ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด นิทานคำควบกล้ำ (16 เล่ม)

รหัสสินค้า : 90117

ชุด นิทานคำควบกล้ำ

ราคา 880.- 748.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90117
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด นิทานคำควบกล้ำ
เรื่อง
ดร.ขัตติยดา ไชยโย
ภาพ
ชลิตา สุทธิยุทธ์
แปล
-
ประเภท
นิทาน
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
9 x 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
16
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เพอลังอิ
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ
 
ชุด นิทานคำควบกล้ำ (คำศัพท์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 1 ชุด มี 16 เล่ม
(1) นิทานคำควบกล้ำ กร       (2) นิทานคำควบกล้ำ กล      (3) นิทานคำควบกล้ำ กว 
(4) นิทานคำควบกล้ำ ขร       (5) นิทานคำควบกล้ำ ขล      (6) นิทานคำควบกล้ำ ขว 
(7) นิทานคำควบกล้ำ คร       (8) นิทานคำควบกล้ำ คว      (9) นิทานคำควบกล้ำ คล
(10) นิทานคำควบกล้ำ ตร     (11) นิทานคำควบกล้ำ ปร    (12) นิทานคำควบกล้ำ ปล
(13) นิทานคำควบกล้ำ พร     (14) นิทานคำควบกล้ำ พล   (15) นิทานคำควบกล้ำ ผล 
(16) นิทานคำควบกล้ำ ไม่แท้
 
หนังสือชุดนี้ได้รับรางวัล :
- รางวัลชมเชย " ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี พ.ศ. 2558 "  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- หนังสือผ่านการพิจารณาวันสำคัญ โครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ พ.ศ. 2561 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (วันสำคัญ คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม)

1. ใครๆ ก็ชอบข้าวเกรียบ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ กร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง มารยาทในการเคี้ยวอาหาร
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ กร เช่น
- กระจง กระรอก กระแต นกกระจอก นกกระจาบ นกกระจิบ ข้าวเกรียบ กรุบกรอบ กระเจิดกระเจิง กระเซอะกระเซิง กระจัดกระจาย กระจาด กระติก กระบอก กระด้ง
 
 

 
2. เจ้าขรัวขรึม
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ขร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง อารมณ์ดี
"จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าขรัว ที่ชอบทำหน้าขรึมตลอดเวลา" นิทานที่ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ว่า เมื่ออารมณ์ดีก็จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ขร เช่น
- ขรัว ขรึม ขรุขระ ขริบ เขรอะ
 
 
 

3. เจ้าขลาขี้ขลาด
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ขล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง มิตรภาพของเพื่อน
"จะเป็นอย่างไร ถ้าเด็กๆ มีเสือเป็นเพื่อน" นิทานที่นำเสนอมิตรภาพระหว่างเพื่อน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ขล เช่น
- ขลา ขลุ่ย ขลาย ขลู่ ขลุก เขลอะเขละ เขลา ขลาด ขลัง ขลับ โขลง
 
 
 
 
4. สร้อยคอของสิงโต
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ไม่แท้ ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง สุขนิสัยการตัดผม
"จะเกิดอะไรขึ้นกับสิงโตเจ้าป่า ที่มีภารกิจวุ่นวายจนลืมดูแลตัวเอง" นิทานที่ปลูกฝังสุขนิสัยให้เด็กๆ รู้จักดูแลตัวเอง เรื่องการตัดผม
 
• ฝึกอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกัน 
- พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว จ ซ ท ศ ส
- พยัญชนะตัวควบเป็นตัว ประสมสระเดียวกัน ได้แก่ จร ซร ศร สร และ ทร เวลาอ่านออกเสียงคำควบไม่แท้ ที่มีตัว จร ซร ศร และ สร (ยกเว้น ทร) จะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ต้องออกเสียงตัว ร เช่น (จริง อ่านว่า จิง / ไซร้ อ่านว่า ไซ้ / เศร้า อ่านว่า เส้า / สร้อย อ่านว่า ส้อย)
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ไม่แท้ เช่น
- สร้อย ส่งเสริม ซักไซร้ จริง เศร้าสร้อย โศกเศร้า
 
