ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

หัวหน้าบัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ในสมุดรายวัน
• ปิดต้นทุนหนังสือ/ปิดต้นทุนบริการ/Asset
• ทำ Budget
• ปิดงบการเงินและเซ็นต์รับรองงบการเงินได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง
• อายุ 27 - 40 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน 3 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Creative Online Marketing

คุณสมบัติ

เพศ ชาย หรือ หญิง

อายุระหว่าง 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสาตร์ , Marketing

มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี

หน้าที่การทำงานโดยย่อ

  • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาด ช่องทางออนไลน์ ทุกช่องทาง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารเคมเปญด้าน Digital marketing
  • ควบคุมดูแล Contont ในสื่อทุกช่องทาง
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Marketing Online

คุณสมบัติ

เพศ ชาย หรือ หญิง

อายุระหว่าง 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสาตร์ , Marketing

มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี

หน้าที่การทำงานโดยย่อ

  • ดูแลการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Lazada , Shopee , Lnw , Jd
  • Update สินค้า-ดูแลตอบปัญหาข้อซักถาม
  • ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter