ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ครอบครัวที่แม่มีสุข...ลูกรักยิ่งสุขและฉลาดด้วย
Home > Parent's Blog


วันที่ : 20/06/2019   อ่าน : 328

ครอบครัวที่แม่มีสุข...ลูกรักยิ่งสุขและฉลาดด้วย

 
 
ครอบครัวที่แม่มีสุข...ลูกรักยิ่งสุขและฉลาดด้วย

วิทยาศาสตร์พยายามไขความลับว่า ความฉลาดของคนเรานั้นส่งผลมาจาก “พันธุกรรม” ตัวไหนกันแน่ แต่ข้อมูลที่จับต้องได้จริงยิ่งกว่าก็คือ “การเลี้ยงดูในวัยเด็ก” หรือสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่ออกแบบเองนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมตัวตนของเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาว่าจะฉลาดครบเครื่องขนาดไหน

โดยโครงสร้างทางสังคมแล้ว แม่มีบทบาทเป็นผู้เลี้ยงดูหลักมาตั้งแต่อุ้มท้องกระทั่งหลังคลอด อารมณ์ความรู้สึกของแม่จึงถ่ายทอดส่งต่อถึงลูกโดยตรง แม่ที่มีพื้นฐานอารมณ์ดี ใจเย็น อ่อนโยน และมีเวลาให้เต็มที่ จึงสามารถเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเข้าใจ ยิ่งแม่ลูกมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นเท่าไร สมองลูกจะพัฒนาได้ดีขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ การเรียนรู้ รวมถึงการตอบสนองต่อความเครียด
.
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ สมาธิ-ความตั้งใจ ความจำ และความสามารถทางภาษานี้เกี่ยวพันกับความฉลาด สมาคมจิตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาฯ เคยออกรายงานไว้ว่า ความฉลาดของบุคคลทั่วไปนั้นจะแตกต่างกันใน 5 เรื่องนี้

* ความสามารถที่จะเข้าใจเรื่องที่สลับซับซ้อน
* การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
* การเรียนรู้จากประสบการณ์
* การใช้เหตุผลในรูปแบบหลากหลายได้
* การใช้ความคิดเอาชนะอุปสรรคได้

ความฉลาดจึงไม่อาจวัดเพียงแค่ผลการเรียนอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตต่าง ๆ เช่น ความรอบรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น การเลี้ยงลูกให้ฉลาดจึงเป็นโอกาสทองของแม่ทุกคน เรียนรู้ว่าสมองของลูกต้องการทั้งอาหารกายและอาหารใจแบบไหน ควรส่งเสริมอย่างไรให้ลูกได้เติบโตอย่างมีความสุข และให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นที่หลากหลาย (เพราะยิ่งเล่น เซลล์สมองก็ยิ่งเจริญเติบโตเป็นเท่าทวีคูณ !)

สำหรับปัจจัยด้านพันธุกรรมนั้น มีการทดลองมากมายที่พยายามค้นหาคำตอบว่า ความฉลาดของคนเรามาจากพ่อหรือแม่ โดยนักวิจัยได้สร้างตัวอ่อนหนูทดลองขึ้นมาด้วยยีนของแม่หรือพ่อเพียงฝ่ายเดียว ปรากฏว่าตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปได้ หากขาดยีนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

จากนั้นจึงทดลองดัดแปลงสัดส่วนของยีนแต่ละฝ่าย โดยให้ยีนของแม่มีมากกว่าพ่อ พบว่า ส่วนหัวและสมองของตัวอ่อนมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ลำตัวมีขนาดเล็ก และเซลล์ที่มียีนของแม่จะไปฝังตัวในสมองบริเวณที่เป็นศูนย์การทำงานด้านการรับรู้และความเข้าใจ ในทางกลับกัน ถ้าให้ยีนของพ่อมีมากกว่าแม่ พบว่า ส่วนหัวของตัวอ่อนมีขนาดเล็กลงแต่ลำตัวมีขนาดใหญ่ขึ้น และเซลล์ที่มียีนของพ่อจะไปฝังตัวอยู่ในสมองบริเวณศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ พฤติกรรม การกิน

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางด้านสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ล้วนสนับสนุนว่า “แม่” คือคนพิเศษที่มีผลต่อชีวิตและความฉลาดของลูก เช่นนี้แล้ว บ้านที่อบอวลไปด้วยความรัก สมาชิกรักใคร่กลมเกลียว ย่อมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แม่มีความสุข พร้อมเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่างมีความสุขสมใจ ^^

อ้างอิง:
- หนังสือ “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”
- เว็บไซต์ “ทรูปลูกปัญญา” เรื่อง ความฉลาดของลูกได้มาจากพ่อหรือแม่

Writer : Timmy

มาค้นหาความฉลาดของลูกด้วยทฤษฎีพหุปัญญา 9 ด้าน

5 เทคนิค กิน นอน กอด เล่น เล่า เสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูกน้อย

เด็กที่มี EF ทักษะกำกับตนเองดีเป็นแบบไหน (ตอนที่ 4)