ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

โครงการนิทานเพื่อนรัก

วันที่ : 11/09/2019
remove_red_eye อ่านแล้ว : 13,100 คน
share แชร์
โครงการ “นิทานเพื่อนรัก” โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เป็นโครงการนิทานรายเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยสร้างความสุขในการอ่านให้แก่เด็ก ๆ ภายใต้แนวคิด การเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้ เด็ก ๆ ได้มีโอกาสอ่านนิทานสนุก ๆ จากทั่วโลกในราคาที่จับต้องได้ คัดสรรโดย “น้านกฮูก” นักเขียนและบรรณาธิการของโครงการนิทานเพื่อนรัก

 

หมายเหตุ
* อาจปรับเปลี่ยนลำดับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละห้องเรียน
* ห้องเรียนที่เป็นสมาชิกยกชั้น จะช่วยให้กระบวนการทำงานของนิทานเพื่อนรักมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
 

• หนังสือนิทาน
คัดสรรนิทานแสนสนุกจากทั่วโลก ทั้งนักเขียนและนักวาดชาวต่างชาติ เนื้อหาของนิทานเพื่อนรัก แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย คือ
- ระดับ 1 (อนุบาล 1 - อนุบาล 2)
ครอบคลุม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสรี
- ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1)
สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ


• ใหม่! สแกน QR Code เพื่อรับชมคลิปคู่มือการใช้นิทานพร้อมกิจกรรมต่อยอด
คู่มือครูนิทานเพื่อนรักในรูปแบบวิดีโอ พบกับคำแนะนำการใช้นิทานจากนักวิชาการ พร้อมกิจกรรมต่อยอดจากนิทานเรื่องนั้นๆ ช่วยให้คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ใช้นิทานกับเด็กๆ ได้อย่างสนุกทุกที่ ทุกเวลา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• สมุดกิจกรรม
สนุกกับงานประดิษฐ์จากกระดาษ พร้อมเกมและกิจกรรมต่างๆ ภายในเล่ม เช่น ศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ cooking ฯลฯ  สนุกได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์น่ารู้จากในนิทาน เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ให้เด็กๆ ที่ท้ายเล่มอีกด้วย

• สมุดบันทึกการอ่าน
สมุดเล่มเล็กที่มอบให้สมาชิกตัวน้อยสำหรับบันทึกเรื่องราวการอ่านหนังสือในแต่ละวัน โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือในการบันทึก เมื่อบันทึกจนเต็มเล่มแล้ว สามารถส่งกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อรับสมุดบันทึกการอ่านเล่มใหม่สำหรับบันทึกต่อไป พร้อมส่งคืนสมุดเล่มเดิมให้ กระตุ้นให้เกิดนิสัยการรักการอ่าน และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

• ประกาศนียบัตร
โรงเรียนที่ร่วมโครงการยกชั้น (ทุกคนในชั้นที่เป็นสมาชิกนิทานเพื่อนรัก) เด็กๆ จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเก็บเข้าแฟ้มสะสมผลงาน

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ
คุณครูในโรงเรียนที่เป็นสมาชิกนิทานเพื่อนรัก จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้นิทาน รวมทั้งเทคนิคในการทำกิจกรรมต่อยอดจากนิทานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดหนึ่งปีการศึกษา สมาชิกนิทานเพื่อนรักจะได้รับหนังสือนิทาน 8 เรื่อง แบ่งเป็น
ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน – กรกฎาคม – สิงหาคม – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์

หมายเหตุ
- นิทานเพื่อนรักในปีปัจจุบัน จะไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และไม่ขายแยก
- เด็กทุกคนจะได้รับ สมุดบันทึกการอ่านของหนูและ สมุดกิจกรรมสนุกกับนิทานเพื่อนรัก
- คุณครูได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้นิทาน รวมถึงเทคนิคการทำกิจกรรมต่อยอดจากนิทานเพื่อนรักอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นิทานเพื่อนรัก มี 2 แบบ คือ

 1.  400 บาท / คน / ระดับ / ปี 
สมัครสมาชิกผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหรือมีจำนวนสมาชิกขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้

โรงเรียนที่สนใจสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ผู้จัดการ : คุณสุนทรี  08-9449-0507

กรุงเทพและปริมณฑล
คุณอุษณีย์  08-1829-2198
คุณนิกร 08-9628-9265
คุณสายฝน  08-9699-9698

