ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
วันที่ : 13/09/2018   อ่าน : 1654

เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย"
 
โดยอบรมประกอบการทำ Workshop การนำมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย สู่การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน และจัดทำ Self assessment report : SAR ตามกรอบมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด
 
วิทยากร ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง Magic2 โรงแรม Miracle Grand Convention
 
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท
สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลด 10 %
สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลด 15%
สมัคร 4 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท
(ค่าใช้จ่ายรวมค่าอบรม ค่าเอกสาร อุปกรณ์ อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมรับวุฒิบัตร)
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 พฤศจิกายนนี้ สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ คุณกิ๊ก ชุติภาดา อาจศิริ โทร. 089-188-9478 หรือ 02-575-2559 ต่อ 418 E-mail : pfk.minim.ed@gmail.com
 
 

รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2562 โดย สพฐ.

กุ๋งกิ๋ง Birthday Party at Happy Market ครั้งที่ 4

โปรโมชั่นออนไลน์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46