ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

7 วิธี สอนมารยาทที่ดีให้กับเด็ก

วันที่ : 11/07/2023
remove_red_eye อ่านแล้ว : 43,286 คน
share แชร์

การปลูกฝังมารยาทที่ดีให้กับเด็ก ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสอนและฝึกฝนให้กับเด็ก เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้เติบโตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ เป็นที่รัก ที่เอ็นดูของผู้อื่น วันนี้ Plan For Kids จึงมีมารยาทพื้นฐานที่คุณพ่อ คุณแม่ สามารถสอนเด็ก ๆ ได้ง่าย ๆ ที่บ้าน มาฝากกันนะคะ

1. คำลงท้ายและการใช้คำพูด
สอนให้เด็ก ๆ พูดจาไพเราะ พูดมีหางเสียง  “ครับ/ค่ะ” ต่อท้ายทุกครั้ง พูดกับผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ ไม่พูดจาหยาบคาย ดูถูก ทำร้ายความรู้สึกผู้อื่น และไม่พูดเสียงดัง หรือตะโกนโหวกเหวก ในที่สาธารณะ


2. การกล่าวทักทาย
ฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักทักทายผู้อื่นทุกครั้งที่พบเห็นด้วยการกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” ไปพร้อม ๆ กับการไหว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมารยาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทย

3. การกล่าวขอบคุณ และ ขอโทษ
ฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักพูด “ขอบคุณ” เมื่อได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือ และการรู้จักพูด “ขอโทษ” ด้วยความจริงใจ เมื่อทำผิดพลาดต่อบุคคลอื่น

4. การเข้าแถว
เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ พาเด็ก ๆ ออกนอกบ้าน ต้องคอยสอนให้รู้จักการเข้าคิว และต่อแถว รวมถึงการอดทนรอคอย เพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของสังคม และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

5. การรับประทานอาหาร
มารยาทบนโต๊ะอาหาร ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ ควรปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ทั้งการสอนให้เด็กรู้จักการใช้ช้อน ส้อม ตะเกียบในการรับประทานอาหาร การเช็ดปาก การรวบช้อนเมื่อทานอิ่มแล้ว การทานอย่างระมัดระวัง ไม่ให้หกเลอะเทอะ การตักอาหารให้พอดีคำ ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง หรือพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่รับประทานอาหาร เพราะอาจทำให้เศษอาหารกระเด็นออกมาจากปาก หรือเข้าไปติดในหลอดลมเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

6. การรับของ – การส่งของให้ผู้อื่น
มารยาทที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ มารยาทในการรับและส่งของให้กับผู้อื่น เด็กบางคนมักส่งของให้กับผู้อื่นด้วยการโยนไปให้ หรือการโยนลงพื้น วิธีการปลูกฝังที่ดีที่สุด คุณพ่อคุณแม่ควรทำให้ดูเป็นแบบอย่าง ตั้งแต่ตอนที่ส่งของให้แก่กันหรือการส่งของให้ลูก รวมไปถึงฝึกให้รู้จักกล่าวขอบคุณไปพร้อม ๆ กับการรับของด้วยเช่นกัน

7. การดูแลสุขอนามัยของตนเอง
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ มารยาทที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ด้วยเช่นกัน คือ การรู้จักดูแลสุขอนามัยของตนเอง ปิดปากเมื่อไอ ปิดจมูกเมื่อจาม รวมถึงการไม่แคะขี้มูก ขี้ฟัน ในที่สาธารณะ ไม่เอามือเข้าปาก หรือใช้เสื้อผ้าเช็ดมือของตนเอง

การปลูกฝังมารยาทที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านอารมณ์ สังคมให้เด็กได้เป็นอย่างดี ยิ่งปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กแล้ว ก็จะช่วยหล่อหลอมให้เป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพที่ดี ทำให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีมารยาท สุภาพ เป็นเด็กที่น่ารัก มีผู้ใหญ่เอ็นดู และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเด็ก ๆ จะเรียนรู้พฤติกรรมจากการสังเกตและจดจำสิ่งที่คนใกล้ตัวทำ แล้วนำไปปฏิบัติตาม ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดเด็ก ๆ จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงหมั่นชื่นชมเมื่อมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ๆ ในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ


หนังสือแนะนำ