ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทย ในยุคเปลี่ยนผ่าน

วันที่ : 25/06/2021
remove_red_eye อ่านแล้ว : 1,295 คน
share แชร์

      "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน" เป็นโครงการที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกันทำการคัดสรรหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

      โดยการคัดสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งรายชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกให้ภาคีเครือข่าย ร้านหนังสือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้สู่สาธารณะ อีกทั้งสมาคมฯ ยังได้ดำเนินการส่งรายชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกไปที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในรายการหนังสือแนะนำสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสถานศึกษาและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กต่อไป

ที่มาโครงการ อ่านต่อ


รายการหนังสือที่ผ่านการคัดสรร จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยแปลน ฟอร์ คิดส์ มีดังนี้

https://issuu.com/littlebee23/docs/_my_morals https://planforkids.com/storage/app/public/editor_files/1/my morals.pdf

 

 

นิทานที่ผ่านการคัดสรร

Subscribe to Our Newsletter