ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

อัจฉริยะ IQ เก่งเชาวน์ (ฉบับปรับปรุง)

รหัสสินค้า : 3303318

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

ราคา 90.- 77.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
3303318
ปีที่พิมพ์
2564
ชุด
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)
เรื่อง
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ภาพ
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
แปล
-
ประเภท
แบบฝึกเตรียมความพร้อม
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8.5 X 11.5 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
64
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
ISBN
9784002018034
ประเภทกระดาษ
ปอนด์
ความหนาต่อแผ่น
100 แกรม
แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 อัจฉริยะ (IQ)

แบบทดสอบเตรียมความพร้อม "เก่งเชาวน์" เล่มนี้ จึงเป็นเครื่องมือในการฝึก และสร้างความพร้อมให้เด็กเกิดทักษะความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา ให้เด็กคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ จากเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างเข้าใจง่าย

• ทักษะการจำ, ฝึกสมาธิ
• ทักษะการสังเกต
• ทักษัการคิดใช้เหตุผล
• มิติสัมพันธ์
• ความคิดสร้างสรรค์
• ความคิดรอบตัว
• คณิตศาสตร์, ภาษา
 
แต่สิ่งสำคัญที่เด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจ ช่วยดูแลแนะนำ และฝึกฝนเด็ก คือ
 
1. เตรียมอารมณ์ ให้เด็กมีความพร้อมด้านอารมณ์ เกิดความรู้สึกสนุกและมีความพร้อมในการฝึกฝนทำแบบทดสอบโดยไม่ถูกบังคับ
2. สร้างสมาธิ ธรรมชาติของเด็กนั้นมีช่วงเวลาความสนใจมากน้อยต่างกัน ดังนั้นควรให้เวลาอย่างเหมาะสมและจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กมีสมาธิมากที่สุด
3. ช่วยชี้แนะ ผู้ปกครองควรเรียนรู้พร้อมกับเด็ก อ่านโจทย์ให้ฟัง อธิบายเพิ่มเติมชี้นำให้เด็กคิดตามโดยไม่เร่งรีบ
4. ชดเชย ให้กำลังใจ เมื่อเด็กทำแบบทดสอบถูกต้อง เช่น ให้ดาว และไม่ลงโทษ หากเด็กยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ การเสริมสร้างกำลังใจที่ดี จะทำให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดไป
 
ทักษะที่ใช้ในการฝึกฝน : ปริศนาลูกบาศก์ , ต่อภาพโดมิโน , ทิศทางและมุมมอง
 
ภายในเล่มประกอบไปด้วย
แบบทดสอบที่ 1 โดมิโน : ฝึกสังเกต ใช้ไหวพริบ ต่อชุดภาพโดมิโนได้ถูกต้อง
แบบทดสอบที่ 2 จับคู่ความสัมพันธ์ : ฝึกคิดเชื่อมโยง เข้าใจและจับคู่ สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
แบบทดสอบที่ 3 แยกประเภท : ฝึกสังเกต แยกประเภทสิ่งต่างๆ ตามคุณลักษณะที่กำหนดให้
แบบทดสอบที่ 4 ทิศทาง มุมมอง : ฝึกสังเกต จดจำรูปร่างลักษณะ และสภาพแวดล้อมแล้วเปรียบเทียบเชื่อมโยง ตามทิศทางและมุมมองใหม่
แบบทดสอบที่ 5 ลูกบาศก์ : ฝึกนับจำนวน เข้าใจรูปทรงสามมิติ
แบบทดสอบที่ 6 สิ่งของเครื่องใช้ : ฝึกคิดและค้นหา สิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ ใช้สอยเฉพาะอย่างซึ่งแตกต่างกัน
แบบทดสอบที่ 7 แบ่งเท่าๆ กัน : ฝึกนับจำนวนและตัวเลข เรียนรู้การแบ่งจำนวนทีละเท่าๆ กัน