 
 

5. ใครเร็วกว่า
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ กว ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง น้ำใจนักกีฬา
"ผลจะออกมาเป็นอย่างไร เมื่อกว่างกับกวางแข่งขันว่าใครจะไปถึงที่หมายก่อนกัน" ปลูกฝังเรื่องการมีน้ำใจนักกีฬา ที่มีค่ามากกว่าชัยชนะจากการแข่งขัน
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ กว เช่น
- กวาง กว่าง กว้าง กวัก เกวียน กว่า กวาด กว๊าน กวัดแกว่ง แกว่งไกว ทองกวาว แตงกวา
 
 
 
 
6. กลับคำแสนสนุก
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ กล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การคิดย้อนกลับ
"เด็กชายแกละกับหลากหลายสถานการณ์ ที่ชวนให้สนุกกับคำศัพท์ต่างๆ" ฝึกทักษะการคิดย้อนกลับ ผ่านการเล่นกลับคำของภาษาไทย
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ กล เช่น
- แกละ กล้วย กล้าย กลอง กล่อง กล้อง เกลื่อนกลาด กลาดกลื่อน กลับกลาย กลายกลับ หาญกล้า กล้าหาญ ใกล้ไกล ไกลใกล้ กลอกกลับ กลับกลอก เกลียวกลม กลมเกลียว เกลี่ยไกล่ ไกล่เกลี่ย
 
 
 

7. ขวานทองอยู่ไหน
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ขว ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การมีสติ
"ตาขวัญมีขวานทองแสนรัก แต่จู่ๆ วันหนึ่งขวานทองก็หายไป" ฝึกเรื่องการมีสติ รู้จักไตร่ตรอง พิจารณาให้ถี่ถ้วนเมื่อเจอปัญหา
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ขว เช่น
- ขวาน แขวง ขวัญ ขวนขวาย แขวน ขวา ขวักไขว่ ไขว้เขว ขวากหนาม ขวาง แขวะ
 
 
 
8. เอ๊ะ เสียงอะไรครับ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ คร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การคิดเชื่อมโยง
"ลองเงี่ยหูฟัง เสียงดังจากไหน เอ๊ะ มีใครทำอะไรอยู่บ้างนะ" ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง เรื่องเสียงกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ คร เช่น
- คราด คริสต์ ครับ แคร่ เครื่อง เครือ ครอก ครูด ครก ครืดคราด โครกคราก ครื้นเครง ครึกโครม ตะไคร้ ครวญคร่ำ คราคร่ำ คร่ำเคร่ง เคร่งครัด โครมคราม ครึกครื้น ครองแครง ครอบครัว
 
 
 
9. ขี่ควายข้ามแคว้น
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ คว ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
"จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อควาญควายกับควายไม่อยากร่วมเดินทางไปด้วยกัน" ให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องการถนอมมิตรภาพ ด้วยการนึกถึงใจเขาใจเรา
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ คว เช่น
- ควาญ ควาย แคว้น ควั่ก ควาน คว้า ควัก คว่ำ ควัน เคว้งคว้าง
 
 
 
10. คลอรีนแมวกตัญญู
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ คล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง ความกตัญญู
"คลอรีนแมวน้อยจะทำอย่างไร เมื่อเห็นเจ้านายกำลังตกน้ำ" ปลูกฝังให้เด็ก ๆ แสดงความรัก และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ คล เช่น
- คลอรีน คลอด คลอก โคลน คลาน คลุก คลั่ก คลั่ง คล้อย คล้อง คล้าย คลี่ คลื่น คลุม โคลงเคลง คละคลุ้ง คล้ายคลึง คลางแคลง คล่องแคล่ว เคลือบแคลง คลอเคลีย เคลิบเคลิ้ม คลาดเคลื่อน คลินิก
 
