื่อนรัก   20. ของเล่นในสวน   21. ของเล่นในบ้าน   22. เป่ายิ้งฉุบ

   หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 นกป่ากับปู่ต้นไม้ ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง จุ๊ จุ๊ เงียบหน่อยนะจ๊ะ
 
 
หนังสือที่ผ่านการคัดสรร โครงการหนังสือเล่มแรก BOOKSTART THAILAND 2561
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 
 ช้อนน้อย
ฉันชอบรถไฟ
ฉันชอบออกกำลังกาย
     มีน้อยไปไหน ไม่เห็นจะตลกเลยนะ กระต่ายน้อย
แม่ไก่แฮตตี้ พาลูกรักคืนรัง
     แตะดวงดาวพราวฟ้า แตะต้นไม้วิเศษ ฉันหิวจัง
     เดี๋ยวนี้ เด็ก + หุ่นยนต์
ช้างจ้อย
     


โรงแรมจำศีล หมวกของใครนะ ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด
     ของเล่นเพื่อนรัก ของเล่นในสวน ของเล่นในบ้าน
     

   
เป่ายิ้งฉุบ    
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=57

 
Recommend
 


ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ปี 2561 ชุดที่ 1 (11 เล่ม)

ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ปี 2561 ชุดที่ 2 (11 เล่ม)

   


ชุดสาระที่ควรเรียนรู้ :
ตัวเรา ชุดที่ 1 (9 เล่ม)
ชุดสาระที่ควรเรียนรู้ :
ตัวเรา ชุดที่ 2 (9 เล่ม)
   


ชุดสาระที่ควรเรียนรู้ :
บุคคลและสถานที่รอบตัว (11 เล่ม)
ชุดสาระที่ควรเรียนรู้ :
สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 1 (10 เล่ม)
   


ชุดสาระที่ควรเรียนรู้ :
สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 2 (10 เล่ม)
ชุดสาระที่ควรเรียนรู้ :
สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 2 (9 เล่ม)


   

 
ชุดสาระที่ควรเรียนรู้ :
ธรรมชาติรอบตัว (9 เล่ม)
 

 
 
แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
1. สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
3.เหมาะสมกับวัยความสนใจความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี

อายุ 3 ปี
เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไรที่ไหน และเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ
 
อายุ 4 ปี
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จากไหน ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งนี้ความเป็นมาอย่างไร วัยนี้เริ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่าง ความจริง และเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสาหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละครร่วมอีก 2-3 ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่อง นิทานและออกเสียงได้ถูกต้อง
 
อายุ 5 ปี
เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่องควร ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้
 
 

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17

โปรโมชั่นเดือนสิงหาคม แม่ลูกสุขสันต์ชวนกันอ่านนิทาน