ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
6 ตัวอย่างคำถามที่ช่วยฝึกให้หนูนึกถึงใจคนอื่น
Home > Parent's Blog


วันที่ : 26/02/2019   อ่าน : 1185

6 ตัวอย่างคำถามที่ช่วยฝึกให้หนูนึกถึงใจคนอื่นการรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นเป็นหนึ่งในพฤติกรรมเพื่อสังคม (Prosocial Behavior) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่พฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายกับเด็กเล็กที่ลักษณะตามพัฒนาการยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง และให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของสิ่งของและบุคคล

นักจิตวิทยาพบว่าการแบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดขึ้นน้อยในเด็กเล็ก แต่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ และยังพบว่าพื้นอารมณ์และรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กยังมีผลต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเด็กด้วยค่ะ

ข้อความรู้นี้ช่วยให้เราตระหนักถึงความยากลำบากของเด็ก ๆ เมื่อจะต้องแบ่งปันและปฏิบัติกับเขาอย่างใจเย็น และเข้าใจ อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการแบ่งปันให้กับเด็ก ๆ ของเราได้หลายวิธีค่ะ เช่น

ชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้อื่น
ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยค่ะ การสังเกตความรู้สึกของผู้อื่น คาดเดาว่าเขารู้สึกอย่างไร นำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและความต้องการที่จะช่วยเหลือคนคนนั้น
 
เป็นตัวอย่าง
เด็กๆ เป็นนักสังเกตและนักเลียนแบบชั้นยอด พวกเราเรียนรู้การปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้คนรอบตัว โดยเฉพาะจากบุคคลที่มีความสำคัญและใช้เวลาอยู่ร่วมกัน นั่นคือคนในครอบครัวและคุณครูนั่นเองค่ะ เด็ก ๆ ที่เห็นการคิดถึงผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจกับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำของผู้ใหญ่จะเรียนรู้และปฏิบัติเช่นเดียวกัน
 
แสดงความชื่นชม
แม้ว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นควรเกิดขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนและเราควรระมัดระวัง ในการให้รางวัลพฤติกรรมนี้ด้วยสิ่งของหรือคำชมที่มากจนเกินไป แต่การแสดงให้เด็ก ๆ รู้ว่าพฤติกรรม การมีน้ำใจและการแบ่งปันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กตระหนักและอยากที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ค่ะ บางครั้งการแสดงการรับรู้ว่าเราเห็นเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้ว และส่งผลให้เด็ก ๆ อยากที่จะทำพฤติกรรมนั้นอีก เช่นเดียวกับการสร้างเสริมลักษณะนิสัยอื่น ๆ การสนับสนุนให้เด็กเป็นคนมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จำเป็นที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะ  
 
6 ตัวอย่างคำถามที่ช่วยฝึกให้หนูนึกถึงใจคนอื่น
1. หนูรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนคนไหนกำลังมีความสุข คนไหนกำลังเศร้า
2. หนูรู้สึกอย่างไรเวลาที่เห็นเพื่อเสียใจ
3. ถ้าเพื่อนของหนูกำลังเสียใจ หนูคิดว่าจะช่วยเพื่อนได้อย่างไร
4. หนูคิดว่าเพราะอะไร คนอื่นถึงคิดไม่เหมือนหนู
5. ถ้าเพื่อนเอาของเล่นของหนู ไปเล่นโดยไม่ได้ขอ หนูจะรู้สึกอย่างไร
6. ถ้าหนูทำให้เพื่อนเจ็บ หนูคิดว่าเพื่อนจะรู้สึกอย่างไร

ข้อมูล : คู่มือครู ปีที่ 17 ฉบับที่ 158 เดือนธันวาคม 2561 คอลัมน์ พูดคุยกับครูเป้ง ดร.อรชา ตุลานันท์

 
Books Recommend

ขอบคุณชุด ส่งเสริมทักษะทางสังคม ไทย-อังกฤษ
ชุด ลูกลิงเรียนรู้
โจโจเจ้าป่ากับมงกุฎรังนก
แอ่น แอน แอ๊นนิ้งหน่องขี้หวง

 
 
 

นอนอย่างไร... สำหรับลูกวัย 6 - 12 เดือน

องค์การอนามัยโลกแนะพ่อแม่ รีเซ็ตกิจกรรมหน้าจอ !

มารู้จักไดโนเสาร์น้อยทั้ง 12 ตัวกันเถอะ