ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Home > ourfamily
 

ช่วงเวลาที่ได้ “เล่น” ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดช่วงหนึ่งของเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กวัยแรกเริ่มเรียนรู้ ซึ่งไม่เพียงจะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความแข็งแรงของร่างกายเท่านั้น แต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการได้แสดงออกอย่างอิสระ การได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ตลอดจนการได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ นั้น ล้วนช่วยกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาได้อย่างดีเยี่ยม

การแสดงออกเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า พัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม เสริมสร้างสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี ส่งเสริมบทบาททางเพศ ตลอดจนพัฒนาเรื่องสมาธิ

KIDS’ WORLD
  อีกหนึ่งโครงการดี ๆ จากแปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กมานานกว่า 10 ปี มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ (Edutainment) หลากหลายรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย


สนใจสั่งซื้อ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 323
E-mail  : info@planforkids.com
 

สินค้าและบริการ

KIDS’ World ให้บริการออกแบบและติดตั้งงานตามพื้นที่ (Made to Order) เพื่อความเหมาะสมทั้งด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน สถานที่ และงบประมาณขององค์กรได้อย่างลงตัว ครอบคลุมสินค้าและบริการที่ตอบสนองพัฒนาการการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา

เครื่องเล่นสนาม (Playground)
เครื่องเล่นผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ผ่านการอบน้ำยา ป้องกันมอดและการยึดหดตัวของเนื้อไม้ แข็งแรงทนทาน ผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

 
 
ราคา 1,470,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 


ราคา 395,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 


  ห้องนุ่มนิ่ม (Soft Room)

วัสดุทุกชิ้นทำจากฟองน้ำอย่างดี ทนทาน ผิวสัมผัสนุ่มนวล สีปลอดสารพิษ ผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สามารถปรับรูปแบบเครื่องเล่นได้หลากหลาย และจัดวางได้ตามขนาดพื้นที่

 

   


ห้องสมุด (Library)

เลือกสรรวัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทาน สีสันสวยงาม สามารถเคลื่อนย้ายจัดวางได้หลากหลายรูปแบบ หนังสือและสื่อได้รับการคัดสรรให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา

 
ห้องนันทนาการ (Recreational Room)            

เลือกสรรวัสดุคุณภาพ อุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการคัดสรรอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นตามบทบาทสมมติ ตามความสนใจ และความต้องการของเด็ก ได้แก่ มุมวิทยาศาสตร์ มุมคณิตศาสตร์ มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมคุณหมอ มุมหนังสือ มุมบ้าน ฯลฯ

     


ความไว้วางใจ

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มอบความไว้วางใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการของ KIDS’ WORLD มาโดยตลอด

บริษัท แพทโก้สปอร์ท คลับ จำกัด   หจก. ส.ธนทรัพย์ก่อสร้าง
The Scandinavian Church   โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
โรงเรียนรัศมีนานาชาติ   บริษัท สยามกรกิจ จำกัด
โรงเรียนพรศิริกุล   บริษัท สยามกรกิจ จำกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร   อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบูรณะรำลึก   เทศบาลนครระยอง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่   บริษัท อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว   เทศบาลเมืองศรีราชา
โรงเรียนปลูกปัญญา   หจก.อารมณ์เจริญรุ่งเรือง
โรงเรียนประสารวิทยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
โรงเรียนอนุบาลชำนิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   เทศบาลตำบลราชคราม
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน   โรงเรียนเปรมฤทัย
โรงเรียนบรรจบลักษณ์   โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อบจ.จังหวัดภูก็ต   โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราช
เทศบาลเมืองภูก็ต   ร้านอาหารบ้านสวนพุด
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี   เทศบาลนครระยอง
บริษัทครอบครัวนุสุวรรณวงศ์   บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ทรีแอลเลิร์นนิง จำกัด   บริษัท ซัคเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด   บริษัท จอยอัส จำกัด
อบจ.ลพบุรี   โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   โรงเรียนบำรุงปัญญา
เทศบาลตำบลนาเชือก   โรงเรียนดาราวิทยาลัย
อบต.บึงปลาทู   โรงเรียนนีรชาศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม   โรงเรียนอำนวยวิทย์
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่   โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   บริษัท มิธช์ เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี   โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์
อนุบาลเทพารักษ์   N.C.C. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
โรงพยาบาลเอกชัย   โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต
โรงเรียนเปรมฤทัย   โรงเรียนผดุงวิทย์
โรงพยาบาลเวชธานี   ฯลฯ
บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด