ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

READING PEN คำถามที่พบบ่อย

วันที่ : 05/11/2020
remove_red_eye อ่านแล้ว : 5,146 คน
share แชร์
 
ข้อสงสัยเบื้องต้นเมื่อเริ่มใช้งาน
 
Q : สามารถใช้ READING PEN อ่านหนังสือของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ได้ทุกเล่มหรือไม่
A : หนังสือทุกเล่มที่มีสัญลักษณ์   อยู่บนหน้าปกของหนังสือ สามารถใช้ READING PEN อ่านได้ (หนังสือที่ไม่มีสัญลักษณ์
นี้ จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ READING PEN ได้)
 
Q : สามารถใช้ READING PEN ของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด อ่านหนังสือของบริษัทฯ อื่น ๆ ได้หรือไม่
A : ไม่สามารถใช้ READING PEN ของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด อ่านหนังสือของบริษัทฯ อื่นได้
 
Q : คำแนะนำและข้อควรระวังการใช้งาน
A : 1. ควรอ่านคู่มือและวิธีใช้ก่อนเริ่มใช้งาน
     2. ไม่โยน ปา เคาะ หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์
     3. ไม่ใช้ READING PEN แตะแรง ๆ หรือค้างไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้หัวอ่านเกิดความเสียหายได้
     4. ห้ามใช้ adapter (หัวชาร์จ) เกิน 5 วัตต์ และ adapter แบบ fast charger (แบบชาร์จเร็ว)
     5. หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถ หรือ บริเวณที่แสงแดดส่องถึงเป็นระยะเวลานาน
     6. ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ห้ามให้อุปกรณ์เปียกน้ำโดยเด็ดขาด
     7. ห้ามนำอุปกรณ์เข้าปากโดยเด็ดขาด
     8. หมั่นตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
     9. หลังใช้งานเสร็จแล้ว ควรเก็บอุปกรณ์ใส่กล่องทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 
 
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้งาน

Q: ใช้ READING PEN แตะที่หนังสือแล้วไม่มีเสียงอ่าน
A: READING PEN สามารถใช้ร่วมกับหนังสือที่มีสัญลักษณ์  เท่านั้น หากใช้กับหนังสือที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วไม่      สามารถ อ่านได้ แนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
    1. ใช้ READING PEN แตะที่ชื่อเรื่องก่อนเริ่มอ่านเนื้อหาด้านใน เพื่อให้เซนเซอร์ระบุเรื่องที่ READING PEN จะอ่านได้ถูกต้อง
    2. หาก READING PEN ยังไม่อ่าน ลองตรวจสอบว่าใน READING PEN ของท่านมีไฟล์ของหนังสือเล่มใหม่แล้วหรือยัง หากยัง        ไม่มี สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ www.planforkids.com/... แล้วทำการคัดลอกลง READING PEN ของท่าน
(ดูวิธีการดาวน์โหลดได้ ที่นี่ <<< คลิก link ไปที่ www.planforkids.com/...)
    3. หากทำการดาวน์โหลดไฟล์แล้ว แต่ยังไม่สามารถอ่านได้ สามารถให้ส่งมาที่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการซ่อม โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
Q: READING PEN เปิดไม่ติด
A: อาจเกิดจากแบตเตอรี่หมด โปรดตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ โดยเชื่อมต่อ READING PEN เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือ adapter ด้วยสาย USB แล้วสังเกตไฟแสดงสถานะบน READING PEN เมื่อไฟแสดงสถานะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว แสดงว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว จากนั้นลองเปิด READING PEN อีกครั้ง หากยังเปิดไม่ได้หรือไม่มีไฟสถานะปรากฏ สามารถแจ้งและส่งมาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบได้
 
Q: READING PEN ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้า
A: อาจเกิดได้หลายสาเหตุ ดังนี้
    1. สาย USB เสื่อมสภาพ แนะนำให้ตรวจสอบสาย USB หรือตรวจสอบ adapter ของท่าน โดยนำไปเสียบกับอุปกรณ์อื่น ที่มีหัวชาร์จแบบเดียวกัน หากไม่สามารถใช้งานได้ และอยู่ในระยะรับประกัน สามารถส่งกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับประกันสาย USB เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
    2. สาย USB ทำงานได้ปกติ แต่ READING PEN ชาร์จไฟไม่เข้า อาจเกิดจากตัวเครื่องมีปัญหา หรือหากใช้งานเป็นเวลาหลายปีแล้ว อาจเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ อาจส่งมาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ

Q: การซ่อม READING PEN มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A: หาก READING PEN ของท่านยังอยู่ในระยะรับประกัน สามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อส่งซ่อมได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก READING PEN ของท่านไม่อยู่ในระยะรับประกันแล้ว สามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อส่ง READING PEN มาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบและซ่อมแซม โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมตามจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง หากลูกค้าตกลงซ่อม ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการซ่อมให้ แต่หากลูกค้าไม่สะดวกเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทางบริษัทฯ จะส่งอุปกรณ์คืนให้แก่ลูกค้า
 
Q: ต้องการส่ง READING PEN เพื่อซ่อมแซม ทำอย่างไร
A: สามารถส่ง READING PEN เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมได้ที่
 
ฝ่ายธุรการ : (ส่งซ่อม READING PEN)
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 321 และ 323
Email : readingpen@planforkids.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.