ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
10 ข้อน่ารู้เมื่อลูกได้ฟังนิทานทุกวัน
Home > Parent's Blog


วันที่ : 15/08/2019   อ่าน : 502

10 ข้อน่ารู้เมื่อลูกได้ฟังนิทานทุกวันการอ่านนิทานเป็นวิธีพัฒนาชีวิตที่ประหยัดที่สุด และให้ผลคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย เด็กที่ได้ฟังนิทานตั้งแต่เล็กเป็นประจำทุกวันจึงมีโอกาสเรียนรู้สูงมากในช่วงรากฐานของชีวิต

ช่วงเวลานิทานไม่เพียงทำให้ลูกรู้สึกอิ่มเอมใจยามได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ แต่หูที่ได้ฟังเสียงสื่อภาษาอารมณ์ ตาที่มองดูรูปภาพ กำลังส่งข้อมูลไปยังสมองของลูก กระบวนการที่สมองได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนี้ มีผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกอย่างน่าทึ่ง...มีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย ^^
 
1. พัฒนาการฟัง ลูกเรียนรู้วิธีออกเสียงที่ถูกต้อง
2. รู้ศัพท์เพิ่มขึ้น ลูกสะสมไว้เป็นคลังคำในสมอง
3. พัฒนาการพูด ลูกรู้จักใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความคิด
4. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
5. ต่อยอดการเรียนรู้ ลูกมีโอกาสค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ
6. เพิ่มประสบการณ์ ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยพบเจอ
7. จรรโลงใจ ลูกเรียนรู้ว่าหนังสือช่วยตอบสนองความพึงพอใจ
8. บ่มเพาะคุณธรรม ลูกเรียนรู้สิ่งดีร้ายได้ผ่านตัวละคร
9. ปูพื้นฐานการอ่าน ลูกคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
10. พัฒนาการเขียน เตรียมพร้อมสู่การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

writter : timmy
 
 
 
 

การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

6 ทักษะชีวิตที่ดี เริ่มที่วัยอนุบาล

หลักพิจารณาในการเลือกซื้อ รถเข็นเด็ก