 
 
 
11. ตราของราชา
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ตร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การย้อนมองตนเอง
"ราชาจะทำอย่างไร เมื่อตราประจำตัวหายไปอย่างไร้ร่องรอย" สอดแทรกแนวคิด ให้ย้อนมองข้อผิดพลาดของตนเอง
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ตร เช่น
- ตรา แตร ตรี ตรอก ตรวน ตรู่ ตรุษ ตรอมตรม ตรวจตรา ตรากตรำ เตร็ดเตร่ ตระหนี่ ตระหนก ตระเตรียม ตระเวน ตระการ ตรึกตรอง
 
 
 
12. มะปริง มะปราง
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ปร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การใช้เวลาว่าง
"มะปรางจะช่วยเหลือมะปริงไม่ให้ติดโทรทัศน์ได้อย่างไร" ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้เด็กๆ ดูโทรทัศน์แต่พอดี
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ปร เช่น
- ปรอย ปรุง เปรี้ยว มะปริง มะปราง เปรี้ยง เปรียง แปร๋น แปร๋น โปรยปราย ปรับปรุง แปรปรวน ปรองดอง ปรบ เปรี้ยวปรี๊ด เปรี้ยวแป๊ด ไปรษณีย์
 
 
 
13. นักมวยปล้ำ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ปล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การค้นพบตนเอง
"ปลาทองจะทำอย่างไร เมื่อไม่มีใครอยากเล่นมวยปล้ำกับตนเองเลย" รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนำศักยภาพที่มีไปใช้ในทางที่เหมาะสม
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ปล เช่น
- ปลา ปลวก ปลิว ปลิง ปลีก ปล่อง ปลัก ปลุกปล้ำ เปล่งปลั่ง ปลาบปลื้ม ปลอมแปลง ปล่อยปละ หัวปลี กะหล่ำปลี กะปลกกะเปลี้ย
 
 
 

14. พรุ่งนี้วันอะไร
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ พร ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง รู้จักรอคอย
"ในแต่ละวันของเด็กๆ มีกิจกรรมอะไรให้ทะบ้างนะ" ให้เด็กๆ ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุข เพื่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสมการรอคอย
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ พร เช่น
- พระ เพราะ พรม พริก พรวน พราน ลูกพรุน พร้อมเพรียง พรั่งพรู พรวดพราด พร่างพราย แพรวพราว
 
 
 
15. เพลี้ยสีเพลิง
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ พล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง ความไม่ประมาท
"จะเกิดอะไรขึ้นกับเพลี้ยสีเพลิงที่อวดเบ่งกินใบไม้ไปทั่ว ไม่เกรงกลัวใคร" แฝงข้อคิดว่าหากประมาท ทะนงตนว่าเก่ง อาจนำภัยมาสู่ตัวได้
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ พล เช่น
- เพลี้ย เพลิง พลอย พลัด หลุ้ย โพลน พลบ พลั่ว พล่าน พลอง พลู เพลง เพลีย พลั่ก โพละ พลาดพลั้ง โพล้เพล้ พลิกแพลง เพลี่ยงพล้ำ เพลิดเพลิน พลอมแพลม พลับพลึง พลุ่งโพล่ง พลาสติก
 
 
 
 
16. ใครเอ่ย ผลุบๆโผล่ๆ
นิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ ผล ส่งเสริมความจำความเข้าใจ และนำไปสะกดคำอ่านได้เอง สอนเรื่อง การคิดหาคำตอบ
"ชวนเล่นทาย ใครเอ่ย อะไรเอ่ย จากคำใบ้เรื่องใกล้ตัว" กระตุ้นความคิด ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกสมมติขึ้น
 
• ฝึกอ่านคำและประโยค อ่านคำควบกล้ำ ผล เช่น
- ผล เผลอ ผลุน ผลัก ผลัด ผลิต ผลึก ผลีผลาม เผาผลาญ ผลุบๆ โผล่ๆ
 
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter