ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ดนตรีครื้นเครง พัฒนา 4Cs (ปกอ่อน)

รหัสสินค้า : 1539601

ราคา 150.- 90.-
40% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
1539601
ปีที่พิมพ์
2564
ชุด
-
เรื่อง
ดร.แพง ชินพงศ์ ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ภาพ
ชมพูนุท สามารถ
แปล
-
ประเภท
หนังสือเพลง
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
9 X 9 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
36
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เฮลโลคิดส์
ISBN
9786164673663
ประเภทกระดาษ
อาร์ตการ์ด
ความหนาต่อแผ่น
300 แกรม
มา มะ มา... มาร้องเล่น เต้นสนุกกัน กับ 16 บทเพลงสำหรับเด็ก สุดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ 4Cs ที่เด็ก ๆ ควรมี ภายในเล่มมี QR Code เพื่อฟังเพลง และตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถทำได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

16 บทเพลง ได้แก่ : 1.เรามาเต้นสร้างสรรค์กันนะ 2.มามะมา 3. เอ๊ะ เอ๊ะ 4.ตัวอะไร 5.แคร์รอตหัวโต๊โต 6.วันนี้ฝนตก 7.จ๊ะเอ๋ อยู่ไหน 8.จะเอาอะไรไปโรงเรียนดี 9.กล่าวว่าอะไร 10.คิดถึง 11.ยาว สั้น กลม 12.เขยิบเข้ามากอดกัน 13.แกงจืดผัก 14.เรารักกัน 15.ทายซิเราวาดรูปอะไร 16.ครอบครัวนักดนตรี)

ทำความรู้จักกับ 4Cs
4Cs
คือ ทักษะสำคัญที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ผ่านทางกิจกรรมเพลงและดนตรี
 
1. Creativity and Innovation (ความคิดสร้างสรรค์)
เป็นการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่เป็นตัวของตัวเองไม่ซ้ำกับคนอื่น มีความคิดนอกกรอบ สามารถต่อยยอดความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่วิธีการใหม่ ๆ สิ่งใหม่ ๆ ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)
 
2. Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา)
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ช่างสังเกต สามารถอธิบายเหตุและผลตามสถานการณ์และมีมุมมองที่หลากหลายในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้เองด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามวัย
 
3. Communication (การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
เป็นความสามารถในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งภาษาพูด ภาษากาย และภาษาเขียน โดยใช้ศัพท์ภาษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังใช้ภาษาสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาและมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
4. Collaboration (การทำงานร่วมกัน)
เป็นความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้ดี โดยมีความสามารถในการยืดหยุ่น รับผิดชอบปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมในการที่จะทำกิจกรรมนั้น ๆ ร่วมกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี