ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

6 กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกได้ไม่รู้เบื่อ

วันที่ : 23/08/2021
remove_red_eye อ่านแล้ว : 19,148 คน
share แชร์

หน้าที่สำคัญของเด็ก คือ "การเล่น" แต่จะเล่นอย่างไรให้ได้ทั้งความสุข สนุก และเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน Plan for Kids ไม่รอช้า ขอแนะนำ 6 กิจกรรมที่จะต่อยอดการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้สนุกกันได้แบบไม่รู้เบื่อเลยทีเดียว
 
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
เด็ก ๆ จะได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ (กลอง, ฉิ่ง, กรับ ฯลฯ) และอุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการเคลื่อนไหว (ห่วงยาง, แถบผ้า, ถุงทราย ฯลฯ) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้

ตัวอย่างกิจกรรม - ร้องเพลง ทำท่าทางประกอบเพลง เล่นเลียนแบบท่าทางสัตว์ เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง บทเพลง นิทานคำกลอน หรือคำคล้องจอง เช่น กระโดด เดิน วิ่ง 
 
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง บุคคลอื่น สถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านการฟัง อ่าน พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผล สรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งฝึกการเข้าสังคม และการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างกิจกรรม - การเล่นบทบาทสมมติ การไปทัศนศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ การไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ การเล่นเกม การพูดคุยถาม-ตอบ การเล่านิทาน การเล่าประสบการณ์ กิจกรรมสาธิต ทดลอง ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง เช่น ทำอาหาร ปลูกผักสวนครัว ทำขนม ทำงานบ้าน ฯลฯ
 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมที่ใช้งานศิลปะมาช่วยส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาตามอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ โดยไม่ได้มุ่งเน้นผลงานที่สวยงาม แต่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปลูกฝังลักษณะนิสัยของเด็ก ๆ ให้มีความประณีต ละเอียดอ่อน มีระเบียบ และรักความสะอาดในการทำงาน

ตัวอย่างกิจกรรม – การวาดภาพระบายสี งานประดิษฐ์ต่าง ๆ (กระทง หน้ากาก วัสดุของเหลือใช้) งานปั้น (ดินเหนียว ดินน้ำมัน แป้งโด) กิจกรรมจากสี (หยดสี เทสี เป่าสี พิมพ์ภาพจากส่วนต่าง ๆ ของมือ) กิจกรรมงานกระดาษ (ฉีก พับ ตัด แปะ ปะ) 
 
4. กิจกรรมเสรี
เป็นการปล่อยให้เด็กเล่นได้อย่างอิสระตามมุมเล่นที่คุณพ่อคุณแม่จัดวางสื่อ หรือวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้ และควรสลับปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การเล่นอยู่เสมอเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก และเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กกำลังสนใจ หรือกำลังเรียนรู้ในขณะนั้น เช่น นิทาน ของเล่น สี บล็อกไม้ ตัวต่อ วัสดุที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี เกมฝึกทักษะต่าง ๆ อุปกรณ์เล่นน้ำ เล่นทราย เป็นต้น โดยคุณพ่อคุณแม่ควรจัดวางอุปกรณ์เพื่อให้เด็กสามารถหยิบใช้และวางเก็บเองได้อย่างสะดวก

ตัวอย่างกิจกรรม - การเล่นบทบาทสมมติ (คุณหมอ คุณครู ร้านตัดผม ร้านขายอาหาร)  เล่นต่อบล็อก กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาต่าง ๆ เล่นกับธรรมชาติ เล่นดนตรี อ่านนิทาน 
 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นสนุกแล้ว ยังถือเป็นการพาเด็ก ๆ มาออกกำลังกาย และเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถของเด็ก ๆ อีกด้วย 

ตัวอย่างกิจกรรม - การเล่นเครื่องเล่นในสวนสาธารณะ วิ่งแข่ง โยน-รับบอล เตะบอล ขี่จักรยาน เล่นกีฬา เล่นเกมการละเล่นต่าง ๆ เล่นน้ำ เล่นทราย 
 
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
เป็นการเล่นที่ฝึกการสังเกต พัฒนากระบวนการคิด และเกิดความคิดรวบยอด ผ่านเกมต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งแบบที่เล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม มักมีกฎกติกาง่าย ๆ 

ตัวอย่างกิจกรรม - เกมจับคู่ภาพและสิ่งของ เกมแผ่นภาพแยกประเภท/จัดหมวดหมู่ เกมเรียงลำดับ เกมภาพตัดต่อเพื่อฝึกให้เด็กสังเกตรายละเอียดภาพ บอร์ดเกม
 
 
มีกิจกรรมดี ๆ แล้ว การมีสื่อและอุปกรณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมต่อการเล่นในแต่ละกิจกรรมก็จะยิ่งพัฒนาให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้อีกด้วย รวมทั้งต้องไม่ลืมนึกถึง “ผู้เล่น” เป็นหลัก ทั้งในเรื่องความสมัครใจ ความสนใจ พัฒนาการตามวัย และที่สำคัญไม่แพ้ผู้เล่น นั่นก็คือ การมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่ เพราะถึงแม้กิจกรรมจะสนุกแค่ไหน สื่ออุปกรณ์จะดีเพียงใด เด็ก ๆ จะกระตือรือร้นที่จะเล่นขนาดไหน แต่หากคุณพ่อคุณแม่เพิกเฉย ไม่สนใจ ปล่อยลูกเล่นคนเดียวอยู่เสมอ เวลาคุณภาพของครอบครัวคงไม่เกิดขึ้นแน่นอน ฉะนั้น อย่าลืมแบ่งเวลามาเล่น เรียนรู้ และสนุกไปพร้อม ๆ กับลูกด้วยนะ
 
 
 
แหล่งอ้างอิง : 
1. แนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

สินค้าแนะนำ

 
 
Subscribe to Our Newsletter