ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด นิทานส่งเสริมด้านความมีน้ำใจ (7 เล่ม)

รหัสสินค้า : 90922

ราคา 795.- 596.-
25% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
90922
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
-
เรื่อง
รวมนักเขียน
ภาพ
รวมนักวาดภาพ
แปล
-
ประเภท
นิทาน
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
หลายขนาด
จำนวน (หน้า)
24-32
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
แฮปปี้คิดส์, เพอลังอิ, ห้องเรียน
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
อาร์ตการ์ด
ความหนาต่อแผ่น
300 แกรม
MQ หรือ Moral Quentient คือความฉลาดทางคุณธรรม มุ่งเน้นการปลูกฝังความดีงาม มุ่งเน้นการปลูกฝังความดีงาม ตามหลักศีลธรรมจรรยา ช่วยให้เด็กมีจิตใจดี มองโลกในแง่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเทคนิคการปลูกฝังให้ลูกมีน้ำใจและแบ่งปัน คือ 1.ไม่ต้องบังคับ 2.ต้องมาจากใจ 3.ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี และ 4.ชมเชยเมื่อเด็กมีน้ำใจและรู้จักแบ่งปัน
 
ชุด นิทานส่งเสริมด้านความมีน้ำใจ (7 เล่ม)
1. น้ำใจไม่มีวันหมด (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 7.5X8.75 นิ้ว / 24 หน้า
2. กล้วย! (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 8.16X9 นิ้ว / 28 หน้า
3. ความสุขของแม่ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท / 9X9 นิ้ว / 24 หน้า
4. ฮัมบี้ ขี้หวง Humbie is New Ball (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท / 9X9 นิ้ว / 24 หน้า
5. นิ้งหน่องขี้หวง Ning Nong The Possessive Little Corythosaurus (Reading Pen) ไทย-อังกฤษ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 135 บาท / 9X9 นิ้ว / 48 หน้า
6. เข้ให้ เข้หวง (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท / 7.75X8.5 นิ้ว / 32 หน้า
7. ปาร์ตี้ของหมีน้อย (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 8.5X9 นิ้ว / 28 หน้า
 

 
น้ำใจไม่มีวันหมด
• ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
• รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
• การแสดงน้ำใจต่อผู้อื่น
 
เรื่องย่อ : เราสามารถแสดงน้ำใจให้แก่ผู้อื่นได้หลากหลายวิธี ทั้งปลอบเพื่อนให้เพื่อนหายกลัว ช่วยกันเก็บขยะ ยิ้มแย้ม ทักทายเพื่อนใหม่ เป็นมิตรกับสัตว์น้อยใหญ่ พูดจาสุภาพ มีมารยาท รู้จักแบ่งปันและทำสิ่งดี ๆ รู้จักขอโทษและให้อภัยกัน ความมีน้ำใจช่างมากมาย และแบ่งปันให้กันได้ไม่มีวันหมดจริง ๆ
 
(ฉบับรีพิมพ์จากนิทานเพื่อนรักปีที่ 20 ฉบับที่ 119 เดือน มิถุนายน 2564)
 
หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล :
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 

กล้วย
• ส่งเสริมทักษะทางสังคม ความมีน้ำใจ การแบ่งปัน
• พัฒนาอารมณ์ จิตใจ
• ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา
 
นิทานน่ารักเล่มนี้มาพร้อมกับคำสั้นๆ คือ “กล้วย!” เหมือนกับชื่อเรื่อง แต่สาระในนิทานนั้นน่าสนใจมากค่ะ เพราะนิทานเรื่องนี้ดำเนินเรื่องด้วยคำหลักเพียงคำเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละหน้า มีเพียงภาพประกอบของเจ้าลิงเสื้อฟ้า กับเจ้าลิงเสื้อส้ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กอ่านจากภาพ และใช้จินตนาการในการทำความเข้าใจบทสนทนา ผ่านการอ่านกิริยาท่าทางของเจ้าลิงทั้งสองตัว คุณครู และผู้ปกครองเพียงแค่อ่านนิทานตามเนื้อเรื่อง โดยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติม ปล่อยให้เด็กๆ ได้จินตนาการทำความเข้าใจภาพด้วยตนเองก็พอค่ะ