ต่างจังหวัด
คุณทวีพร  08-3133-1008
คุณธนวัฒน์  08-3264-3512
คุณสรัลภัค  08-6366-3483
คุณสมพงศ์  06-3961-3388


2.  750 บาท / คน / ระดับ / ปี
สมัครเป็นสมาชิกโดยตรง หรือพ่อแม่ Home School
โทร. 0-2575-2559 ต่อ 434-438


นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 20 *ปัจจุบัน
• ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2) 
 
 
ฉบับที่ 111 เดือน มิ.ย. 64  

คุณป้าหมอหมึกยักษ์ ได้รับเชิญมาเป็นแขกสุดพิเศษ เพื่อพูดคุยเรื่องสำคัญกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับบางสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ที่เราเรียกว่า “เชื้อโรค” เชื้อโรคคือตัวการที่ทำให้เราไม่สบาย แต่ก็มีวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคตัวจิ๋วได้ คือ การล้างมือให้สะอาดนั่นเอง เราควรล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เอ...เด็ก ๆ ล้างมือได้อย่างถูกต้องและสะอาดกันหรือยังจ๊ะ

 

 

• ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1) 

 
ฉบับที่ 177 เดือน มิ.ย. 64  

สแนฟเฟิล สัตว์ประหลาดจอมป่วนเก็บจอได้โดยบังเอิญ เธอสงสัยว่าจอนั้นมีอะไรพิเศษจึงทำให้สัตว์ในเมืองต่างติดหนึบอยู่กับหน้าจอ สแนฟเฟิลลองกัดและเคี้ยวจอนั้นดู จากนั้นก็กินจออื่น ๆ อีก สแนฟเฟิลกินจอเข้าไปมากมายจนเริ่มปวดท้อง แล้วเธอก็ได้พบกับแม็กซ์ที่เล่นสนุกได้โดยไม่ต้องจ้องหน้าจอ จากนั้นทั้งคู่เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน ชาวเมืองซึ่งกำลังตามหาว่าใครกันคือตัวการที่มาขโมยจอของพวกเขาไป ได้มาเจอสแนฟเฟิลกำลังเล่นอยู่กับแม็กซ์ พวกเขาจะจัดการกับสแนฟเฟิลอย่างไรนะ

 

 


 
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 19
• ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2)  ฉบับที่ 111 - 118
   
ฉบับที่ 111 เดือน มิ.ย. 63   ฉบับที่ 112 เดือน ก.ค. 63
*คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ    
คุณนายแมงมุมชักใยจับคุณช้างเพื่อนำไปเป็นอาหาร เธอพาคุณช้างไปอาบน้ำ ปรุงรส ใส่กระทะ และอบในจาน จากนั้นก็ตกแต่งด้วยแอปเปิลหวานฉ่ำ คุณช้างจะรู้ตัวไหมนะ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา   นกฮูกจัดปาร์ตี้ที่บ้าน เพื่อนๆ จึงเตรียมของอร่อยไปร่วมงาน มีทั้งไข่ตุ๋น ไข่ดาว ไข่ปิ้ง ไข่พะโล้ ไข่ลูกเขย ไข่เจียว ปาร์ตี้เมนูไข่ครั้งนี้ จานไหนจะอร่อยกว่ากันนะ!
     
 
ฉบับที่ 113 เดือน ส.ค. 63   ฉบับที่ 114 เดือน ก.ย. 63
    *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
มังกรน้อยรู้สึกโกรธมาก เขาพ่นไฟใส่สิ่งต่าง ๆ แม้กระทั่งตัวเขาเอง แล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่า ความโกรธทำร้ายคนที่อยู่รอบตัวได้ แต่สิ่งที่ง่ายและวิเศษที่สุดที่สามารถจัดการกับความโกรธได้ ก็คือ ‘การกอด’ นั่นเอง   นิทานภาพน่ารัก ที่เปรียบเทียบขนาดของลูกสัตว์ต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน เริ่มจากลูกไส้เดือนตัวเล็กกว่าลูกเจี๊ยบ ลูกแมว ลูกลา และลูกยีราฟ แต่ใครจะคิดนะว่ายังมีสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าลูกไส้เดือนอีกนะ!
     
 
ฉบับที่ 115 เดือน ต.ค. 63   ฉบับที่ 116 เดือน ธ.ค. 63
    *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
เด็กทุกคนล้วนเป็นศิลปิน บางคนชอบวาดภาพ บางคนชอบวาดฉาก บางคนชอบวาดภาพขาวดำ บางคนชอบวาดภาพสีสันสดใส นอกจากนี้ยังมีวิธีวาดภาพอีกมากมาย เช่น ใช้กรรไกร ใช้นิ้วมือ นิ้วเท้า หรือแม้แต่เข็มและด้าย แล้วหนูล่ะจ๊ะ จะวาดอะไร ด้วยวิธีไหนดี   เบรนด้าบอกบรรดาแกะในฝูงว่า เธอคือแกะ ฝูงแกะต่างชื่นชมเบรนด้ากันยกใหญ่ แม้ว่าเธอจะดูไม่เหมือนเพื่อน ๆ เลยก็ตาม เบรนด้าเป็นแกะที่ทันสมัยที่สุดในฝูง เธอมีทั้งฟันที่แหลมคมและขนสีเทาสุดเจ๋ง เบรนด้าไม่ชอบรสชาติของหญ้าเท่าไรนัก ตอนนี้เธอรู้สึกหิวมาก จึงเริ่มวางแผนจัดงานเลี้ยงที่อร่อยที่สุดขึ้น แล้วฝูงแกะจะสังเกตเห็นไหมนะ ว่าเบรนด้าดูไม่เหมือนแกะเลยสักนิดเดียว
     
 
ฉบับที่ 117 เดือน ม.ค. 64   ฉบับที่ 118 เดือน ก.พ. 64
เราสามารถแสดงน้ำใจให้แก่ผู้อื่นได้หลากหลายวิธี ทั้งปลอบเพื่อนให้เพื่อนหายกลัว ช่วยกันเก็บขยะ ยิ้มแย้ม ทักทายเพื่อนใหม่ เป็นมิตรกับสัตว์น้อยใหญ่ พูดจาสุภาพ มีมารยาท รู้จักแบ่งปันและทำสิ่งดี ๆ รู้จักขอโทษและให้อภัยกัน ความมีน้ำใจช่างมากมาย และแบ่งปันให้กันได้ไม่มีวันหมดจริง ๆ  

เจ้าชายน้อย เจ้าหญิง แม่มด ผีน้อย ผีดูดเลือด หมาป่า และลูกหมูสามตัว แปรงฟันสะอาดแล้วหรือยังนะ ถ้ายังไม่สะอาด ก็ต้องรีบไปแปรงให้สะอาดแล้วค่อยเข้านอนนะจ๊ะ เอ...แล้วเด็ก ๆ ล่ะ แปรงฟันสะอาดหรือยังจ๊ะ

     

 

• ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1)  ฉบับที่ 169 - 176

 

     
   
ฉบับที่ 169 เดือน มิ.ย. 63   ฉบับที่ 170 เดือน ก.ค 63
 
 
ทุกค่ำคืน ตัวตุ่นจะออกมานั่งบนหินก้อนโปรดของเขา แล้วจ้องมองท้องฟ้าที่มีแสงระยิบระยับสวยงาม ตัวตุ่นปรารถนาจะเป็นเจ้าของดวงดาว คืนหนึ่งเขาได้อธิษฐานว่า “ขอให้ฉันได้เป็นเจ้าของดวงดาวทุกดวงบนโลกนี้ด้วยเถิด” หลังจากนั้น เรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น!
 
เรื่องราวสนุกสนานเฮฮาของสามสหาย หนูจี๊ด กระต่าย และเต่า ที่เดินทางกลับบ้านโดยใช้ทางลัดที่ต้องข้ามห้วยคดเคี้ยวเสียวสยอง ซึ่งเป็นที่ร่ำลือกันว่าเป็นที่อยู่ของจระเข้ เอ...ในห้วยคดเคี้ยวเสียวสยองแห่งนี้ ไม่มีจระเข้จริง ๆ น่ะเหรอ
     
 
ฉบับที่ 171 เดือน ส.ค. 63   ฉบับที่ 172 เดือน ก.ย. 63
แม่ของลาโมไม่สบาย จึงวานให้ลาโมนำของไปส่งให้ ระหว่างทางกลับบ้าน ลาโมเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้า เธออยากซื้อเสื้อคลุมขนสัตว์ให้แม่ แต่มีเงินไม่พอ ต่อมา เธอบังเอิญพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ ข้างในมีเงินจำนวนมาก มากกว่าที่ลาโมเคยเห็นมาเสียอีก ลาโมจะทำอย่างไรกับเงินนี้ดีนะ
 
กุ๋งกิ๋งนัดน้อยหน่าไปเล่นที่สนามเด็กเล่นด้วยกัน ระหว่างรอน้อยหน่ามาถึง ต้นกล้าก็พยายามชวนพี่กุ๋งกิ๋งมาเล่นด้วย แต่กุ๋งกิ๋งไม่ทันเห็น พอน้อยหน่ามาถึงกุ๋งกิ๋งก็รีบชวนไปเล่นชิงช้า ต้นกล้ามองตามพี่กุ๋งกิ๋งไปแล้วเริ่มร้องไห้ แล้วกุ๋งกิ๋งจะทำอย่างไรดีนะ
     
 
ฉบับที่ 173 เดือน ต.ค. 63   ฉบับที่ 174 เดือน ธ.ค. 63
    *คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำ
เมื่อวานนี้ บนต้นไม้ของกระรอกน้อยยังมีใบไม้อยู่เต็มไปหมด แต่แล้ววันนี้ ใบไม้บางส่วนกลับหายไป จะต้องมีโจรมาขโมยใบไม้ไปแน่ ๆ! เอ...ใบไม้ หายไปไหนกันนะ   พ่อของฉันตัวใหญ่ม้ากมาก พ่อเลยซื้อตุ๊กตาหมีตัวเบ้อเริ่มเทิ่มมาให้ฉัน แต่แล้วเช้าวันหนึ่ง เมื่อฉันตื่นขึ้นมา ฉันก็สังเกตเห็นว่าน้องหมีตัวเล็กลง วันเวลาผ่านไป น้องหมีของฉันตัวหดลงเรื่อย ๆ จนอยู่มาวันหนึ่ง น้องหมีก็หายไป!
     
 
ฉบับที่ 175 เดือน ม.ค. 64   ฉบับที่ 176 เดือน ก.พ. 64
ไดโนน้อยชวนกันจับฉลากเพื่อแลกของขวัญปีใหม่กัน ซึ่งปีนี้จะเป็นการจับฉลากแบบใหม่ โดยการบอกใบ้สิ่งของที่แต่ละตัวอยากได้ จากนั้นเพื่อนที่จับได้ก็ต้องพยายามทายให้ได้ว่าคืออะไร เมื่อจับฉลากกันเสร็จแล้ว ไดโนน้อยก็แยกย้ายกันไปเตรียมของขวัญสุดพิเศษให้แก่เพื่อนที่ตัวเองจับฉลากได้ เอ...พวกเขาจะเตรียมของขวัญได้ตรงใจตามที่แต่ละตัวใบ้ไว้ไหมนะ   เช้าวันหนึ่ง ขณะที่ยายเช้ากำลังเดินเล่นออกกำลังกายอยู่ จู่ๆ ฟ้าก็มืดครึ้ม อากาศเป็นพิษ แล้วปีศาจฮัดช่าก็โผล่ออกมา จามเสียงดัง "ฮ้าดเช้ย" ทำให้น้ำลายพิษฟุ้งกระจายไปทั่ว ยายเช้าตกใจจึงร้องเรียกให้มาร์สแมนมาช่วย มาร์สแมนรีบเหาะมาช่วยยายเช้าด่วยจี๋ และรีบโยนหน้ากากผ้าให้ยายเช้าใช้ปิดจมูกและปากไว้ แต่ปีศาจฮัดช่าก็ยังไม่ลดละ มาร์สแมนกับยายเช้าจึงต่อสู้กับปีศาจฮัดช่ากันพัลวัน ทั้งคู่จะเอาชนะปีศาจฮัดช่าได้ไหมนะ
     
 

 


นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 18
• ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2)  ฉบับที่ 103 - 110

• ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1) ฉบับที่ 161 - 168

 
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 17
• ระดับ 1 (อนุบาล 1- อนุบาล 2)  ฉบับที่ 95 - 102

• ระดับ 2 (อนุบาล 3 - ประถม 1) ฉบับที่ 153 - 160
 
 
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 17 (ผลิตใหม่)


 
Subscribe to Our Newsletter