ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
เกิดอะไรในสมอง เมื่อหนูได้ฟังนิทาน
Home > Parent's Blog


วันที่ : 13/03/2019   อ่าน : 1738

เกิดอะไรในสมอง เมื่อหนูได้ฟังนิทานงานวิจัยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีทั้งด้านพฤติกรรม ผลการเรียน และปฏิกิริยาของสมอง เมื่อพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง นักวิจัยศึกษาสมองของเด็กวัย 3-5 ปี ที่ทำการสแกนด้วย Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) ระหว่างที่พ่อแม่อ่านให้ฟังอยู่นั้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเครือข่ายใยประสาทจำนวนมากในสมองซีกซ้ายมีการตื่นตัว ซึ่งสมองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความเข้าใจความหมายของคำ ความคิด รวมถึงความจำ

กุมารแพทย์แนะนำให้พ่อแม่เริ่มอ่านให้ลูกฟังได้ตั้งแต่แรกเกิด เพราะการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสมองคนเราพัฒนาได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ยิ่งเด็กที่ได้ฟังนิทานมาก ยิ่งเกิดความสนใจอยากรู้อยากถามมากขึ้นตามไปด้วย เครือข่ายใยประสาทในสมองส่วนนี้ก็ยิ่งเจริญเติบโตและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ย่อมส่งผลดีกับตัวเด็กเองในอนาคต

ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณประโยชน์ของการอ่านให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กอยู่แล้วว่า เด็กเหล่านั้นจะมีพัฒนาการทางภาษาดี รู้ศัพท์เยอะ อ่านออกไว มีสมาธิดี และมีความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยเรียน ซึ่งถึงแม้ว่าเด็กบางคนที่อาจมีพัฒนาการล่าช้าไปบ้าง แต่การที่พ่อแม่พยายามส่งเสริมด้วยการอ่านนิทานให้ฟังเป็นประจำ ย่อมจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับลูกได้ในที่สุด เพราะ 6 ปีแรกเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาได้รวดเร็วที่สุด
 
 
 
 

Cr: เว็บไซต์สำนักข่าว CNN
Writer : Timmy


 
Books Recommend
ชุด หนังสือคัดสรรวัยแรกเกิด - 1ขวบ

ชุด หนังสือคัดสรรวัยแรกเกิด-1 ขวบ ชุดที่ 2
ชุด หนังสือคัดสรรวัย 1-2 ขวบชุด หนังสือคัดสรรวัย 1-2 ขวบ ชุดที่ 2

ชุด หนังสือคัดสรรวัย 2-3 ขวบ
ชุด หนังสือคัดสรรวัย 2-3 ขวบ ชุดที่ 2


 

ภาพถ่ายคู่แม่ลูก Happy Time of Mom and Kid

การกอดสำคัญกับเด็กอย่างไร

พ่อแม่จ๋า อย่าเพิ่งเร่ง สมองของหนูเรียนรู้ได้ดีตามวัย