ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

เทคนิคช่วยพัฒนาภาษาลูก วัย 0-3 ปี

วันที่ : 18/02/2020
remove_red_eye อ่านแล้ว : 5,224 คน
share แชร์

เทคนิคช่วยพัฒนาภาษาลูก วัย 0-3 ปี

การส่งเสียงอ้อแอ้ของเจ้าตัวน้อยในช่วงเดือนแรกๆ ที่จะนำไปสู่พัฒนาการด้านการพูดในเวลาต่อมา เกิดจากการสังเกตและเลียนแบบในสิ่งที่เห็นคุณแม่และผู้ใหญ่คนอื่นๆ ทำกัน เด็กที่สามารถออกเสียงสระคำเดี่ยวๆ ได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ก็จะสามารถออกเสียงคำ 2 พยางค์ได้หลายเสียงในช่วง 7 เดือน และเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ในช่วง 8 เดือน พอประมาณ 10 เดือนก็จะเริ่มหลุดคำพูดคำแรกออกมาได้แล้ว และพอครบ 1ขวบ ก็จะพูดได้ประมาณ 3 คำ

ถึงแม้ว่าหนทางในการพัฒนาทางด้านภาษาจะต้องใช้เวลาอีกยาวนาน แต่หากได้รับแรงเสริมหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เจ้าตัวน้อยก็จะยิ่งฝึกฝนการออกเสียงนั้นมากขึ้น จนกระทั่งสามารถเปล่งเสียงคำๆ นั้น ออกมาได้ ซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยพัฒนาภาษาของลูกรักได้ ดังนี้ค่ะ

 


 

อายุ 0-6 เดือน
มาดูกันว่า สิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ในการพัฒนาภาษาลูกวัยนี้มีอะไรบ้าง

enlightened ส่งเสริมพัมฒนาการทางอารมณ์ และความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการแสดงความรัก ความต้องการ การให้ความอบอุ่นขณะที่สัมผัสหรือโอบอุ้ม และพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความนุ่มนวล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในโลกด้วยความรัก และไว้ใจบุคคลรอบข้างซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองต่อไป
enlightened ส่งเสริมให้ลูกเลียนแบบเสียงต่างๆ โดยการเลียนแบบการเล่นเสียงของลูก เพื่อให้ลูกสนใจและเลียนแบบเสียงของผู้อื่นบ้าง
enlightened ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการฟัง โดยการเปิดเพลงให้ลูกฟัง หรือให้ลูกเล่นของเล่นที่มีเสียงต่างๆ ซึ่งอาจจะใช้รูปภาพที่น่าใจ หรือใช้ของเล่นที่มีเสียงและเคลื่อนไหวได้ เป็นตัวกระตุ้นให้ลูกมองและฟังเสียงมากขึ้น
enlightened ส่งเสริมให้ลูกมองการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด เพื่อให้สามารถเลียนแบบการออกเสียงตามได้ โดยจัดให้ระดับหน้าของลูกอยู่ในระดับเดียวกับหน้าของพ่อแม่ ซึ่งอาจทำได้โดยให้ลูกนั่งเก้าอี้ของเด็กที่มีความสูงพอเหมาะ
enlightened ส่งเสริมการเรียนรู้การสัมผัสของเล่นต่างๆ เพื่อให้สามารถรับรู้ลักษณะของสิ่งต่างๆ ด้วยการสัมผัสในการนำไปใช้ผสมผสานกับการเรียนรู้ภาษาพูดได้

 


อายุ 6-12 เดือน
มาดูกันว่า สิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ในการพัฒนาภาษาลูกวัยนี้มีอะไรบ้าง

