ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้
วันที่ : 13/09/2018   อ่าน : 1549

เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย"
 
โดยอบรมประกอบการทำ Workshop การนำมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย สู่การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน และจัดทำ Self assessment report : SAR ตามกรอบมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด
 
วิทยากร ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง Magic2 โรงแรม Miracle Grand Convention
 
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท
สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลด 10 %
สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลด 15%
สมัคร 4 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท
(ค่าใช้จ่ายรวมค่าอบรม ค่าเอกสาร อุปกรณ์ อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมรับวุฒิบัตร)
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 พฤศจิกายนนี้ สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ คุณกิ๊ก ชุติภาดา อาจศิริ โทร. 089-188-9478 หรือ 02-575-2559 ต่อ 418 E-mail : pfk.minim.ed@gmail.com
 
 

Whole child Development for Thailand 4.0

100 เล่มหนังสือนิทานดี... 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ต้นกล้าชวนเรียนรู้ประสาทสัมผัส