ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด นิทานศีลห้าคำกลอน (5 เล่ม) ปกอ่อน

รหัสสินค้า : 963101

ชุด นิทานศีลห้าคำกลอน

ราคา 475.- 380.-
20% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
963101
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
ชุด นิทานศีลห้าคำกลอน
เรื่อง
ตุ๊บปอง
ภาพ
กาญจนาภรณ์ ชัยวิริยานนท์
แปล
-
ประเภท
นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
9 x 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
24
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
แฮปปี้คิดส์
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-
นิทานภาพคำกลอนส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก เรื่องราวของสองพี่น้อง ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปอง ที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีด้วยการยึดถือศีลห้า ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย การแสดงความรักอย่างเหมาะสม ไม่พูดปด การเลือกดื่มสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ผ่านเรื่องราวสนุก ๆ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของสองพี่น้อง
 
ชุด นิทานศีลห้าคำกลอน 5 เล่ม ประกอบด้วย :
1.เอ๊าะอ๋อ...ก็ดี (ศีลข้อที่ 1)
2.อิ๊อี๋...ก็เหวอ (ศีลข้อที่ 2)
3.เอ๊อะเอ๋อ...ก็รู้ (ศีลข้อที่ 3)
4.อุ๊อู๋...ก็อาย (ศีลข้อที่ 4)
5.อ๊ะอ๋าย...ก็ชอบ (ศีลข้อที่ 5)

ข้อที่ 1 : เอ๊าะอ๋อ...ก็ดี (ศีลข้อที่ 1)
เรื่องย่อ : สำหรับเล่มแรก ศีลข้อ 1 "ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ"  เด็กต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบ เย็น และเป็นสุข ต้องไม่เบียดเบียนกัน ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ต้องรักและเลี้ยงดูสัตว์ ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังตนเองไม่เข้าใกล้สัตว์ที่มีพิษ
 
 
 

 
ข้อที่ 2 : อิ๊อี๋...ก็เหวอ (ศีลข้อที่ 2)
เรื่องย่อ : สำหรับเล่มที่สอง ศีลข้อ 2 "อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทํ สะมาทิยามิ”  เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้ว่า จิตที่คิดจะให้นั้นเบา จิตที่คิดจะเอานั้นหนัก จึงต้องรู้จักแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นำของของผู้อื่นมาเป็นของตน ถ้าต้องการสิ่งใดที่ไม่ใช่ของตนต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนเสมอ
 


 
• ข้อที่ 3 : เอ๊อะเอ๋อ...ก็รู้ (ศีลข้อที่ 3)
เรื่องย่อ : สำหรับศีลข้อที่สาม กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เด็กต้องเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนั้น ทุกคนต้องรักใคร่ปรองดองกัน ไม่แย่งชิงของรักของใคร ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น ไม่รังแก และไม่ทำให้เพื่อนอับอาย
 
 

 
• ข้อที่ 4 : อุ๊อู๋ ก็อาย (ศีลข้อที่ 4)
เรื่องย่อ : สำหรับศีลข้อที่สี่ "มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ" เด็กต้องเรียนรู้ถึงผลดีที่เกิดจากการพูดจริง การพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพ น้ำเสียงรื่นหู ใช้เหตุใช้ผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่โกหกโป้ปดมจเท็จ เพราะความจริงเหล่านี้คือหนทางที่จะนำไปสู่คุณธรรม
 
 

 
• ข้อที่ 5 : อ๊ะอ๋าย ก็ชอบ (ศีลข้อที่ 5)
เรื่องย่อ : สำหรับศีลข้อที่ห้า "สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ" เด็กต้องเรียนรู้ว่าโลกภายนอกมีสิ่งมอมเมามากมาย แต่โลกในใจต้องรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมมีสติในการเลือกเสพแต่สิ่งที่ดี และมีประโยชน์ต่อชีวิตเป็นสำคัญ
 


 

Subscribe to Our Newsletter