ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
เรียนรู้ถูกวิธี สร้างสุขภาวะดีให้ลูกได้ง่าย
Home > Parent's Blog


วันที่ : 13/03/2019   อ่าน : 898

เรียนรู้ถูกวิธี สร้างสุขภาวะดีให้ลูกได้ง่ายเรียนรู้ถูกวิธี สร้างสุขภาวะดีให้ลูกได้ง่าย
 
เด็กแรกเกิด - 6 ปี เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว...โดยเฉพาะสมอง ซึ่งสมองส่วนหน้าของเด็กทุกคนนั้นมีเซลล์พิเศษที่เป็นเหมือนเซลล์กระจกเงา เพราะสามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีผ่านประสาทสัมผัสทั้งหก ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วสะท้อนสิ่งที่พบเจอออกมาได้ทั้งหมด...ไม่ว่าจะดีหรือร้าย การเรียนรู้หรือเลียนแบบนี้เป็นส่วนของจิตใต้สำนึก

เมื่อสมองของเด็กพร้อมจดจำทุกอย่าง พฤติกรรม อุปนิสัย ตลอดจนสุขภาวะของเด็กจะเป็นแบบไหนจึงขึ้นอยู่สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่เป็นสำคัญ และในด้านวิชาการยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเด็ก หนังสือ นิทาน สื่อ ตลอดจนบทเพลง เป็นเครื่องมือที่ช่วยหล่อหลอมรวมทั้งแก้ไขนิสัยบางอย่างของเด็กได้ด้วย ในงานทดลองของ สสส. ที่ใช้สื่อสร้างสรรค์ปรับพฤติกรรมของจิตใต้สำนึกเด็กนั้นพบว่าได้ผลจริง พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีโอกาสส่งเสริมลูกไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ตั้งแต่วัยเยาว์ แต่ถ้าหากผู้ใหญ่ไม่ใส่ใจ เด็กย่อมสูญเสียโอกาสในการพัฒนาไปอย่างน่าเสียดาย

สุขภาวะเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ตั้งแต่เล็ก เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน กินอาหาร พักผ่อนนอนหลับ เข้าห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้ติดตัวเป็นนิสัยไปจนโต เด็กจึงจะได้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ไม่เจ็บป่วยบ่อย พร้อมเรียนรู้และเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ ที่พ่อแม่ช่วยกันทำได้เพื่อให้ลูกน้อยรู้จักสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง  เพียงแค่…

1. สอนอย่างใจเย็น เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กอยากปฏิบัติโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับและไม่รู้สึกต่อต้าน
2. แนะนำอย่างถูกวิธีตั้งแต่แรกเพื่อให้เด็กจำ เช่น การแปรงฟัน การเลือกกินอาหารที่มีคุณค่า การออกกำลังกาย
3. สอนทีละเรื่องทีละอย่างให้เหมาะสมตามวัย ถ้าสอนมากเกินไปเด็กอาจหมดความสนุกจนไม่อยากเรียนรู้
4. ให้เด็กมั่นใจในแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพื่อไม่ให้สับสน เช่น การล้างมือก่อนกินอาหาร
5. ค่อย ๆ ให้เด็กพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้ และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยที่ดี
 
ข้อมูลอ้างอิง
- บทความ ปัจจัยเสี่ยงในเด็กปฐมวัยป้องกันได้ตั้งแต่เกิด โดย สสส.
- บทความ สอนลูกเรื่องสุขลักษณะ (Hygienic Condition) โดย ถามครู.com

Writer : Timmy

 
เตรียมพบกับหนังสือใหม่ ชุด ลูกลิงเรียนรู้
 
 

จาก STEM TO STEAM

นอนอย่างไร... สำหรับลูกวัย 0 - 4 เดือน

ห้องเรียน Montessori