"การให้" เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็ก ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  ที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน สาระของนิทานเรื่อง "กล้วย!" จึงส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันผ่านการฟังนิทานและทำกิจกรรมต่อยอดจากนิทานค่ะ
 
(ฉบับรีพิมพ์จากนิทานเพื่อนรักปีที่ 18 ฉบับที่ 110 เดือน กุมภาพันธ์ 2563)
 
หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล :
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 

ความสุขของแม่
แม่ของลาโมไม่สบาย จึงวานให้ลาโมนำของไปส่งให้ ระหว่างทางกลับบ้าน ลาโมเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้า เธออยากซื้อเสื้อคลุมขนสัตว์ให้แม่ แม่ของเธอจะได้หายป่วยไวๆ แต่เธอมีเงินไม่พอจึงไม่สามารถซื้อให้แม่ได้ ลาโมเดินทางกลับบ้านต่อ เธอผ่านป้ายรถประจำทางและแวะสูดกลิ่นหอมของดอกไม้แถวนั้น พลันสายตาของเธอก็เห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ ข้างในมีเงินจำนวนมาก มากกว่าที่ลาโมเคยเห็นมาเสียอีก ลาโมจะทำอย่างไรกับเงินนี้ดีนะ

จุดเด่นของนิทานเล่มนี้ ผู้เขียนเป็นชาวภูฏาน ดังนั้นเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่จึงได้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน เช่น การแต่งกาย และภูมิประเทศอันงดงามของประเทศภูฏานที่ถ่ายทอดผ่านภาพประกอบในนิทานเล่มนี้

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ "สิ่งที่ถูกและผิด" เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งร่างกาย สังคม จิตใจและปัญญา เป็นช่วงเวลาที่โอกาสทองของการเรียนรู้เปิดกว้างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าเด็กไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสม ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปแล้ว การพัฒนาในภายหลังจะทำได้ค่อนข้างยาก ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น เด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรมจากบิดามารดาและครู ในช่วงปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่สำคัญที่สุดในการอบรมกล่อมเกลาและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี

(ฉบับรีพิมพ์จากนิทานเพื่อนรักปีที่ 19 ฉบับที่ 171 เดือน สิงหาคม 2563)

หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล :
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 

ฮัมบี้ ขี้หวง Humbie is New Ball
หนังสือนิทานคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม MQ : ด้านความมีน้ำใจ
หนังสือนิทานเรื่องนี้ 1 ใน 8 คุณธรรมพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

" วันนี้...ฮัมบี้ได้ของขวัญชิ้นใหม่ ฮัมบี้ตื่นเต้นมากๆ เลย ว่าแต่ฮัมบี้จะแบ่งเพื่อนๆ แล่นไหมนะ "

เรื่องย่อ : นิทานฮัมบี้ขี้หวง ลักษณะนิทานประกอบภาพ ตัวละครคือฮัมบี้  แม่ และเพื่อนๆ แม่ซื้อลูกบอลใบใหม่มาให้ฮัมบี้  แต่เพื่อนๆ ขอให้ฮัมบี้แบ่งให้เล่นบ้าง แต่ฮัมบี้ไม่ยอมแบ่ง  แล้วฮัมบี้ก็เห็นเพื่อนๆ เล่นโยนลูกมะพร้าวกันสนุกสนาน ฮัมบี้โยนลูกบอลไป แต่ก็ไม่มีใครส่งกลับมา ฮัมบี้รู้สึกไม่สนุกเลย ฮัมบี้จึงเข้าไปชวนเพื่อนๆ มาเล่นลูกบอลกัน ฮัมบี้รู้แล้วว่า การแบ่งกันเล่น สนุกกว่าการเล่นคนเดียวเยอะเลย *คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในเนื้อหา จำนวน 5 คำ

 

 
นิ้งหน่องขี้หวง Ning Nong The Possessive Little Corythosaurus (Reading Pen) ไทย-อังกฤษ
เรื่องย่อ : นิ้งหน่องเป็นลูกไดโนเสาร์พันธุ์โครีโทซอรัส เขามีของเล่นมากมาย แต่มักเล่นอยู่ตัวเดียวไม่เคยแบ่งให้เพื่อนๆ เล่นด้วยเลย และเขายังมีคุกกี้อร่อย ๆ กินทุกวัน แต่ก็ไม่เคยแบ่งให้เพื่อน ๆ กินเลย แต่แล้ววันหนึ่ง นิ้งหน่องก็ได้รู้ว่าการเล่นด้วยกันหลาย ๆ ตัวสนุกกว่าเล่นอยู่ตัวเดียวตั้งเยอะ และการแบ่งขนมให้เพื่อน ๆ กินก็อร่อยกว่ากินอยู่ตัวเดียวตั้งแยะ เอ...เพราะอะไรนะที่ทำให้นิ้งหน่องรู้จักการแบ่งปัน

 

 
เข้ให้ เข้หวง
หนังสือภาพน่ารักสำหรับเด็ก 3-5 ปี พัฒนาความฉลาดด้านอารมณ์ เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนระหว่าง "การแบ่งปัน" และ "หวงของ" ว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เพื่อให้เด็กๆ เห็นเป็นตัวอย่าง เข้าใจง้าย และสุดท้ายก็พร้อมแบ่งปันด้วยความเต็มใจ
 
เรื่องย่อ : จระเข้น้อยสองตัวมีนิสัยต่างกันสุดขั้ว เข้ให้ มีความสุขกับการให้และแบ่งปัน มีเพื่อนเล่นสนุกด้วยกันมากกมาย แล้ว เข้หวง ล่ะ เขาจะมีความสุขกับการหวงของเอาไว้คนเดียวไหมนะ
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล :
- ได้รับการคัดเลือกหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะสมอง " Executive Functions - EF จัดโดยสถาบันรักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป

 
ปาร์ตี้ของหมีน้อย 
นิทานเรื่องนี้เล่าถึงหมีน้อยผู้อยากให้งานวันเกิดของตนเป็นงานฉลองกับเพื่อนรักที่เรียบง่าย ไม่มีใครมาคอยจ้องมอง ในขณะที่เพื่อนๆ ของหมีน้อย อยากจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดแบบแฟนซีให้หมีน้อย เอ...แล้วนิทานเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร หมีน้อยจะได้ฉลองวันเกิดหรือเปล่านะ...
นิทานเรื่องนี้มีประเด็นให้เด็กๆ ฉุกคิด 2 เรื่อง คือ
• การเปิดใจยอมรับและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เหมือนกับหมีน้อยที่เริ่มแรกไม่อยากแต่งชุดแฟนซี เพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นตัวตลก แต่ท้ายที่สุด เมื่อได้ชุดที่ถูกใจ ก็สนุกกับงานวันเกิดแบบพิเศษที่เพื่อนๆ จัดให้
• การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใส่ใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น เหมือนกับเพื่อนๆ ของหมีน้อยที่อยากจัดงานวันเกิดแบบพิเศษให้หมีน้อย โดยไม่ได้คิดถึงความชอบของหมีน้อยเป็นหลัก หมีน้อยจึงกังวลและเศร้าไปทั้งคืน

นอกจากความน่ารักของเนื้อเรื่องแล้ว ภาพประกอบในเล่มนี้ก็มีความน่ารักไม่แพ้กัน ด้วยลายเส้นที่เรียบง่าย เหมือนภาพวาดของเด็ก ซึ่งหลังจากอ่านนิทานเรื่องนี้จบแล้ว อาจจะชวนเด็กๆ ลองวาดภาพหมีน้อยและเพื่อนๆ กันค่ะ รับรองว่าสนุก!

(ฉบับรีพิมพ์จากนิทานเพื่อนรักปีที่ 18 ฉบับที่ 163 เดือน สิงหาคม 2562)

หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล :
- โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