enlightened ส่งเสริมให้ลูกพูดคำแรกที่มีความหมาย โดยการพูดคำพูดง่ายๆ และคุ้นเคย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น แล้วให้โอกาสลูกพูดเลียนแบบ ถ้าลูกพูดไม่ชัด ไม่ควรไปแก้ไขการพูดไม่ชัด เพียงแค่พูดเป็นตัวอย่างให้ชัดเจน และไม่สนับสนุนให้ทำท่าใบ้เพื่อบอกความต้องการของตัวเองเพราะอาจทำให้ลูกไม่เห็นความสำคัญของการพูด
enlightened ส่งเสริมให้ลูกฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น การฟังเพลง เสียงกริ่งโทรศัพท์ เสียงประตู เสียงน้ำไหล เป็นต้น เพื่อให้ลูกเรียนรู้การเชื่อมโยงเสียงต่างๆ กับวัตถุ เลียนแบบเสียงต่างๆ รวมทั้งฝึกให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ มีเสียงเฉพาะ
enlightened ส่งเสริมการพูดของลูก โดยพูดกับลูกในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยคำพูดที่ต้องการให้ลูกเข้าใจได้ เช่น ชื่อสิ่งของต่างๆ กริยาอาการต่างๆ เป็นต้น พูดซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วเว้นช่วงเวลาเพื่อรอให้ลูกพูดตามสัก 2-3 วินาที แต่ไม่ควรคาดหวังหรือบังคับให้ลูกพูดตามทุกคำ เพราะจะทำให้ลูกเกิดความคับข้องใจได้
enlightened ส่งเสริมให้ลูกพูดกับตัวเอง เป็นการให้เวลาลูกเล่นคนเดียวและหัดพูดกับของเล่นหรือพูดกับตนเอง โดยอาจใช้ของเล่นที่ส่งเสริมการพูด เช่น ตุ๊กตา รถ กระจกเงา เป็นต้น
enlightened ส่งเสริมการพูดด้วยการเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกมีวุฒิภาวะที่พร้อมในการที่จะพูดและพัฒนาคำศัพท์ต่างๆ เช่น เล่นเลียนเสียงสัตว์
enlightened ส่งเสริมให้ลูกรู้จักและบอกชื่อเล่นของตัวเอง รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หรือ สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยการเรียกชื่อลูกและบอกชื่อต่างๆ รอบตัวลูก บ่อยๆ


 


 

อายุ 12-18 เดือน
มาดูกันว่า สิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ในการพัฒนาภาษาลูกวัยนี้มีอะไรบ้าง

enlightened  ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดตามประสบการณ์ เด็กวัยนี้เริ่มเดินได้ และชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ในระยะนี้ ควรส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ภาษาตามประสบการณ์ ด้วยการบอกชื่อสิ่งต่างๆ กริยาท่าทาง ความรูสึก รูปร่าง และคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้นๆ ทุกครั้งที่ลูกได้พบกับวิ่งใหม่ๆ เพื่อให้โอกาสลูกเลียนแบบการพูด รวมทั้งการใช้คำพูดเพื่อสอนให้ลูกเรียนรู้พฤติกรรมอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ เช่น ลูกเอื้อมมือไปจับปลั๊กไฟ จะต้องทำการห้ามและแสดงท่าทางให้ลูกทราบว่ามีอันตรายทุกครั้ง ฯลฯ
enlightened  เป็นครูที่ดีสำหรับลูกโดยปฏิบัติดังนี้
- พูดคำศัพท์ง่ายๆ ซ้ำๆ และชัดเจน
- ถ้าเป็นคำศัพท์ใหม่ๆ ควรพูดอธิบายก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ พร้อมทั้งให้ลูกได้มองเห็นวิธีการพูดของพ่อแม่
- สอนคำศัพท์ที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับตัวลูก
- ตั้งใจคำพูดของลูก แม้ว่าจะไม่เข้าใจก็ตาม
enlightened  พูดอธิบายกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกทำอยู่ โดยต้องพูดอธิบายการกระทำของพ่อแม่ขณะทำกิจกรรมใดๆ อยู่ และพูดอธิบายสิ่งต่างๆ ที่ลูกทำเพื่อเป็นการเชื่อมโยงคำพูดกับสถานการณ์จริง
enlightened  ส่งเสริมการฟัง การสัมผัส การอ่านรูปภาพ โดยให้โอกาสลูกได้ฟังเสียงต่างๆ และสัมผัสสิ่งต่างๆ ในขณะที่พูดอธิบายให้ลูกฟัง นอกจากนั้นการอ่านหนังสือให้ลูกฟังพร้อมทั้งอธิบายรูปภาพไปด้วย จะช่วยให้ลูกเรียนรู้ภาษาได้มากขึ้น
enlightened  ส่งเสริมการเรียนรู้คำใหม่ ด้วยการใช้คำศัพท์เก่าที่ลูกรู้จักมาอธิบายใหม่ เช่น รัง คือ บ้านของนก รสบัส คือ รถคันใหญ่ เป็นต้น
enlightened  ส่งเสริมการเล่น โดยอาจจะให้ลูกเล่นเองคนเดียวหรือเล่นกับเด็กก็ได้ เพราะการที่เด็กเล่นหรือทำอะไรกับของเล่นด้วยตนเองจะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตัวเอง อารมณ์ และการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตา

 


อายุ 18-24 เดือน
มาดูกันว่า สิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ในการพัฒนาภาษาลูกวัยนี้มีอะไรบ้าง

enlightened  เป็นครูที่ดีให้กับลูก
enlightened ฝึกให้เด็กทำตามคำสั่ง 1-2 ขั้นตอน
enlightened  ฝึกให้เด็กฟังเทปเพลง ดนตรี นิทาน
enlightened  อ่านนิทาน อ่านหนังสือที่มีรูปภาพให้เด็กฟัง
enlightened  พูดอธิบายสิ่งที่ลูกทำ
enlightened  พาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและการพูด โดยใช้การพูดกับตัวเองและการพูดอธิบายสิ่งที่ลูกทำ
enlightened  สอนให้เด็กหัดบอกชื่อรูปภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ
enlightened  ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้วยการใช้ของเล่นที่มีการสนทนาโต้ตอบกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การเล่นเกมต่อภาพ การเล่นน้ำ เป็นต้น นอกจากนั้นกิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นการฝึกช่วงความสนใจให้ยากขึ้นอีกด้วย


 


อายุ 2-3 ปี
มาดูกันว่า สิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ในการพัฒนาภาษาลูกวัยนี้มีอะไรบ้าง

enlightened  ฝึกให้ลูกแก้การพูดด้วยตนเอง โดยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น ลูกพูดคำว่า “นั่นตู” ควรแก้ไขว่า “ไม่ใช่ นั่นประตู” เป็นต้น
enlightened  ส่งเสริมการฟังและปฏิบัติตามเกี่ยวกับทิศทางที่ได้ยิน เช่น ฝึกเล่นเกมซ่อนหา ขณะที่กำลังซ่อนอยู่ บอกลูกให้มองสูงขึ้น แม่อยู่ข้างบน

enlightened  ฝึกการสนทนา ให้โอกาสลูกได้พูดคุยโต้ตอบกับผู้อื่นขณะที่สนทนาเรื่องต่างๆ โดยไม่ควรปล่อยให้ลูกเป็นผู้ฟังแต่อย่างเดียว
enlightened  ฝึกการใช้คำขยายคำศัพท์ และพูดเป็นแบบย่างในกรณที่ลูกพูดผิด เช่น ลูกพูด “ม้าวิ่ง” ควรพูดเป็นตัวอย่างว่า “ม้าวิ่งเร็ว”
enlightened  เด็กวัยนี้จะมีช่วงความสนใจยาวประมาณ 20 นาที กิจกรรมที่ช่วยฝึกช่วงความสนใจให้ยาวขึ้น และช่วยพัฒนาภาษาและการพูดอื่นๆ เช่น
  - การเล่นสำรวจสิ่งต่างๆ ในบ้าน ในสวน และสถานที่อื่นๆ
  - การฝึกฟัง ชวนลูกฟังเสียงต่างๆ และบอกชื่อของเสียงนั้นๆ
  - การฝึกฟังดนตรี แล้วชวนลูกเคาะจังหวะหรือเต้นรำไปด้วย
  - การอ่าน อ่านหนังสือที่มีรูปภาพประกอบให้ลูกฟัง


ข้อมูล : สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
 

หนังสือแนะนำตามช่วงอายุ


 

Subscribe to Our Newsletter