ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด มือน้อยร้อยเชือก (วงจรชีวิตกบ)

รหัสสินค้า : 1609201

ราคา 25.- 10.-
60% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
1609201
ประเภท
ของเล่นกระดาษ
ขนาด
-
ช่วงวัย
4-6 ปี
ISBN
8858041004639
แบรนด์
-
สื่อเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู้วงจรชีวิตผีเสื้อและกบตรงตามหน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย แผ่นภาพวงจรชีวิตผีเสื้อและกบ เชือก 2 เส้น ให้เด็กร้อยเชือกเรียงลำดับการเจริญเติบโต โดยสังเกตจากภาพน่ารัก พร้อมคำอธิบายการเจริญเติบโตด้านหลังภาพ เรียนรู้อย่างครบถ้วน
 
• ฝึกกล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์มือกับตา
• ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา เรียนรู้วัฏจักรชีวิตผีเสื้อและกบ