ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

อัจฉริยะ IQ ไหวพริบดี (ฉบับปรับปรุง)

รหัสสินค้า : 3303319

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)

ราคา 90.- 77.-
15% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
3303319
ปีที่พิมพ์
2564
ชุด
ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 (IQ)
เรื่อง
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
ภาพ
สำนักพิมพ์ห้องเรียน
แปล
-
ประเภท
แบบฝึกเตรียมความพร้อม
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8.5 X 11.5 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
64
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
ห้องเรียน
ISBN
9784002018027
ประเภทกระดาษ
ปอนด์
ความหนาต่อแผ่น
100 แกรม
แบบฝึกเตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 ไหวพริบดี (IQ)

แบบทดสอบเตรียมความพร้อม "ไหวพริบดี" เล่มนี้ จึงเป็นเครื่องมือในการฝึก และสร้างความพร้อมให้เด็กเกิดทักษะความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา ให้เด็กคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ จากเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างเข้าใจง่าย

• ทักษะการจำ, ฝึกสมาธิ
• ทักษะการสังเกต
• ทักษัการคิดใช้เหตุผล
• มิติสัมพันธ์
• ความคิดสร้างสรรค์
• ความรู้รอบตัว
• คณิตศาสตร์, ภาษา
 
แต่สิ่งสำคัญที่เด็กจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจ ช่วยดูแลแนะนำ และฝึกฝนเด็ก คือ
 
1. เตรียมอารมณ์ ให้เด็กมีความพร้อมด้านอารมณ์ เกิดความรู้สึกสนุกและมีความพร้อมในการฝึกฝนทำแบบทดสอบโดยไม่ถูกบังคับ
2. สร้างสมาธิ ธรรมชาติของเด็กนั้นมีช่วงเวลาความสนใจมากน้อยต่างกัน ดังนั้นควรให้เวลาอย่างเหมาะสมและจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กมีสมาธิมากที่สุด
3. ช่วยชี้แนะ ผู้ปกครองควรเรียนรู้พร้อมกับเด็ก อ่านโจทย์ให้ฟัง อธิบายเพิ่มเติมชี้นำให้เด็กคิดตามโดยไม่เร่งรีบ
4. ชดเชย ให้กำลังใจ เมื่อเด็กทำแบบทดสอบถูกต้อง เช่น ให้ดาว และไม่ลงโทษ หากเด็กยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ การเสริมสร้างกำลังใจที่ดี จะทำให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดไป
 
ทักษะที่ใช้ในการฝึกฝน : ฝึกสังเกต-ภาพซ้อน , ค้นหาสิ่งผิดปกติ , เติมภาพตัดต่อ
 
ภายในเล่มประกอบไปด้วย
แบบทดสอบที่ 1 สัญลักษณ์ : ฝึกสังเกต จดจำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แบบทดสอบที่ 2 ตารางสัมพันธ์ : ฝึกคิดและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ในแกนตั้งและแกนนอนตามโจทย์ที่กำหนดให้
แบบทดสอบที่ 3 ลำดับเหตุการณ์ : ฝึกไหวพริบ รู้จักสังเกต สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียงลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริง
แบบทดสอบที่ 4 เหมือน/แตกต่าง : ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของภาพโจทย์
แบบทดสอบที่ 5 ภาพตัดต่อ : ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบ ค้นหาชิ้นส่วนของภาพที่ขาดหายไป มาต่อเติมให้สมบูรณ์
แบบทดสอบที่ 6 ภาพซ้อน : ฝึกสังเกตและคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล เรียนรู้ขอบเขตของภาพและรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
แบบทดสอบที่ 7 สิ่งผิดปกติ : ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ สังเกตและค้นหาสิ่งผิดปกติในภาพได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
 
 
 
 
Subscribe to Our Newsletter