ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
• ทำรายการปรับปรุงยืนแบบแสดงรายการภาษี
• ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• เช็คสต๊อกสินค้า
• แคชเชียร์งานหนังสือ
• เก็บเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย - หญิง อายุ 23 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ (2 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้
• เขียนเรื่องราวหรือบทความที่เกี่ยวกับเด็ก
• สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อื่นๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูผู้สอนได้
• ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลและเขียนต้นฉบับ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาครุศาสตร์ (ด้านปฐมวัย) หรือ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้ รวมถึงสามารถใช้สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
• มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรม INDESIGN ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และหากใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
• มีทักษะทางภาษา/ความรับผิดชอบสูง
Marketing Online (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ดูแลการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Lazada , Shopee , LnwShop , Jd Central
• Update สินค้า-ดูแลตอบปัญหาข้อซักถาม
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , Marketing
4. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
5. มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี
 
ธุรการคลังสินค้า (1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย 
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 2-5 ปี
4. มีความรู้ในระบบคลังสินค้า
5. สามารถใช้ Microsoft ได้
6. ใช้ Microsoft Excel ได้ในระบดับดี
7. Pivot Table
8. Vlook up
 
รายละเอียดงาน
• ตัดสต๊อก รวบรวมเอกสารประจำวัน
• Print เอกสารงานในรอบวันพร้อมสรุป Report
• เก็บข้อมูลในคลังสินค้า
• ตรวจสอบข้อมูลสต๊อกในระบบประจำวัน
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
เจ้าหน้าที่ขับรถหน่วยจัดส่ง (1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
• ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 
รายละเอียดงาน
• จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่ง
• จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย
 
 

 

 

เจ้าหน้าที่ขาย กรุงเทพฯและปริมณฑล (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • วิ่งโรงเรียนกรุงเทพบางเขตและจังหวัดสมุทรปราการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายร.ร.และหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
 • สามารถทำงานวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ได้
เจ้าหน้าที่ Graphic Designer (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบสื่อโฆษณา / ส่งเสริมการขายต่างๆ - ออกแบบ Art work ฯลฯ - ถ่ายรูป + ตัดวิดีโอ สินค้าของบริษัท - ตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน - ขายหนังสือนอกเวลางาน


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ศิลปกรรม , Graphic Designer
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 - 3 ปี ขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ใช้งาน Program PhotoShop , Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆเกี่ยวกับการออกแบบ
 • ตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานได้
 • ถ่ายภาพนิ่ง + วิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ Art work ภาพนิ่ง Content ต่างๆ ทางช่อง Social media และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
เจ้าหน้าที่ Customer Service (ลูกค้าสัมพันธ์ ) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • จัดทำใบเช็คสินค้าส่งให้จัดซื้อ
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงออกใบเสนอราคาและใบส่งของให้ลูกค้า
 • ใบเสนอราคาและใบส่งของ ใช้โปรแกรม Consign ระบบของบริษัทเป็นหลัก
 • รับโทรศัพท์ลูกค้าภายนอก
 • งานอื่นๆในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
   

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ในการทำงานสูง
 • มีทักษะการจัดลำดับงาน และมีความยืดหยุ่นในงานได้ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Consign , Microsoft Office Excel , Word ได้
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจได้ดี
 • มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและงานสูง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• รับโทรศัพท์
• งานไปรษณีย์
• ดูแล-เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
• ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
• งานธุรการบุคคล
• บันทึกรายงานการประชุม
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย-หญิง
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , Word , Excel
 
 
 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ตรวจเช็คสินค้าขาออก , QC
• แพ็คบรรจุสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย
• วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช.-ปวส. ขึ้นไป
• มีประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
• อายุระหว่าง 25-30 ปี
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาได้ด้วย
• มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจได้ดี
 
 
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter