ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

หัวหน้าบัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ในสมุดรายวัน
• ปิดต้นทุนหนังสือ/ปิดต้นทุนบริการ/Asset
• ทำ Budget
• ปิดงบการเงินและเซ็นรับรองงบการเงินได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง
• อายุ 27 - 40 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน 3 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้
• เขียนเรื่องราวหรือบทความที่เกี่ยวกับเด็ก
• สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อื่นๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูผู้สอนได้
• ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลและเขียนต้นฉบับ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาครุศาสตร์ (ด้านปฐมวัย) หรือ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้ รวมถึงสามารถใช้สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
• มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรม INDESIGN ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และหากใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
• มีทักษะทางภาษา/ความรับผิดชอบสูง
Creative Online Marketing (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาด ช่องทางออนไลน์ ทุกช่องทาง
• มีประสบการณ์ในการบริหารเคมเปญด้าน Digital marketing
• ควบคุมดูแล Content ในสื่อทุกช่องทาง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , Marketing
4. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
5. มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี
 
Marketing Online (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ดูแลการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Lazada , Shopee , LnwShop , Jd Central
• Update สินค้า-ดูแลตอบปัญหาข้อซักถาม
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , Marketing
4. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
5. มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี
 
เจ้าหน้าที่ขับรถหน่วยจัดส่ง (1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
• ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 
รายละเอียดงาน
• จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่ง
• จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย
 
 

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter