ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
• ทำรายการปรับปรุงยืนแบบแสดงรายการภาษี
• ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• เช็คสต๊อกสินค้า
• แคชเชียร์งานหนังสือ
• เก็บเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย - หญิง อายุ 23 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ (2 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้
• เขียนเรื่องราวหรือบทความที่เกี่ยวกับเด็ก
• สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อื่นๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูผู้สอนได้
• ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลและเขียนต้นฉบับ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาครุศาสตร์ (ด้านปฐมวัย) หรือ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้ รวมถึงสามารถใช้สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
• มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรม INDESIGN ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และหากใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
• มีทักษะทางภาษา/ความรับผิดชอบสูง
Marketing Online (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ดูแลการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Lazada , Shopee , LnwShop , Jd Central
• Update สินค้า-ดูแลตอบปัญหาข้อซักถาม
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , Marketing
4. มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
5. มีความสามารถด้าน Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Microsoft office Excel  ได้ดี
 
ธุรการคลังสินค้า (1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย 
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 2-5 ปี
4. มีความรู้ในระบบคลังสินค้า
5. สามารถใช้ Microsoft ได้
6. ใช้ Microsoft Excel ได้ในระบดับดี
7. Pivot Table
8. Vlook up
 
รายละเอียดงาน
• ตัดสต๊อก รวบรวมเอกสารประจำวัน
• Print เอกสารงานในรอบวันพร้อมสรุป Report
• เก็บข้อมูลในคลังสินค้า
• ตรวจสอบข้อมูลสต๊อกในระบบประจำวัน
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
เจ้าหน้าที่ขาย กรุงเทพฯและปริมณฑล (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • วิ่งโรงเรียนกรุงเทพบางเขตและจังหวัดสมุทรปราการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายร.ร.และหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
 • สามารถทำงานวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ได้
เจ้าหน้าที่โปรดักชั่น (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ดูแล ถ่ายทำ ตัดต่อรายการเด็ก และคลิปส่งเสริมการขายของบริษัท- ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • ถ่ายภาพสวย
 • ไอเดียดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ทำงานภายใต้เวลาอันจำกัดได้
 • ใช้ Final Cut , Premiere Pro , Photoshop , After Effects ได้
 • อีคิวดี
 • ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
 • ทำงานเป็นทีม
เจ้าหน้าที่ Graphic Designer (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบสื่อโฆษณา / ส่งเสริมการขายต่างๆ - ออกแบบ Art work ฯลฯ - ถ่ายรูป + ตัดวิดีโอ สินค้าของบริษัท - ตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน - ขายหนังสือนอกเวลางาน


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ศิลปกรรม , Graphic Designer
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 - 3 ปี ขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ใช้งาน Program PhotoShop , Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆเกี่ยวกับการออกแบบ
 • ตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานได้
 • ถ่ายภาพนิ่ง + วิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ Art work ภาพนิ่ง Content ต่างๆ ทางช่อง Social media และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
AE (Account Executive) (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
- ดูแลการขายและบริการลูกค้าในด้าน Premium and Marketing และ Online marketing

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีทักษะด้านการเสนองาน
 
 

  
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter