ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ณ สถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 08/02/2023
remove_red_eye อ่านแล้ว : 1,551 คน
share แชร์
ในโอกาสครบ 25 ปี บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงจัดโครงการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ให้กับสถานศึกษาสมาชิกนิทานเพื่อนรัก ทั้งหมด 28 แห่ง รวม 56 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับปฐมวัย และครูผู้สอนระดับอนุบาล 
 
คณะดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและรับฟังบรรยายจากผู้บริหารสถานศึกษา 3 แห่ง คือ สวนเด็กบ้านเจ้า นำโดย ผู้บริหารหลักสูตร ครูเมย์ ดร.กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ, โรงเรียนบ้านคุณแม่ นำโดย ผู้อำนวยการ แม่แมว ดร.กันต์ฤทัย นาห้วยทราย และคณะคุณครู และโรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการ ครูวาวาคุณศิวลิน ตันสุวรรณวงค์ และคณะคุณครู
 
และหลังจากการศึกษาดูงาน ครูเมย์ ดร.กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ ได้มาร่วมถอดบทเรียนกับคณะครู ในหัวข้อ “เรื่องที่คุณครูต้องการทำให้ดีขึ้น” เพื่อให้คณะครูสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตนเอง 
 
ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คุณครูได้ร่วมกันสรุปผลงานการศึกษาดูงานไว้ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปศึกษาผลงานและชมภาพความประทับใจจากการศึกษาดูงานได้ที่ >> คลิก
 
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ที่เปิดโอกาสให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ heart